1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi

Değerli Katılımcılar,

5-7 Ekim 2018 tarihleri arasında, İzmir Seferihisar EUPHORIA Aegean Resort & Spa’da, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenmekte olan 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’ne (The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences-ICCDSS) sizleri davet etmenin onurunu yaşıyoruz.

Kongrenin genel amacı; akademisyen, öğrenci, uzman, karar verici ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarını bir araya getirerek sosyal bilimler alanındaki önemli konularda faydalı tartışmaların gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle Kongremiz, sosyal bilimlerin tüm alanlarında akademik çalışmalarını sunmak isteyen araştırmacıları kapsamaktadır.

Disiplinler arası diyaloğu ilerletme amacı doğrultusunda; ekonomi, hukuk, politik ekonomi, tarih, işletme, yönetim, antropoloji, uluslararası ilişkiler, eğitim bilimleri, arkeoloji, sosyoloji, etnografya, siyaset bilimi, politik ekoloji, dilbilim, felsefe, sanat, kurumsal yönetim, kamu yönetimi ve psikoloji de dahil olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki makale özetlerinin sunulması önemle teşvik edilmektedir.

Sizleri İzmir’imizin Sessiz Kenti Seferihisar’da, sonuçlarının ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağını umut ettiğimiz, 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’nde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

 

Ana Konular

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenmekte olan 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Konferansı 5-7 Ekim 2018 tarihleri arasında, İzmir’de, EUPHORIA Aegean Resort & Spa’da gerçekleştirilecektir.

Konferansın genel amacı; akademisyen, öğrenci, uzman, karar verici ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarını bir araya getirerek sosyal bilimler alanındaki önemli konularda faydalı tartışmaların gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle ICCDSS, sosyal bilimlerin tüm alanlarında akademik çalışmalarını sunmak isteyen araştırmacıları kapsamaktadır.

İngilizce veya Türkçe yazılmış, 300 ile 500 kelime arasındaki makale özetlerini göndermek için son başvuru tarihi 10 Eylül 2018’dir. Gönderilen tüm bildiriler, çift-kör hakemlik sistemi süreci ile değerlendirilecek ve seçilecektir. Kabul edilen özetler, hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, e-kitap olarak ICCDSS’nin web sitesine indirilebilir bir şekilde yüklenecektir. ICCDSS’de sunulan makaleler, International Standard Book Number (ISBN) ile Konferans Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Disiplinler arası diyaloğu ilerletme amacı doğrultusunda; ekonomi, hukuk, politik ekonomi, tarih, işletme, yönetim, antropoloji, uluslararası ilişkiler, arkeoloji, sosyoloji, etnografya, siyaset bilimi, politik ekoloji, dilbilim, felsefe, kurumsal yönetim, kamu yönetimi, psikoloji ve sanat dahil olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki makale özetlerinin sunulması önemle teşvik edilmektedir.

 

Gönderilecek konferans konuları aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Kentleşme, Uluslararası Göç ve Küresel Mülteci Krizleri
 • Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları
 • Küreselleşme Politikaları, Kurumlar ve Küresel Ekonomi
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik
 • Tarım ve Kırsal Dönüşümler
 • Küresel Çevre Yönetişimi ve İklim Değişikliği
 • İşletme, Ekonomi ve Yönetim
 • Güzel Sanatlar ve Müzik

 

Her konferans konusu altındaki kesişen temalardan bazıları aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 

