1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi

Değerli Uluslararası Öğrenciler,

Günümüz dünyasında çok önemli bir yeri olan yükseköğretimin sadece meslekî formasyon kazandırmanın ötesinde evrensel değerlerle beslenen ve bu birikimin zenginleşmesine katkı sunan bireyler yetiştirilmesinde büyük bir rolü bulunmaktadır. Bu manası ile yükseköğretim, genç kuşaklara çağın gerektirdiği akademik donanımları kazandırma, entelektüel birikim yapma ve yeteneklerini keşfedip geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Aynı zamanda yükseköğretimin büyük bir hızla uluslararasılaştığı günümüzde Türkiye dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmakta ve uluslararası öğrencilerin çekim merkezi haline gelmektedir. Her yıl kendi hesabına ülkemizde öğrenim görmeye gelen binlerce uluslararası öğrencinin yanı sıra her yıl yaklaşık dört bin uluslararası öğrenci Türkiye Bursları kapsamında ülkemize lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmeye gelmektedir.

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı yapılması ve kendilerini geliştirme fırsatları sunulması önemli görülen hususlar arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, uluslararası öğrenciler için hâlihazırda yürütülen faaliyetlere ek olarak ülkemizde Sosyal Bilimler alanında öğrenim gören Uluslararası lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik ortamın temin edilmesi önem teşkil etmektedir.

Bu amaçla “I. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi” 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Değerli katkılarınızı bekliyoruz.

Doç. Dr. Kudret BÜLBÜL                                                                             Prof. Dr. A.Murat TUNCER
T.C. Başbakanlık                                                                                                        Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresine Katılım Ücretsizdir.

Önemli Tarihler
• Bildiri Başlığı ve özeti, en geç 1 Mart 2015 tarhine kadar sisteme yüklenmelidir.
• Kongrede sözlü ve poster olarak sunulması kabul edilen bildiriler Kongre Web sayfasından 15 Mart 2015 tarihinde ilan edilecektir.
• Kabul edilen bildirilerin tam metninin gönderilmesi için son tarih 15 Nisan 2015’dir .

Bilim ve Danışma Heyeti

Prof. Dr. Ali Çağlar (Hacettepe Üniversitesi, Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU (HÜ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Berrin AKMAN (HÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Yunus KOÇ (HÜ, Türkiyat Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK (HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Semra KARACAER (HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Havva KÖK ARSLAN (HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (HÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN (Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekan Yrd.)
Doç. Dr. M. Cüneyt KAYA (İstanbul Üniversitesi, Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı)

http://uokongresi.org/