1.Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması

1.Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması, organbağışıkonusunda küresel ölçekte dikkati çekmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.

Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul Mayıs ayında Türkiye’de toplanacaktır.

1.Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasının ödül töreni 1 Temmuz 2018’de yapılacaktır. Törenin nerede yapılacağı anons edilecektir.

YARIŞMA YÖNETİMİ

Düzenleyen Kuruluş : Türkiye Organ Nakli Vakfı Sanatsal Direktörlük : Karikatürcüler Derneği

İşbirliği Kuruluşları : Organ Nakli Koordinatörleri Derneği

Karaciğer Nakli Derneği, International Transplant Network, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ÖDÜLLER

Eser : 5 000 USD

Eser : 3 000 USD

Eser : 2 000 USD

Teşvik Ödülü 1 : 1 000 USD

Teşvik Ödülü 2 : 1 000 USD

Teşvik Ödülü 3 : 1 000 USD

Teşvik Ödülü 4 : 1 000 USD

Teşvik Ödülü 5 : 1 000 USD

TARİHLER

Eserlerin Son Teslim Tarihi : 15 Mayıs 2018 Seçici Kurul Değerlendirmesi : 16 – 20 Mayıs 2018 Ödül Sahiplerinin İlan Edilmesi : 25 Mayıs 2018

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmanın teması organ bağışıdır.

Yarışma, tüm ülkelerden profesyonel ve amatör karikatüristlere açıktır.

Eser sahipleri yarışmaya orijinal karikatürle katılabilecektir.

Gönderilen karikatürler A3 (29,7 x 42 cm) ya da A4 (29,7 x 21cm) ebadında olacaktır.

Yarışmaya katılanlar, www.tonv.org.tr adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte: Türkiye Organ Nakli Vakfı, Bahçelievler Mahallesi 52. Sokak No:5/9 Beşevler-Ankara/TÜRKİYE adresine göndereceklerdir. Avantajlı gönderimle ilgili kargo ve posta firmalarına ait bilgiler web sitesinden anons edilecektir.

Adaylar eserlerinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, telefon numarasını, ülkesini yazmalı ve imzalamalıdır.

Eserin postada zarar görmesinden veya eserin zamanında ulaşmamasından Türkiye Organ Nakli Vakfı sorumlu değildir.

Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.

Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve bu eser (ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Türkiye Organ Nakli Vakfı’na lisans verdiğini, Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece ve/veya ödül alan karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl veya nüsha eserin mülkiyetini ve Türkiye Organ Nakli Vakfı’na devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Türkiye Organ Nakli Vakfı’na devir ettiğini, Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında

ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir.

Katılımcı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.

Katılımcı, şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası değişiklikleri www.tonv.org.tr internet sitesinden öğrenebileceğini;

Kişisel verilerin Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini Türkiye Organ Nakli Vakfı, Bahçelievler Mahallesi 52. Sokak No:5/9 Beşevler/Ankara/TÜRKİYE adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ileteceğini,

Katılımcı, başvurudan önce başvuru koşulları ve şartları hakkında bilgilendirildiğini, başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vereceğini, başvurucunun ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi gerektiğini ve başvuru sonucunun tarafıma iletilmesi için iletişim bilgilerini paylaşmasının da gerekli olduğunu ve tüm bu hususlarda yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Yarışmada dereceye giren ilk 3 eser sahibinin, ödül törenine katılımları için gereken yol ve konaklama giderleri Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Ödül alamayan karikatürler, eser sahiplerinin 1 yıl içerisinde Türkiye Organ Nakli Vakfı’na yazılı olarak başvurmaları halinde iade edilecektir. Bu süre geçtikten sonra Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın yükümlülüğü sona erer.

Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar. Ancak, onursal katılım kapsamında eser gönderebilirler.

Fotoğrafsız başvurular kabul edilmeyecektir.1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması

* Kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin ederiz.

Katılımcıların başvuru formunu, karikatür eserlerini, kısa bir özgeçmişlerini ve fotoğraflarını Türkiye Organ Nakli Vakfı