1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi

Sosyal ve beşeri bilimlerin, gerek metodolojik yaklaşımlar gerekse çeşitli argüman ve teoriler kanalıyla, Batının felsefi ve entelektüel pozisyonunu tahkim eden bir hegemonya oluşturduğu ortadadır. Bu durum, bir paradigma oluşturarak çeşitli kanallarla açığa çıkmakta ve diğer bilimsel düşünce ve söylemlerin görmezden gelinmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla, sosyal bilimlerdeki mevcut hegemonya güçlü bir tarihsel ve epistemolojik arka plana sahiptir. Bu sayede, bazı eleştirel argümanlar hariç, Batı düşüncenin ürettiği kavramları etnosantrik bir refleksle anlamlandırması ve bunların global ölçekte de kullanılması söz konusudur. Bu anlamlandırma süreci, farklı bağlamlar ve toplumsal olaylarda Batının maddi üstünlüğüyle biteviye kendisini yeniden üretmektedir.

Öte yandan, genelde bilim, özelde sosyal bilimler ontolojisi gereği dinamik olduğundan hegemonik olan Batı merkezli bilim anlayışı giderek artan bir şekilde tartışılagelmektedir.

Tüm bu gelişmeler ve Batı dünyasında ortaya çıkan bu tablo karşısında, gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası kongre ile sosyal bilimler kanalıyla İslam ve Müslümanlar üzerinde kurulan hegemonyayı tekrar gündeme getirip eleştirel analizler ortaya koymayı amaçlamaktayız. Bu nedenle, sosyal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmış ve konuya duyarlı akademisyen ve araştırmacıları kongremize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

KONFERANS TEMALARI:

1. Hegemonik Dilin Felsefi Temelleri
a) Medeniyet ve Bilim Algısı
b) Bilimlerde Yöntem Tartışması
c) Değerler Algısı
d) Kavramsallaştırma
e) Varlık ve Evren Algısı

2. Hegemonik Söylem ve Tarih
a) Tarih Yazımı
b) Ulus Devlet Modernite
c) Oryantalizm ve Söylemsel Hegemonya
d) Kolonyalizm ve Söylemsel Hegemonya

3. Hegemonik Söylem ve Toplum
a) İslamofobi mi Müslümanlarofobi mi?
b) İslam’ın Kültürel Çoğulculuğunun Kavramlara Yansıması
c) Toplumsal Bir Gerçeklik ve Hayat Tarzı Olarak İslam
d) İslam Algısı ve Yetersizlik Söylemi
e) Avrupa’da Müslüman Nüfus ve İslam Algısı
f) Müslüman Toplumların İslam Algısı
g) İslam ve Kadın Algısı
h) Terör, Şiddet ve Korkunun “İslamileştirilmesi”

4. Hegemonik Söylem ve Medya
a) Yazılı ve Görsel Basında Nefret Söylemi ve İslam Algısı
b) Film ve Dizilerde İslam Algısı
c) İslam’a Yönelik Simgesel Şiddet
d) Medyada Gerçekliğin Yeniden Üretimi

5. Hegemonya ve Siyaset
a) Siyasal İslam
b) Tarz-ı Siyaset Olarak İslamofobia
c) Milliyetçilik, Irkçılık ve Ulus Devlet
d) İslamiyet Karşıtı Yasal Düzenlemeler

6. Hegemonik Söylem ve Dini Literatür
a) Dini kavramların Hegemonik Anlamlandırmaları
b) Bilginin İslamileştirilmesi
c) Ilımlı İslam
d) Konformizm Yerine İslami Kavramlar

7. Hegemonik Söylem ve İktisat
a) Değerden Bağımsız İktisat Söylemi
b) Ortodoks İktisadın Yöntemsel Hegemonyası
c) Ekonomi ve Emperyalizm
d) Ortodoks Hegemonya Karşısında Alternatif İktisat Söylemleri

8. Hegemonik Söylem ve Edebiyat
a) Edebi Eserlerde Şiddet
b) Edebi Eserlerde Din ve İnanç
c) Edebi Eserlerde Milliyetçilik Kavramı
d) Edebi Eserlerde Millet ve Devlet Algısı


Kongre Onursal Başkanları

Muammer Erol, Konya Valisi.

Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.

Muzaffer Şeker, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör


Kongre Başkanı

Prof. Dr.Abdulkadir Buluş (Necmettin Erbakan Üniversitesi, İktisat Bölümü).

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Önder Kutlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyeset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Müşerref Yardım (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
Yrd.Doç. Dr. Mehmet Birekul (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Erdal Bayrakçı (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyeset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdullah Harmancı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Çaycı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Diken (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Taşğın (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Bashy Quraishy (ENAR Danışma Kurulu)
Farid el-Asri (Uluslararası Rabat Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Bircan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Jean Marie-Heydt (President of the North-South Center of the Council of Europe)
Prof. Dr. Kemal Özcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Muqtedar Khan (University of Delaware)
Prof. Dr. Murat Çemrek (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat Yeşil (Necmettin Erbakan University)
Yrd. Doç. Dr. Seraj Ahsan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Şaban Tanıyıcı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Muzaffer Şenel (Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Talip Küçükcan (AGİT Dönem Başkanı Müslümanlara Karşı Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlük ile Mücadele Özel Temsilciliğii )
Prof. Dr. Kadir Canatan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent Şenay (Uludağ University -AGİT Advisory Board )
Yrd. Doç. Dr. Selami Varlık (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Işıtan (Karabük Üniversitesi)
Dr. Malika Hamidi (Director of European Muslim Network)
Prof. Dr. Aristotle Kallis (Lancaster Universty)
Rokhaya Diallo (Journalist-France)
Prof. Dr. Sonia Dayan Herzbrun (Université Paris 7)
Sabine Schiffer (Head of the Media Responsibility Institute (IMV) – Germany)
Liz Fekete (DIRECTOR OF THE Instute of Race Relations AND HEAD OF ITS EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME)
Prof. Dr. Tim Jacoby (University of Manchester)
Doudou Diene (Lawyer-United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in 2002—2008)
Dr. Michael Privot (Director of ENAR)
Prof. Dr. Rukhsana Yaqoob (University College London)
Yrd. Doç. Dr. Ediba Rizvanbegovic (Sarejevo Universty)
Pervin Chairoula (Yunanistan)
Tarafa Baghajati (Human Rights Activist and Writer. He is also the chairman of the Austrian Muslim Initiative (AMI)

Sekreterya
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cüneyt ÖZŞAHİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Araş. Gör. Fatih KALECİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Araş. Gör. Ruhi Can ALKIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Araş. Gör. Mustafa GÖMLEKSİZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Araş. Gör. Gürkan Kemal AKKOYUN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Konferans Tarihi: 5-7 Mayıs 2016
Son Özet Gönderme: 15 Ocak 2016
Kabul Edilen Sunumların İlanı: 30 Ocak 2016
Tam Metin Gönderme Tarihi: 30 Mart 2016
Konferans Programının İlanı: 15 Nisan 2016

Özet Gönderimi ve diğer akademik / bilimsel sorularınız için issmc2016@gmail.com

http://sempozyum.konya.edu.tr/issmc/tr/anasayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.