1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi 06/07 Eylül 2016 Tarihinde Trakya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Düzce Üniversitelerinin destekleri ile İstanbul da yapılacaktır. Biz bu kongrede ana konu başlıklarını olarak “Hukuk ve Yönetim, Teknik, Eğitim ve Uygulama” belirledik. Ayrıca bu ana konu başlıklarının alt konu başlıkları altında daha geniş bir perspektiften incelenmesine olanak sağlayacak farklı konuları da kongremize dâhil ettik. Ulusal ve uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek olan kongremizde amaç olarak iş güvenliği başta olmak üzere çalışan sağlığı, hukuki düzenlemeler, haklar, sendikalar, ücret politikaları, iş yeri hekimliği, ulusal ve uluslararası siyasal – politik sorunlar, hijyen, yerel yönetim uygulamaları, eğitim, sosyal güvenlik ve akademik anlamda yapılan çalışmaların değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Geçmişten günümüze kadar uzanan iş ve çalışma hayatı içerisinde ortaya çıkan farklı biçim ve içerikte birçok sorun olduğu bilinen bir gerçek. Ortaya çıkan bu gerçekler ışığında alana ve sektöre sağlayacağımız katkı, öneri, yeni hedefler, proje ve planlamalar konusunda katılımcılar başta olmak üzere tüm iş ve çalışma sektör yöneticilerinin bilgilendirilerek daha donanımlı hale getirilmesine fayda sağlanacaktır.

Dileğimiz; kongrenin sonucunda ortaya çıkacak olan çözüm ve politika önerilerinin huzurlu, sağlıklı, mutlu, gülen bir toplumda yüksek bir yaşam kalitesinin inşa edilmesine katkı sağlamasıdır.

Bu amaçla konuyla ilgilenenleri kongreye katılmaya davet ederken; iş güvenliği ve çalışan sağlığını tehdit eden unsurların azaltılması ve önlenmesi için iş birliği zemini yaratacak girişimlerin desteklenmesi bilinci ile birlikte olmayı temenni ederiz.

Saygılarımızla….

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

(Gazi Üniversitesi Tı Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı & Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı)

Kongre Eş Başkanı – Kongre Eş Başkanı – Kongre Eş Başkanı – Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN – Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU – Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN – Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU

KONULAR
Hukuk ve Yönetim

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşveren ve Çalışanların Hukuki Sorumlulukları ve Süreç Yönetimi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşveren ve Çalışanlara Getirdiği Sorumluluklar
Tehlike Sınıflaması ve NACE Kodu Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Kayıt Sistemi ve Veri Tabanı Yönetimi
İş Sağlığı Hemşireliği ve Diğer Sağlık Personeli Uygulamaları
İşyerlerinde Risk Yönetimi
İşyerlerinde Acil Durum Yönetimi
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Denetimleri
Alt İşverenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Uluslararası Sözleşmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Kuruluşlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mesleki Sorumluluk Sigortası
Meslek Hastalıklarında Yasal ve Sosyal Boyutlar
İş Sağlığı Profesyonellerin Görev ve Yetkileri
Sendikalar ve İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Vardiyalı Çalışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Esnek Çalışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Akreditasyon

Teknik

Şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasallar ile Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği
Fiziksel Etkenler ile Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği
Biyolojik Etkenler ile Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği
Ofis Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Ofis Ergonomisi
Beden Gücüyle Yapılan İşlerde Ergonomi
İş Kazaları
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Etkenler
Kişisel Koruyucular
Çalışma Ortamında Ölçümler
Radyasyon
Elektromanyetik Alanlar
İş Hijyeni
Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Belediye Çalışanlarının Eğitimleri
Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

Eğitim

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli Eğitimleri
İşçi ve İşveren Eğitimleri
Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Geleceği
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Lisansüstü Eğitim

Uygulama

(Değerli Katılımcılar Bu Alanda Uygulama ve Proje Örnekleri Kabul Edilecek Bilim ve Editörler Kurulu Tarafından Birinci Olan Proje Ödüllendirilecektir)

İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Örnekleri

http://www.isguvenligivecalisansagligikongresi.org/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin