1. Uluslararası Dil, Eğitim ve Kültür Konferansı

1. Uluslararası Dil, Eğitim ve Kültür Konferansı

1. Uluslararası Dil, Eğitim ve Kültür Konferansı (ICLEC 2018) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde 23 – 26 Nisan 2018 tarihleri arasında Governors State University (A.B.D.), Global Listenin Center (A.B.D.) ve Euro – Balkan Üniversitesi (Makedonya) işbirliğinde düzenlenecektir.

ICLEC 2018, kuramsal ve uygulamalı çalışmaların sunulacağı geniş katılımlı bir bilimsel etkinlik olacaktır.

DİL
Uygulamalı dilbilim
Asya Dilleri & Türk Dili (tüm lehçeleriyle)
Beyin ve dil
Bilgisayar destekli dil öğretimi
Bilgisayar destekli ölçme – değerlendirme
Bilişsel dilbilim
Bilişsel dil çalışmaları
Karşılaştırmalı dilbilim
Bilgisayar destekli dilbilim
Derlembilim/Derlem çalışmaları
Ağız araştırmaları
Dijital/Yapay diller
Kökenbilim/Etimoloji
Adli dilbilim
Tarihsel dilbilim
Dil edinimi
Dil ve Edebiyat
Dil ve Felsefe
Dilbilimde ölçme ve değerlendirme
Dil gelişimi
Dil bozuklukları
Sözlükbilim
Çokdilli işlemler ve bilgisayarlı çeviri
Dilbilimde matematik modellemeler
Neurolinguistik çalışmaları
Sesbilim ve Sesletim
Psiko-dilbilim çalışmaları
Anlambilim
İşaret dilleri
İkinci dil edinimi
Toplum dilbilim
Metin ve söylem çözümlemesi
Kuramsal dilbilim
Çeviribilim/çeviri çalışmaları
Dünya dilleri (tüm diller)

EĞİTİM
Sanat/Güzel sanatlar eğitimi
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
İkidilli/çokdilli eğitim
Biyoloji eğitimi
Kimya eğitimi
Bilgisayar & Eğitim
Psikolojik danışma ve rehberlik eğitimi
Eğitim programları ve öğretimi
Eğitim tarihi
Eğitim yönetimi
Eğitim felsefesi
Eğitim psikolojisi
Eğitim teknolojileri
E-Eğitim
Din ve ahlak eğitimi
Anadili eğitimi/öğretimi
Yabancı dil eğitimi
Coğrafya eğitimi
Küresel eğitim/Küresel vatandaşlık eğitimi
Tarih eğitimi
Bilgi teknolojileri öğretimi
Okul öncesi/Anaokulu eğitimi
Dil eğitimi
Öğrenme ve öğretme
Yaşamboyu öğrenme
Matematik eğitimi
Değerler eğitimi/Ahlak eğitimi
Müzik eğitimi
Açıköğretim ve uzaktan eğitim
Fen eğitimi
Sosyal bilgiler eğitimi
Özel eğitimi
Spor eğitimi/Beden Eğitimi
Öğretmen eğitimi/öğretmen yetiştirme
Çocuklara yabancı dil öğretimi
Türkçe’nin yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimi
Türk dili ve edebiyatı eğitimi

KÜLTÜR
Reklamcılık ve tanıtım
Antropoloji/Arkeoloji
Davranış Bilimleri/Psikoloji
İletişim
Kültürel ve Etnik çalışmalar
Kültürel ilişkiler
Kültür ve dil
Kültür ve toplum
Veri madenciliği
Demokrasi
Folklor/Halkbilimi
Cinsiyet çalışmaları
Küreselleşme ve kültür
Yenilik & Teknoloji & Toplum
Uluslararası ilişkiler
Gazetecilik
Bilgi ve belge yönetimi
Adalet / Hukuk
Kütüphanecilik / Arşiv araştırmaları
Yönetim
Medya çalışmaları
Ortadoğu çalışmaları
Örgüt kültürü
Politika
Politik kültür
Nüfus ve gelişim
Din
Toplumsal ve örgütsel ilişkiler
Toplum mühendisliği
Sosyal ağlar analizi
Sosyal çalışmalar
Sosyoloji
Sürdürülebilir kalkınma
Teoloji/İlahiyat
Turizm
Türk kültür tarihi
Bölgesel/kırsalar çalışmalar
Kadın çalışmaları
Avrupa Birliği çalışmaları
Göç ve iltica
Dünya siyaset tarihi