1. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM KONGRESİ

Amaç ve Kapsam
Birinci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliği ile 5-8 Ekim 2011 tarihlerinde Eskişehir’de yapılacaktır.

EPÖDER 2009 yılında kurulmuştur. Derneğin amacı; eğitim programları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları desteklemek, bu alandaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim programları ve öğretimin kapsamı, içeriği ve eğitsel süreci ile ilgili ulusal ve uluslararası boyutlardaki bilimsel tartışmalara, araştırmalara ve projelere destek sağlamaktır.

Dernek, Birinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ni Mayıs 2010’da Balıkesir Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bu kongre sonunda yapılan değerlendirme toplantısındaki görüş ve öneriler doğrultusunda, ikinci kongrenin uluslararası katılımlı olmasına karar verilmiş ve bu kongrenin Anadolu Üniversitesi’nde yapılması uygun bulunmuştur.

Birinci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinin, eğitim programları ve öğretimde anahtar konuları daha geniş bir ortamda görüşmek üzere, tüm dünyada, araştırmacılar, akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve proje liderleri için bildiri ve poster sunumları, tartışma grupları, proje çalışmaları ve çalıştaylar ile disiplinlerarası bir tartışma ortamı sağlaması umulmaktadır.

Eğitim programları ve öğretim alanındaki tüm akademisyenleri, lisansüstü öğrencileri, öğretmenleri, proje yürütücülerini ve araştırmacıları Anadolu Üniversitesi ve EPÖDER adına Birinci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ne davet ediyoruz.

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları
ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı

Eş Başkan Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği Başkanı
Eş Başkan

Önemli Tarihler
Duyuru ve katılım için çağrı Ekim 2010
Özet gönderimi için son tarih 15 Mart 2011
Kabul edilen bildirilerin açıklanması 15 Mayıs 2011
Erken kayıt tarihleri 16 Mayıs-30 Haziran 2011
Geç kayıt tarihleri 01-30 Temmuz 2011
Kongre programının duyurulması 05 Eylül 2011
Kongre tarihi 05-08 Ekim 2011
Tam metin gönderme tarihi Daha sonra ilan edilecektir.

1. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM KONGRESİ