1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI ve EĞİTİMİ KONGRESİ

1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI ve EĞİTİMİ KONGRESİ

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi 14/15 Nisan 2016 Tarihinde Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Düzce Üniversitelerinin destekleri ile İstanbul da yapılacaktır. Biz bu kongrede ana konu başlıklarını olarak “Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi” belirledik. Ayrıca bu ana konu başlıklarının alt konu başlıkları altında daha geniş bir perspektiften incelenmesine olanak sağlayacak farklı konuları da kongremize dâhil ettik. Ulusal ve uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek olan kongremizde amaç olarak Kadın Çocuk sağlığı, hukuki düzenlemeler, haklar, uygulamalar, ücret politikaları, geliştirme programları, ulusal ve uluslararası proje ile etkinlikler – politik sorunlar, hijyen, yerel yönetim uygulamaları, göç, sosyal güvenlik, okul öncesi eğitim, anne baba ve ebeveyn eğitimi, eğitim yeni öğrenme yöntemleri ve uygulamaları, okul öncesi ve eğitim modelleri, aile çocuk ilişkisi, iletişimi, psikolojik yaklaşımlar, istismar, şiddet, spor, sanat, beslenme, obezite, psikomotor, okur yazarlık ve akademik anlamda yapılan çalışmaların değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Geçmişten günümüze kadar uzanan sosyal hayıtımızın içerisinde ortaya çıkan farklı biçim ve içerikte birçok kadın çocuk sağlığı sorunları ile eğitim sorunlarının olduğu bilinen bir gerçek. Ortaya çıkan bu sorunlar çerçevesinde alana ve sektöre sağlayacağımız katkı, öneri, yeni hedefler, proje ve planlamalar konusunda katılımcılar başta olmak üzere tüm akademik, sosyal hayat ve eğitim alanından katılımcıların bilgilendirilerek daha donanımlı hale getirilmesine fayda sağlanacaktır.

Dileğimiz; kongrenin sonucunda ortaya çıkacak olan çözüm ve politika önerilerinin huzurlu, sağlıklı, mutlu, gülen bir toplumda yüksek bir yaşam kalitesinin inşa edilmesine katkı sağlamasıdır. Şiddetin yok edilmesi, adil hukuk ve eşit eğitim haklarının sağlanması, daha kaliteli eğitim ve en önemlisi gelecek nesillere daha donanımlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak tohumların ekilmesine önderlik etmektir.

Bu amaçla konuyla ilgilenenleri kongreye katılmaya davet ederken; kadın çocuk sağlığını tehdit eden unsurların azaltılması ve önlenmesi, eğitim uygulamaları ve programlarının geliştirilerek daha etkin hale getirilmesi için iş birliği zemini yaratacak girişimlerin desteklenmesi bilinci ile birlikte olmayı temenni ederiz.

Saygılarımızla….

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL

(Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü )

Kongre Eş Başkanı – Kongre Eş Başkanı – Kongre Eş Başkanı – Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Hülya Gülay OGELMAN – Doç. Dr. Sevgi ÖZKAN – Doç. Dr. Nevin ŞAHİN – Doç. Dr. Arz ÖZYÜREK

KONULAR
ANA KONU: Anne Çocuk Sağlığı

Kadın ve Çocuk Beslenmesi
Kadın ve Çocuk Aşılanma
Kadın ve İlaç Kullanımı
Kadın/ Çocukta ve Obesite
Kadın ve Zararlı Madde Kullanımları
Kadın Sağlığı Geliştirme Programları
Sağlık Tarama Programları
Kadın ve Kanser
Kadın ve Göç
Kadına Yönelik Şiddet
Jinekolojik Sorunlar
Gebelik
Doğum
Lohusalık
Laktasyon

ANA KONU: Anne Çocuk İlişkisi ve Eğitimi

Okul Öncesinde Anne Baba Çocuk Eğitimi
Aile Çocuk İletişimi
Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Öğrenme Yöntemleri
Erken Çocukluk Eğitiminde Öğrenme Modelleri
Çocuk İhmal ve İstismarı
Çocuk ve Oyun
Çocuk ve Spor
Çocuk ve Sanat
Çocuk ve Çevre
Çocuk Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi
Çocuklarda Cinsel Farkındalık Eğitimi
Çocuk Gelişiminde Psikomotor Beceriler
Çocuklarda Özbakım Becerileri
Erken Okur Yazarlık Becerileri
Erken Dönemde Fen ve Matematik
Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Yayıncılığı
Çocuk Gelişimini ve Eğitimini Değerlendirme
Aile ve Çocuk Eğitimi Üzerine Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmalar

http://www.kadincocuksagligiveegitimkongresi.org/