1. ULUSLARARASI İÇMİMARLIK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

TÜRK ALMAN BİLİM YILI KAPSAMINDA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI İÇMİMARLIK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

11-12 ARALIK. 2014

Hacettepe Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü BEYTEPE-ANKARA

TÜRK – ALMAN BİLİM YILININ AMACI

•Bilim alanındaki mevcut işbirliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesi,
•Üstün nitelikli genç bilim insanlarına verilecek destekle iki devletin eğitim ve araştırma alanlarındaki işbirliğinin uzun vadeli olarak teminat altına alınması,
•Bilim ve eğitim alanında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi,
•Genç bilim insanlarının yetiştirilmesi bakımından, iki ülkenin bilim insanları arasındaki koordinasyonun artırılması,
•Almanya ile Türkiye’nin inovasyon ve bilim üssü unsurlarının karşılıklı olarak farkındalıklarının artırılması.

Bu yaklaşım doğrultusunda sempozyumun ana amacı
– Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğini eğitim araştırmaları ve yenilikçi yaklaşımlar başlıkları altında güçlendirmek,
– Gelecekte ortaklaşa gerçekleştirilebilecek olan proje ve çalışmaların hayata geçirilmesi için planlama ve hazırlıkların yapılması,
– Gelecekte Alman ve Türk öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iki ülke öğrencilerinin ortak çalışmasına zemin hazırlayacak çalışmaların hazırlanmasına olanak sağlayacak işbirlikleri ve programlar oluşturmak.

SEMPOZYUM TARİHİ: 11-12 ARALIK. 2014

BAŞVURU TARİHLERİ
Bildiri Gönderimi Son Tarih: 15. EYLÜL. 2014
1.Çağrı: 01 Temmuz 2014
2.Çağrı: 01 Ağustos 2014

Poster Özet Gönderimi Son Tarih: 15. EYLÜL 2014
Bildiri ve Posterin Sonuçlarının Açıklanması: 30 EYLÜL 2014
Düzeltmelerin Teslim Tarihi: 30 EKİM 2014
Bildiri kitabı sempozyumdan 1 ay sonra basılacaktır.

SEMPOZYUM TEMALARI
Türkiye ile Almanya Arasındaki Etkileşimi Güçlendirici Proje Çalışmaları
Almanya’da ve Türkiye’de İç Mimarlık Eğitiminde Geleceğe Yönelik Proje Önerileri

Türkiye ve Almanya’daki Eğitim Sistemleri için Araştırma Yöntemleri
İç Mimarlık Eğitiminde Nesnel Araştırma Yöntemleri

Türkiye ve Almanya’da ki Eğitim Sistemleri Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Eğitimde Disiplinler Arası ve İnter Disipliner Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Uygulamalı ve Kuramsal Eğitim ve Öğretim Metotları
Pedagojik Formasyon ve Tasarım Eğitiminde Gerekliliği
İç Mimarlık Eğitiminde Almanya ve Türkiye Arasında Benzerlikler ve Farklılaşmalar

Bologna Sürecinin Türkiye ve Almanya’da Tasarım Eğitimine Yansımaları; Yansımaların Tasarım Eğitiminin Niteliğine Etkileri
Avrupa Birliği Sürecinde İç Mimarlık Eğitimi

Türkiye ve Almanya’da İç Mimarlık Mesleğinin Ekolojik Eğitim Prensipleri
Eğitimde Evrensel Nosyonlar

İç Mimarlık Eğitiminde Alman Ekolü
Almanya’da İç Mimarlık Eğitimine Tarihsel Çerçevede Bakış
Türkiye’de İç Mimarlık Eğitimine Tarihsel Çerçevede Bakış ve Alman eğitim sistemi ile Karşılaştırılması

SEMPOZYUM ALANI
Oturumların Yapılacağı Mekan;
Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu,
K Salonu

Çalıştayın Yapılacağı Mekan;
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Beytepe Yerleşkesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

-Doç. Pelin Yıldız, (Organizasyon Komitesi Başkanı)
-Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Öğretim Elemanları
-Dr. Thomas Lier (Alman Kültür Merkezi, Goethe Institute Müdürü, ANKARA)
-Mrs. Sarah Schackert-Feld (DAAD Ankara Bilgi ve Danışma Merkezi Direktörü, DAAD)
-Prof. Axell Müller Scholl Head of Interior Design Environment and Architecture, Kunsthochschule, Burg Giebichenstein, HALLE, GERMANY.
-Prof. Auwi Stübbe, Coburger Designforum Oberfranken e. V. 9, COBURG, GERMANY.
-Prof. Nathaniel Coleman School of Architecture, Planning and Landscape, NEWCASTLE, U.K.
-İç Mimar Nursema Öztürk, (Alman İç Mimarlar Odası- BDIA Adına) Türkiye Koordinatörü, İSTANBUL.
-Prof. Meltem Eti Proto Marmara Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, İSTANBUL.
-Prof. Müge Bozdayı TOBB Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, ANKARA.
-Prof. Dr. Meral Nalçakan Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı, ESKİŞEHİR
-Doç. Dr. İpek Fitöz Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, İSTANBUL.
-Prof. Dr. Uğur Dağlı Doğu Akdeniz Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, KIBRIS.
-Öğr. Gör. Dr. Özge Cordan İstanbul Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör., İSTANBUL.

Sempozyum Proje ve Destek Ekibi
Öğr. Gör. Selin Sepici Mutdoğan- Proje Koordinasyon Sorumlusu
Öğr. Gör. G. Cankız Elibol-Sponsor Koordinasyon ve İletişim Sorumlusu

Sempozyum Duyurusu ve Afiş Tasarım Ekibi
Arş. Gör. Sırmahan Bilir
Arş.Gör. Pelin Koçkan
Arş. Gör. İsmail Bezci

İletişim: uie.sempozyum2014@gmail.com

BİLDİRİLERİN YAYINLANMASI
Sempozyumda sunulan bütün bildiriler, poster sunumları, çalıştaylar ve paneller bildiri kitabında basılacaktır.
Bildiriler max. 10 sayfa olacaktır.
Bildiriler APA stili yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.
(https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.