1. Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal Farkındalık Kongresi

1. Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal Farkındalık Kongresi

Kongre bilim kurulunun bilgisi dahilinde tam metin olarak gönderilen ve kongre bilim kurulu hakem onayından geçen yazar(lar)’a ait çalışmalar yayının dergi yayın kabul şartlarına uygun olan aşağıdaki bilgileri yer alan hakemli dergilerimizde dergi editörlerinin onayı ve kabulu ile yayınlanması sağlanacaktır. Dergi editörlerinin kabul ettiği çalışmalar yine ilgili derginin yayın süreci ile kabul şartlarına bağlı olarak derginin ilgili yayın aralığında yayına alınacak ve yazar(lar)’a bilgisi verilecektir. İlgili yazar(lar) belirtilen dergilerde çalışmalarını yayınlamak zorunda değildir. Çalışmaların yayınlanıp yayınlanmaması tamamen yazar(lar)’ın kendi tercihlerine bağlıdır.

DAVET
1.ULUSLARARASI RUH SAĞLIĞINDA TOPLUMSAL FARKINDALIK KONGRESİ

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi 24/25 Mart 2016 Tarihinde Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ve Düzce Üniversitelerinin destekleri ile İstanbul da yapılacaktır. Biz bu kongrede ana konu başlıklarını olarak “Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler ile Rehabilitasyon ve Sağlık” belirledik. Ayrıca bu ana konu başlıklarının alt konu başlıkları altında daha geniş bir perspektiften incelenmesine olanak sağlayacak farklı konuları da kongremize dâhil ettik. Ulusal ve uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek olan kongremizde amaç olarak Rus sağlığı, hukuki düzenlemeler, haklar, uygulamalar, kamu politikaları, hukuki düzenlemeler ile yaptırımlar, geliştirme programları, ulusal ve uluslararası proje ile etkinlikler – politik sorunlar, yerel yönetim uygulamaları, göç, sosyal güvenlik, eğitim, anne baba ve ebeveyn eğitimi, aile çocuk ilişkisi, iletişim, psikolojik yaklaşımlar, istismar, şiddet, spor, sanat, beslenme, psikomotor, okur yazarlık, madde kullanımı ve yaygınlığı, emniyet ve kolluk kuvvetlerinin uygulamaları, sosyal örgüt çalışmaları, intiharlar ve akademik anlamda yapılan çalışmaların değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Geçmişten günümüze kadar uzanan sosyal hayıtımızın içerisinde ortaya çıkan farklı biçim ve içerikte birçok ruh sağlığı sorunları ile eğitim sorunlarının olduğu bilinen bir gerçek. Ortaya çıkan bu sorunlar çerçevesinde alana ve akademik sektöre sağlayacağımız katkı, öneri, yeni hedefler, proje ve planlamalar konusunda katılımcılar başta olmak üzere tüm akademik, sosyal hayat, kamu ve eğitim alanından katılımcıların bilgilendirilerek daha donanımlı hale getirilmesine fayda sağlanacaktır.

Dileğimiz; kongrenin sonucunda ortaya çıkacak olan çözüm ve politika önerilerinin huzurlu, sağlıklı, mutlu, gülen bir toplumda yüksek bir yaşam kalitesinin inşa edilmesine katkı sağlamasıdır. Şiddetin yok edilmesi, adil hukuk ve eşit eğitim haklarının sağlanması, daha iyi ruh sağlığına ve dinginliğine sahip toplum ile bireylerinin hayatımıza kazandırılması, daha önemlisi gelecek nesillere daha donanımlı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak tohumların ekilmesine önderlik etmektir.

Bu amaçla konuyla ilgilenenleri kongreye katılmaya davet ederken; ruh sağlığını tehdit eden unsurların azaltılması ve önlenmesi, eğitim uygulamaları ve programlarının geliştirilerek daha etkin hale getirilmesi için iş birliği zemini yaratacak girişimlerin desteklenmesi bilinci ile birlikte olmayı temenni ederiz.

Saygılarımızla….

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

(Hablemitoğlu Enstitüsü Yöneticisi )

Kongre Eş Başkanı – Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Ümit TURAL – Prof. Dr. Başak YÜCEL

KONULAR
Ruh Sağlığı ve Sanatsal Etkinlikler
Ağır Ruhsal Hastalıklar
Ağır Ruhsal Hastalıkların Toplumsal ve Maddi Yükü
İstihdam Bağlamında Ağır Ruhsal Hastalıkların İstihdamı
Ağır Ruhsal Hastalıklarda Rehabilitasyon ve Mevcut Sistem
Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılıkları
Ruh Sağlığında Aile, Toplumsal ve Kamu Yükü
Ruh Sağlığı ve Çevresel Faktörler
Ruh Sağlığında Ekonomik Faktörler
Türkiye’de Ruh Sağlığı Örgütlenmesi
Küresel Ruh Sağlığı Sorunları
Ruh Sağlığı Çalışanlarının Görev ve Sorumlulukları
Ruh Sağlığında Ailenin Rolü
Yaşam Döngüsünde Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı ve Cinsellik
Toplumsal Cinsiyet
İntihar ve İntiharın Önlenmesi
Öfke ve Şiddet
Mobbing
Ruh Sağlığı ve Bağımlılık
Ruh Sağlığı ve Etik
Ruh Sağlığı ve Medya
Ruh Sağlığı ve Eğitim
Ruh Sağlığı ve Hukuki Düzenlemeler
Ruh Salığı ve Uluslararası Etkinlikler

KONGRE TARİHİ

24/25 MART 2016

Kayıt Başlangıç Tarihi

01.05.2015

Bildiri Gönderim Tarihi

01.05.2015

Bildiri Gönderimi Bitiş Tarihi

30.02.2016

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

15.03.2016

Kayıt Bitiş Tarihi

30.03.2016

Kongre Dili

Türkçe ve İngilizce

Kongre Merkezi

PEKOM Polis Eğitim ve Kongre Merkezi – Maltepe Mah.Çırpıcı çıkmazı Sok.No:6 Zeytinburnu / İSTANBUL