1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar

egitim
eğitim

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar

Değerli akademisyenler, araştırmacılar

Sizleri 9-11 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceğimiz 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES – 2018) adlı kongremize davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Kongremiz, International Scientific Researches Association & Journal ve ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık işbirliği ile düzenlenmektedir. Uluslararası katılıma açık olan kongremiz, özellikle eğitim ve sosyal bilimlerin her alanındaki sorunlar, gelişmeler ve değişimler ile ilgili bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

ICES – 2018, Akademik Teşvik Yönetmeliği ve yeni doçentlik kriterlerindeki şartları taşımaktadır.

ICES – 2018’de sunulan bildiri özetleri ve tam metinleri ayrı ayrı e-kitap formatında ISBN’li ve editörlü olarak e-kitap şeklinde yayımlanacaktır. Bildirilerin tam metinlerini göndermek katılımcılarımızın tercihine bağlıdır. İngilizce tam metin bildiriler kitabı dizinlenmek üzere uluslararası veri tabanları olan Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index ve ResearhBib’e gönderilecektir. İsteyen katılımcılarımız bildiri tam metinlerini makale olarak Journal of the International Scientific Researches (IBAD) dergisine gönderebilir. Hakemlerden olumlu rapor alan makaleler, dergimizin ilk sayısında ücretsiz olarak yayımlanacaktır. Yayımlanan tüm makalelere ücretsiz olarak DOI numarası atanacaktır.

Kongreye insan ve toplum bilimleri alanında çalışan bütün bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler, öğretmenler ve ilgililer davetlidir. Kongrenin dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını buluşturan, insan ve toplum bilimleri alanındaki sorunların, değişme ve gelişmelerin takip edilmesini sağlayan anlamlı bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Bildiriler İngilizce veya Türkçe sunulabilir. Kongre ile ilgili duyurumuzu üniversitenizin insan ve toplum bilimleri ile ilgili fakültelerinin/bölümlerinin/anabilimdallarının öğretim elemanlarıyla paylaşmanız üniversitenizden gelecek bildiri başvurularının ve katılımın artmasını, ayrıca çalışmalarınızın uluslararası platforma taşınmasını sağlayacaktır.

Bu etkinliğe vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederiz. Sizleri ve üniversitenizdeki bilim insanlarını 9-11 Nisan 2018’de dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri olan İstanbul’daki kongremizde görmek bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu

Kapsam
Kongremiz aşağıdaki alanlarda çalışan tüm araştırmacılara açıktır:

Eğitim
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Temel Eğitim
Türkçe Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi

Filoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çeviribilim
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
Karşılaştırmalı Edebiyat
Klasik Türk Edebiyatı
Türk Dili
Türk Halk Bilimi
Yeni Türk Edebiyatı

Hukuk
Anayasa Hukuku
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Genel Kamu Hukuku
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Hukuk Tarihi
İdare Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Mali Hukuk
Medeni Hukuk
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Milletlerarası Kamu Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk
Roma Hukuku
Ticaret Hukuku

Güzel Sanatlar
Geleneksel Türk Sanatları
Müzik
Plastik Sanatlar
Sahne Sanatları
Sinema
Tasarım
Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Spor Bilimleri

İlahiyat
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Arkeoloji
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Avrupa Birliği
Bankacılık ve Sigortacılık
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Beşeri ve İktisadi coğrafya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölgesel Çalışmalar
Çağdaş Dünya Tarihi
Çocuk Gelişimi
Dilbilimi
Ekonometri
Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
Eskiçağ Tarihi
Felsefe
Finans
Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Fiziki Coğrafya
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Gelişim Psikolojisi
Genel Türk Tarihi
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler
İktisadi Düşünce
İktisat Tarihi
İletişim Çalışmaları
Uluslararası İktisat
Uluslararası Ticaret
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yeniçağ Tarihi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Kamu Yönetimi
Makro İktisat
Maliye
Mikro İktisat
Muhasebe
Nicel Karar Yöntemleri
Organizasyon
Ortaçağ Tarihi
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Öğrenme‐Bilişsel‐Biyo‐Deneysel Psikoloji
Pazarlama
Reklamcılık
Sanat Tarihi
Sinema
Siyasal Düşünceler
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Siyaset Bilimi
Siyasi Tarih
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Sosyal Psikoloji
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Sosyoloji
Turizm
Türk İslam Sanatı
Uluslararası İlişkiler
Uygulamalı Psikoloji
Yakınçağ Tarihi
Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yönetim ve Strateji
Yükseköğretim Çalışmaları

Bildiri özetleri gönderim tarihleri 1 Ekim 2017 – 15 Şubat 2018

http://www.ibadcongresses.org/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin