1. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi

Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar;
Sizleri; 24-26 Mayıs 2019, Türkiye, Ulucanlar Cezaevi Müzasinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi’ne (ICMUSS-2019) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

ICMUSS-2019 uluslararası akademik bir kongredir ve sosyal bilimlerin alanlarını kapsar. ICMUSS-2019’un misyonu araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın her yerinden diğer profesyonellerin araştırma sonuçlarını Sosyal Bilimler’de sunmaları için bir platform oluşturmaktır. Bu kongre aynı zamanda katılımcıların yeni fikirleri, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirliği için ortak bulma konusunda fırsatlar sunmaktadır. Kongremiz aynı zamanda genç araştırmacıların, araştırmalarını sunmalarını, diğer genç araştırmacıların uluslararası topluluklarla iletişim kurmalarını ve konferans sırasında başarılı ve kıdemli araştırmacıların fikirlerini ve tavsiyelerini almalarını sağlamaktır.

ICMUSS-2019’un dilleri İngilizce ve Türkçe’dir .

Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında, hakemlik sürecinden geçtikten sonra tercihe göre Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak ISBN’li tam metinler kitabında yayınlanacaktır.

Ayrıca tam metinler tercihe göre, International Journal of Human Studies ve / veya Uluslararası yayınevi (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir) tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına göre, kongreden hemen sonraki 2 hafta içerisinde basılacaktır.

Mayıs ayında Ankara’da buluşmak dileğiyle.

ICMUSS Organizasyon Komitesi

ALANLAR
Arkeoloji
Coğrafya
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Çalışma Ekonomisi
Çevre Ekonomisi
Dil Bilimi
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Güzel Sanatlar
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İletişim
İşletme
İş Çalışmaları
Kültürel Çalışmalar
Psikoloji
Sağlık Bilimleri
Siyasal Bilimler
Sosyoloji
Spor Bilimleri
Tarih

http://icmuss.org