1. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi

1. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi

I. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ

Göç Bir Tercih Değildir

23-24-25 Kasım 2017/DÜZCE

-Uluslararası Göç Politikaları ve Uygulamaları

-Türkiye’nin Göç Tecrübesi ve Göçmenlere Sağladığı İmkânlar

-Mülteci Politikaları ve Uygulamaları

-Mültecilerin Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri (bu başlık altında; sağlık barınma, güvenlik, hukuk, ekonomi, eğitim, aile, kültür, edebiyat, kimlik, inanç, istismarlar vb. konular üzerinde sunumlar yapılabilir).

Kongre Tarihleri

23-24-25 Kasım2017

Bildiri Özetleri Son Gönderim

31 Ağustos 2017

Kabul Edilen Bildiri Özetleri İlan

15 Eylül 2017

Kabul Edilen Bildiri Tam Metin Teslim

16 Ekim 2017