Kentleşme, Uluslararası Göç ve Küresel Mülteci Krizleri

 • Kentsel Transformasyon
 • Kentleşme Sosyolojisi
 • Kentleşme ve İnsan Kaynakları
 • Kentleşme ve İşçi Hakları
 • Kentsel Mekanın Siyasi ve Coğrafi Dağılımı
 • Kent Kaynaklarına Erişim ve Kontrol
 • Kentleşme ve Ekonomi
 • Kentleşme ve Siyaset
 • Kentleşme ve Kültür
 • Kentleşme ve Cinsiyet
 • Kentsel Hareketler
 • Kentsel İsyanlar ve Çağdaş Popülizm Politikası
 • Kentleşme ve Çevre
 • Kentleşmeye Arkeolojik Bakış Açıları
 • Kentsel Dönüşüm
 • Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Sınıf Oluşumu
 • Kentsel Dönüşüm ve Çevre
 • Kentsel Dönüşüm ve Arkeolojik Siteler
 • Uluslararası Göç Siyaseti
 • Uluslararası / Hükümetlerarası Kurumlar ve Göç
 • Uluslararası Göç ve Devlet
 • Uluslararası Göç ve Pazar
 • Uluslararası Göç ve Ekonomi
 • Uluslararası Göç ve İnsan Kaynakları
 • Uluslararası Göç ve İstihdam
 • Uluslararası Göç ve Girişimcilik
 • Uluslararası Göç ve Eğitim
 • Uluslararası Göç ve Sağlık
 • Uluslararası Göç ve Cinsiyet
 • Uluslararası Göç ve İnsan Hakları
 • Uluslararası Göç ve Ayrımcılık
 • Uluslararası Göç ve Yabancı Düşmanlığı
 • Uluslararası Göç ve İslamofobi
 • Küresel Mülteci Krizleri ve Politikaları
 • Küresel Mülteci Krizleri ve Ayrımcılık
 • Küresel Mülteci Krizleri ve Popülizm Politikası
 • Küresel Mülteci Krizleri ve Muhafazakârlığı
 • Küresel Mülteci Krizleri ve Savaşı
 • Küresel Mülteci Krizleri ve Güvenliği
 • Küresel Mülteci Krizleri ve Devlet
 • Vb.

 

Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Sosyal Bilimlerde Paradigma Değişimi
 • Öğretim ve Öğrenme Yöntemlerinde Yaşanan Sorunlar ve Zorluklar
 • Eleştirel Pedagoji
 • Eğitim Politikası ve Siyaset
 • Postyapısal Teori
 • Profesyonel ve Yüksek Öğrenim
 • Nitel Araştırma Metodolojileri
 • Kırsal Eğitim
 • Sosyal Adalet
 • Sosyokültürel Etkinlik Teorisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitimde Eşitlik ve Adalet
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
 • Öğretmen Eğitimi ve Araştırma İnovasyonu
 • Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Teknoloji
 • Eğitim Yönetimi, Liderlik ve Denetim
 • Eğitim Teorisi ve Felsefesi
 • Müfredat Planlaması ve Öğretimi
 • Araştırmada Ölçme ve Değerlendirme
 • Erken Çocukluk
 • Dil ve Okuryazarlık
 • Eğitim Psikolojisi Araştırması
 • Tarih ve Eğitim
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kültürel Çalışmalar
 • Özel Eğitimde Sorunlar ve Dezavantajlı Grupların Eğitimi

 

Küreselleşme Politikaları, Kurumlar ve Küresel Ekonomi

 • Devlet-Pazar İlişkileri
 • Gelişen Piyasalar
 • Küresel Finansal Kurumlar ve Devlet
 • Küresel Finansal Krizler
 • Uluslararası Ticaret ve Sermaye Hareketleri
 • Ulusötesi Şirketler ve Küreselleşme
 • Kurumsal Gücün Konsolidasyonu ve Zorlanması
 • Küreselleşme ve Sosyal Devlet
 • Küreselleşme ve Medya
 • Küreselleşme ve Sosyal Medya
 • Küreselleşme ve Kültür
 • Küreselleşme ve STK’lar / Sosyal Hareketler / Küresel Sivil Toplum
 • Uluslararası Siyasette Savaş
 • Uluslararası Siyasette Popülizm
 • Yükselen Muhafazakârlık ve Küreselleşme
 • Küresel Yönetişim ve Güvenlik
 • Küresel Yönetişim ve Siber Güvenlik
 • Terör
 • Küresel Siyasette Silahlanma Yarışı
 • Küresel Siyasette Trump Dönemi
 • İlliberal Demokrasiler
 • Otoriter Popülizm
 • Gelişmekte olan Güney-Güney İşbirliği
 • Bölgesel İttifaklar
 • Çin’in Yükselen Gücü
 • ABD Dolarının Yükselen Gücü
 • Modern Uluslararası Düzende BRICS Ülkelerinin Rolü
 • AB ve Euro Bölgesi’nin Geleceği
 • Ticaret Savaşları
 • Küreselleşme Sonrası
 • Neoliberalizm Sonrası
 • Küreselleşme ve İnsan Kaynakları
 • Küreselleşme ve İşçi Hakları
 • Küreselleşme ve Çocuk Emeği
 • Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik
 • Küreselleşme ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Küreselleşme ve Ulaştırma
 • Küreselleşme ve Extractivism
 • Vb.

