1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 21-23 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz 1. Uluslararası “Medya Çalışmaları” Sempozyumu’nun ilk teması “21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler” olarak belirlenmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan sempozyumda kültür ve iletişim alanı farklı geleneklerden gelen değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecektir. Disiplinlerarası bir alan olan iletişimin kültür odaklı ele alınması ve konu ile ilgili soru ve sorunların tartışılarak alana kuramsal katkılar sağlanması hedeflenmektedir

Kültür ve iletişim konusuna ilgi duyan akademisyenler ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen ve geleneksel hale gelmesi planlanan Uluslararası “Medya Çalışmaları” Sempozyumu’na katılımlarınızı bekleriz.

Prof. Dr. M. Bilal ARIK

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Tema: 21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler

Altbaşlıklar:

Kültürlerarası İletişim
Siyasal Kültür ve Medya
Popüler Kültür ve Medya
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Yeni Medya ve Dijital Kültür
Görsel İletişim ve Kültür
Yazılı Basın ve Kültür
Küresel İletişim ve Sosyal Değişim
Kurumsal İletişim ve Yönetişim
İletişim ve Etik

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. M. Bilal Arık

Doç. Dr. Ahmet Ayhan

Yrd. Doç. Dr. Onur Öksüz

Öğr. Gör. Dr. Fulya Erendağ Sümer

Arş. Gör. Dr. Yeşim Çelik

Arş. Gör. Duygu Çeliker

Arş. Gr. Tülin Sepetçi

Arş. Gör. Zuhal Gök Demir

Arş. Gör. Seyhan Yaman Aksoy

Arş. Gör. Özlem Kükrer Aydın

Arş. Gör. Didem Çabuk

Sempozyum Yürütme Kurulu

Prof. Dr. M. Bilal Arık

Doç. Dr. Ahmet Ayhan

Yrd. Doç. Dr. Onur Öksüz

Arş. Gör. Dr. Yeşim Çelik

Sempozyum Sekreteryası & İletişim

Arş. Gör. Duygu Çeliker

Arş. Gör. Zuhal Gök Demir

Arş. Gör. Özlem Kükrer Aydın

Düzenleyen:

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sempozyum Tarihi ve Yeri:

1. Uluslararası “Medya Çalışmaları” Sempozyumu 21-23 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Başvuru:

Bildiri özetinin ve sitede yer alan katılım formunun iletişim adresinde belirtilen e-mail adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özeti kabul edilen katılımcılar, bildiri tam metnini iletişim adresinde belirtilen e-mail adreslerine 30 Temmuz 2013’e kadar göndermelidir. Katılım ücretini yatırmak için son tarih 15 Ağustos 2013’tür.

Kayıt:

Katılımcılar 21 Kasım 2013 tarihinde 08:00–16:00 saatleri arasında organizasyon alanındaki danışma masasına başvurarak kayıt yaptıracaklardır.

Önemli Tarihler:

Bildiri Özeti Son Kabul Tarihi

15 Mayıs 2013

Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi

30 Mayıs 2013

Bildiri Tam Metinlerini Son Gönderme Tarihi

30 Temmuz 2013

Katılım Ücreti İçin Son Tarih

15 Ağustos 2013

Sempozyum Tarihleri

21-23 Kasım 2013

Dil:
Sempozyuma Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir.

Katılım Sertifikası ve Bildiri Kitabı:

Katılımcılara sunumlarının ardından katılım sertifikası verilecektir ve çalışmaların tam metinleri bildiri kitabında yayımlanacaktır.

İnternet ve E-Posta Adresi:
http://ms.akdeniz.edu.tr
[email protected]
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin