1. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu

1. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu

“I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu”

17-19 Kasım 2017-Amasya/Türkiye

Bu Sempozyumun genel çerçevesini kültürel anlamda “Savaş”, ana çerçevesini ise sosyal bilimlere yansıma biçimiyle “Savaş” oluşturmaktadır.

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, nedenleri ve sonuçları oldukça karmaşık ve değişken olan ve ekonomik, insani, kültürel, politik yönleri bulunan savaş olgusunu kültürel temelde ele almayı amaçlamaktadır.

Savaş; yeryüzündeki ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal değişikliklerin ve dönüşümlerin temelinde yatan faktörlerin başında gelir. Savaş, düşman olarak nitelendirilenlere karşı, diğer tarafın iradesini zorla kabul ettirme eylemidir. Tüm toplumlar, savaşta uygulanan şiddeti kültürel olarak meşru kabul edip, savaşa katılanların fedakârlıklarını birer kahramanlık olarak nitelendirerek bir şan/şeref kaynağı olarak görmüştür. Toplumların tarihleri, sanatları, şiirleri, edebiyatları, inançları, törenleri ve kültürleri savaşın ve savaşçıların yüceltildiği kahramanlık hikâyeleriyle doludur.

Sempozyum savaş olgusunu, tarih, felsefe, din, sosyoloji, siyaset, hukuk, edebiyat, uluslararası ilişkiler, psikoloji, eğitim ve antropoloji başta olmak üzere sayısız disiplinle ilişkilendirecektir. Bu disiplinler ekseninde barış, adalet, bağımsızlık, diplomasi, dost, düşman, egemenlik, hukuk, inanç, insan, kadın, çocuk, asker, mağdur, muharebe, savaşçı, propaganda, savunma, taarruz, strateji, taktik, oyun, teslimiyet, şehitlik, gazilik gibi savaş ile ilgili kavramlar kültürel boyutlarıyla ele alınıp irdelenecektir. Bu çaba, ayrıca jeopolitik konumu itibariyle çok yakın komşuluklarında yaşanan savaşlara tanıklık eden ve bunlardan oldukça fazla etkilenen ülkemizde savaş olgusuna ilişkin toplumsal farkındalığa katkı sağlayacaktır.

Bu sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu ile ilgili belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiriler ana temalarına göre gruplandırılacak, oturumlara buna göre şekil verilecektir.

Amasya Üniversitesi koordinasyonunda KIBATEK(Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu)’in katkılarıyla 17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Sempozyumda siz değerli bilim insanlarını Amasya’da ağırlamak bizleri mutlu edecektir.

I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyum organizasyonuna destek veren tüm kurumlara ve bilim insanlarına şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Konuları
Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konular sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp, sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması koşuluyla farklı bildirilerde kabul edilebilecektir.

Sempozyum Konuları

• Savaş ve Barış

• Tarihte Savaş

• Türk Tarihinde Savaş

• Edebiyat ve Savaş

• Antropolojik Anlamda Savaş

• Sosyolojik Anlamda Savaş

• Savaş ve Psikoloji

• Savaş ve Eğitim

• Savaş ve Sinema

• (Sanal) Savaş Oyunları

• Savaş ve Kadın

• Savaş ve Çocuk

• Dünya Savaşları

• Savaş ve Din

• Savaş ve Medya

• Savaş ve Kültürel Değişim/Dönüşüm

• Savaş ve Politika

• Uluslararası İlişkiler ve Savaş

• Kültür Savaşları

• Savaş ve Liderlik

• Savaş ve Göç

• Savaş ve Ekonomi

• Savaş ve Hukuk

•Diğerleri