 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik

 • Sürdürülebilir Kalkınma Paradigmaları ve Zorlukları
 • Neoliberalizm ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Uluslararası Kurumlar ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG’ler) ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler)
 • Finansal Kurumlar ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Ekonomik Bakış Açıları
 • Kalkınma Ajansları ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Öğretmen Eğitimi
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Devlet
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Pazar
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme
 • Sürdürülebilir Kalkınmaya Alternatif Yaklaşımlar
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Küçülme ve “Buen Vivir”
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Feminist İktisat
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve “Extractivism”
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Hareketleri
 • Eco-centrism ve Anthropocentrism
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Etik
 • Sürdürülebilir Kalkınma & İnovasyon ve Yönetim
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Endüstri 4.0
 • Sürdürülebilirlik ve Eğitim
 • Sürdürülebilirlik ve Kurumsalcılık
 • Sürdürülebilirlik ve Turizm
 • Sürdürülebilirlik ve Mühendislik
 • Sürdürülebilirlik ve Finans / Bankacılık Sektörü
 • Sürdürülebilirlik ve Üretim Sektörü
 • Sürdürülebilirlik ve Hizmet Sektörü
 • Sürdürülebilirlik ve Ulaşım
 • Sürdürülebilirlik ve İş Stratejileri
 • Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim
 • Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluklar
 • Sürdürülebilirlik, Aile Şirketleri ve KOBİ’ler
 • Sürdürülebilirlik ve Yeni Organizasyon Formları
 • Sürdürülebilirlik ve Değişim Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik ve Bilgi Sistemleri
 • Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik ve Kültürel Miras
 • Sürdürülebilirlik ve Turist Yoğun Arkeolojik Siteler
 • Vb.

 

Tarım ve Kırsal Dönüşümler

 • Neoliberal Dönem ve Tarım / Kırsal Dönüşümler
 • Devlet ve Tarım / Kırsal Dönüşümler
 • Küresel Finansal Kurumlar ve Tarımsal / Kırsal Dönüşümler
 • Neoliberal Dönem ve Kırsal Sınıf Oluşumları
 • Kırsal Sınıfların Neoliberal Dönemi ve Geçim Stratejileri
 • Kırsal Ortamda Üretim, Teknoloji, Finans ve Doğal Kaynaklar
 • Ulusötesi Şirketler ve Tarım
 • Tarımsal Üretimde Arz ve Değer Zincirleri
 • Kırsal Kalkınma ve Geliştirme Ajansları
 • Kırsal İşsizlik / İstihdam
 • Finansal Krizler ve Kırsal Kalkınma
 • Doğal Kaynakların Tahsisi
 • Arazi Kapatma ve Yeşil Gasp
 • Yiyeceklere Erişim ve Kontrol
 • Gıda Krizleri
 • Gıda Egemenliği ve Gıda Güvenliği
 • Tarımsal Üretim, Üreme ve Birikim
 • İhracat Odaklı Tarım / Tarımsal Sanayi Üretimi
 • Kırsal Politika
 • Kırsal Hareketler
 • Kırsal Ortamlarda İşçi Hakları
 • Tarım / Kırsal Dönüşümler ve Cinsiyet
 • Kırsal Yoksulluk
 • Kırsal Kalkınma ve Eğitim
 • Kırsal Kalkınma ve Sağlık
 • Alternatif Kırsal Kalkınma Modelleri
 • Köylü Kooperatifleri
 • İnovasyon ve Tarımsal Üretim
 • İklim Değişikliği ve Tarım
 • Vb.

 

Küresel Çevre Yönetişimi ve İklim Değişikliği

 • İklim Değişikliği ve Sağlık
 • İklim Değişikliği ve Su Krizleri
 • İklim Değişikliği ve Gıda Krizleri
 • İklim Değişikliği ve Cinsiyet
 • Jeomühendislik ve İklim Değişikliği
 • STK’lar / Sosyal Hareketler / Sivil Toplum ve İklim Değişikliği
 • İklim Mültecileri
 • İklim Adaleti
 • İklim Değişikliği – Etki Azaltma ve Adaptasyon Politikaları ve Uygulamaları
 • Döngüsel Ekonomi
 • Küresel Çevresel Bozulma ve Ekonomik Büyüme
 • Küresel Çevre Yönetişimi
 • Çevre Yönetişimi ve Devlet
 • Paris Anlaşması ve İklim Değişikliği
 • Enerji Geçişi
 • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş
 • Fosil Yakıtından Tasfiye
 • Yeşil Büyüme ve Küçülme
 • Politik Ekonomi ve Yenilenebilir Enerjinin Siyasi Ekolojisi
 • Finansal Kurumlar ve İklim Değişikliği
 • Yeşil Finans
 • Bankacılık Sektörünün İklim Dirençli Yolları
 • İklim Değişikliği ve Sigorta
 • Şirketler ve İklim Etkileri
 • Serbest Piyasa Çevreciliği
 • Karbon Piyasalarının Siyasi Ekonomisi
 • Türkiye’de Karbon Piyasaları
 • Karbon Vergi Politikaları ve Uygulamaları
 • Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi
 • Vb.

 

İşletme, Ekonomi ve Yönetim

 • Liderlik
 • İnsan Kaynakları
 • Örgütsel Davranış
 • Davranışsal İktisat
 • İş Ahlakı
 • Girişimcilik
 • Organizasyon Çalışmaları
 • Stratejik Yönetim
 • Yöneylem Araştırmaları
 • Hesaplama Teknikleri
 • Oyun Teorisi
 • Bilgi Sistemleri ve “e-business”
 • Teknoloji
 • İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge ve Endüstriyel Gelişim
 • Üretim ve Servis Sistemi
 • Pazarlama
 • Lojistik
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finansal Sektör ve Gelişen Emtialar
 • Krediler ve Mikro Krediler
 • Bankacılık ve Katılım Bankacılığı
 • Yatırım Bankacılığı
 • Faiz Oranı ve Risk Primi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Ekonomik Entegrasyona İlişkin Finansal Bakış Açıları
 • Kurumsal Finansman ve Yönetişim
 • Finansal Raporlama
 • Denetim
 • İktisadi Dalgalanma ve Döngüler
 • Fiyat Değişkenliği
 • Para Politikaları ve Merkez Bankaları
 • Sigorta Poliçeleri
 • “Mortgage”
 • Merkezi Yönetimler, Ekonomi Politikaları ve Düzenlemeleri
 • Merkez Bankalarının Bağımsızlığı / Bağımlılığı
 • Kamu Maliyesi
 • Maliye Politikaları
 • Merkezi Yönetimler ve Dış Borç
 • Ekonomi ve Siber Güvenlik
 • Finans ve Siber Güvenlik
 • Spor Yönetimi
 • Biyomedikal Girişimcilik
 • Güncel Ticaret Savaşlarının Ekonomisi
 • Vb.

 

Güzel Sanatlar ve Müzik

 • Müzik Felsefesi
 • Müzik Algısı
 • Müzik Teorisi
 • Müzikal Gelişim
 • Müzik Geçmişi
 • Müzik Performansı
 • Müzik Eğitimi ve Müzik Eğitimi
 • Müzikbilim
 • Müzik Pedagojisi
 • Vb.