1. Uluslararası “Din ve Toplum” Fotoğraf Yarışması

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN) 1. Uluslararası “Din ve Toplum” Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Organizasyonu:
“DİYANET-SEN 1. Uluslararası ‘Din ve Toplum’ Fotoğraf Yarışması”, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) tarafından düzenlenmektedir. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının yürütülmesi ve yükümlülüğü Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) tarafından üstlenilmiştir.

Konu: Yaşayan İslam, İslam kültür ve medeniyetinin izdüşümleri, Müslümanlar ve sanat eserleri.

Amaç: Yarışma, İslam’ın yeryüzünde sahip olduğu kültürel, tarihi, sanat ve mimari varlıkları; bunların insanlar ve doğayla olan ilişkilerini, Müslümanların dini eylem ve hareketlerinin, kültür varlıklarıyla birlikteliğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı, çevreyi, belde ve şehirleri nasıl anlamlandırdıkları ve mamur hâle getirdiklerini kaliteli fotoğraflarla toplumlara tanıtıp, İslam kültür ve medeniyetinin, tarihi ve kültürel varlıklarının ne denli değerli olduklarının farkındalığını artırarak sanatsal kaygılarla fotoğraflanmasıdır. Yarışmanın konusu, yaşayan İslam kültür ve medeniyetinin çeşitli coğrafya ve beldelerdeki izdüşümleri ile insanların bunlarla olan ilişkileridir.

Yarışma Kategorileri: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası, 1. Uluslararası “Din ve Toplum” Fotoğraf Yarışması 2015 tek kategoriden oluşmaktadır: Sayısal (Dijital): Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf.

Katılım Koşulları:
– Yarışma, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
– Yarışmacılar en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 150-300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel ve dosya boyutu en az 2 Mb, en fazla 4 Mb olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, yüksek kalitede (8-12) kayıt seçeneği ile jpg formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
– Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır. FIAP TRAD Tanımı: Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.
– Katılım ücretsizdir.
– Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. – Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlali tespit edilen kişilerin kazandıkları ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; ödül yeri boş bırakılır; TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma Yönergesi gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir. Bu durum FIAP’a da bildirilir.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Türkiye Diyanet Ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
– Katılımcılar sadece kendileri tarafından çekilmiş fotoğrafları göndermelidirler. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır ve yarışmacı sunduğu tüm fotoğrafların telif hakkını elinde bulundurmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) ve Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) sorumlu olmayacaktır.
– Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) ve FSK, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların orijinal dosyalarını isteyebilir.
– Nakdi ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına FSK tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
– FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
– Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN), FSK ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
– Düzenleyici Kurum istediği kadar fotoğrafı segileme bedeli ödeyerek satın alıp kullanabilir.
– Etkinliğin/yarışmanın genel yararı bakımından, yarışmacı tarafından açıkça yasaklanmadığı takdirde, ödül verilen çalışmaların basılı ve dijital album olarak çoğaltılmasına izin verilecektir. Bu konuda telif hakkı kuralları uygulanacaktır. Başka amaçla sunulan fotoğrafların düzenleyici kurum tarafından kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmeyecektir.
– Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme dışında kalan eserler sistemden silinecektir.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ/İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
– Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 150-300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel ve dosya boyutu en az 2 Mb, en fazla 4 Mb olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, yüksek kalitede (8-12) kayıt seçeneği ile jpg formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak www.diyanet-sen.org.tr adresinden yönlendirme ile veya doğrudan Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English): adresleri kullanılarak yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.  Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– Fotoğraf isimlendirmede Ç, İ, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: https://www.iso.org/obp/ui/#search
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Eril Yılmaz” isimli katılımcı için erily, eryil veya erlyl gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Digital: Color or Black & White) > D).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin: “Eril Yılmaz” isimli katılımcının Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz kategorisindeki “yaşamın sırrı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRerilyD1_yasamin_sirri” …
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. Buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN) ve Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) sorumlu olmayacaktır.
– Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN)’nın www.diyanet-sen.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi : 03 Mart 2016
Son Fotoğraf Yükleme Tarihi : 1 Eylül 2016 Perşembe günü saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 4 Eylül 2016
Sonuç Bildirimi : 19 Eylül 2016
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 01 Ekim 2016

Sonuç Bildirimi ve Dijital Katalog Gönderilmesi: Sonuç kartları tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve 1-7 Ekim 2016 tarihleri arasında açılacak ödül alan fotoğraflar sergisi sırasında ücretsiz dağıtılacaktır. Ayrıca, yarışmada ödül alanlara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, fotoğraf sanatı dernekleri ile FIAP merkezlerine birer tane gönderilecektir. Bu albüm 1 Ekim 2016’dan itibaren www.diyanet-sen.org.tr adresinden pdf olarak indirilebilecektir.

Jüri (ada göre alfabetik sırayla):
Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR (AÜ, İlahiyat Fakültesi, İslam Sanatları Tarihi ABD) – TR
Prof. Dr. Hakkı ACUN (Sanat Tarihçisi) – TR
Tekin ERTUĞ (Fotoğraf Sanatçısı, Yazar) – TR
Yücel DEMİR (AFIAP, Fotoğraf Sanatı Kurumu) – TR
İlker Şahin (AFIAP, Fotoğraf Sanatı Kurumu) – TR

TFSF Temsilcisi: Necip EVLİCE E-mail : nevlice@hotmail.com GSM : +90 532 768 38 43

Ödüller:
FIAP Altın madalya + 5.000.- TL
FIAP Gümüş madalya + 3.000.- TL
FIAP Bronz madalya + 2.000.- TL
FIAP Mansiyon (3 adet) + 1.000.- TL
Sergilemeler (En fazla %30) + 250.- TL
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla sergileme+ödül alan sanatçıya verilir)

Salon Başkanı:
Yücel Demir (AFİAP) E-mail : yucelkuzgun@gmail.com GSM : +90 532 768 38 43

Düzenleyici Kurum: Recep EKMEKÇİ Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) Rüzgarlı Sokak, No: 15/B Ukus/Ankara TURKEY Telefon : +90 312 230 46 86 Web : www.diyanet-sen.org.tr E-posta: diyanet-sen@diyanet-sen.org.tr

Yarışma Sekreteryası: Hülya KUTLU Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) Fevzi Çakmak 1 Sokak, No: 22/2 Kızılay/Ankara TURKEY Telefon : +90 312 230 46 16

Web : www.fsk.org.tr E-posta: fsk@fsk.org.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır. TFSF/PAFT Onay No : 2016-015 FIAP Onay No : 2016-233
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF/PAFT Temsilcisi bulunacaktır. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.