1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 20-23 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz 1. Uluslararası “Medya Çalışmaları” Sempozyumu’nun ilk teması “21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler” olarak belirlenmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan sempozyumda kültür ve iletişim alanı farklı geleneklerden gelen değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecektir. Disiplinlerarası bir alan olan iletişimin kültür odaklı ele alınması ve konu ile ilgili soru ve sorunların tartışılarak alana kuramsal katkılar sağlanması hedeflenmektedir

Kültür ve iletişim konusuna ilgi duyan akademisyenler ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen ve geleneksel hale gelmesi planlanan Uluslararası “Medya Çalışmaları” Sempozyumu’na katılımlarınızı bekleriz.

Prof. Dr. M. Bilal ARIK

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Tema: 21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler

Altbaşlıklar:

Kültürlerarası İletişim
Siyasal Kültür ve Medya
Popüler Kültür ve Medya
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Yeni Medya ve Dijital Kültür
Görsel İletişim ve Kültür
Yazılı Basın ve Kültür
Küresel İletişim ve Sosyal Değişim
Kurumsal İletişim ve Yönetişim
İletişim ve Etik

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. M. Bilal Arık

Doç. Dr. Ahmet Ayhan

Yrd. Doç. Dr. Onur Öksüz

Öğr. Gör. Dr. Fulya Erendağ Sümer

Arş. Gör. Dr. Yeşim Çelik

Arş. Gör. Duygu Çeliker

Arş. Gr. Tülin Sepetçi

Arş. Gör. Zuhal Gök Demir

Arş. Gör. Seyhan Yaman Aksoy

Arş. Gör. Özlem Kükrer Aydın

Arş. Gör. Didem Çabuk

Aynur Tiker

Tunç Uluç

Hüsamettin Oğuz

Sempozyum Yürütme Kurulu

Prof. Dr. M. Bilal Arık

Doç. Dr. Ahmet Ayhan

Yrd. Doç. Dr. Onur Öksüz

Arş. Gör. Dr. Yeşim Çelik

Sempozyum Sekreteryası & İletişim

Arş. Gör. Duygu Çeliker

Arş. Gör. Zuhal Gök Demir

Arş. Gör. Özlem Kükrer Aydın

İnternet ve E-Posta Adresi:

medyacalismalari@akdeniz.edu.tr
mediastudies@akdeniz.edu.tr