1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu

1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu

Değerli Katılımcılar

Biyoçeşitlilik, gezegenimizin en hayati ve karmaşık özelliğidir ve gelecek nesiller için sürdürülebilir ve korunmalıdır. Biyolojik kaynaklar ve çeşitlilik, insanlığın ekonomik ve sosyal gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Bu bilinçle Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Sempozyumun çok çeşitli bilimsel araştırmaları kapsayacağı planlanmaktadır. Önde gelen bilim adamlarını, akademisyenleri, kurumsal ve hükümet temsilcilerini yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bir araya getirecek ve araştırmacılar arasında bilgi alışverişi için önemli bir kanal sağlayacaktır.

Türkiye’nin kuzey batısında bulunan Çanakkale, doğal ihtişamları, kültürel mirası ve efsaneleriyle dünya tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir boğaz, Bozcaada (Tenedos) ve Gökçeada (Imbros), Truva, Assos, İskenderiye Troas, Apollo Smintheus, Parion, Gelibolu ve birçok tarihi varlıkları ve doğallığı birleştiren birçok uygarlığın merkezidir. güzellikleri. Türkiye’nin zengin cennet köşesi olan zengin flora ve fauna çeşitliliği ile Kazdağı (İda Dağı), doğal güzelliği ile birçok efsaneye konu olmuştur.

Her adımda tarih ve doğal güzellikleriyle yüz yüze geleceğiniz Çanakkale’de 2-4 Mayıs 2019’da sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Organizasyon Komitesi

Sempozyum Başlıkları
Tarımsal biyoçeşitlilik ve koruma
Su (deniz ve tatlı su) biyoçeşitliliği
Beslenme ve gıda güvenliği için biyoçeşitlilik
Turizm için biyoçeşitlilik
Parazitlerin ve konakçılarının biyoçeşitliliği
Biyocoğrafya
Biyoizlem
Koruma biyolojisi, politika ve stratejileri
Hayvan türlerinin çeşitliliği, sistematiği ve filogenisi
Bitki türlerinin çeşitliliği, sistematiği ve filogenisi
Ekosistem yaklaşımı
Biyolojik çeşitliliğin insan sağlığına etkileri
Çevresel eğitim
Biyolojik çeşitlilik üzerindeki çevresel stres
Çevresel toksikoloji
Orman biyoçeşitliliği
Küresel iklim değişikliği biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri
Habitat fragmantasyonu ve yıkımı
Biyoçeşitlilik üzerindeki insan etkileri
İstilacı türler
Biyolojik çeşitliliğin korunması için yasal düzenlemeler
Mikrobiyal biyoçeşitlilik (Mikoloji, viroloji)
Biyolojik çeşitlilik üzerindeki kirlilik etkileri
Popülasyon ekolojisi
Korunan alanlar

Sempozyum Takvimi
Özet Kabul Başlangıcı: o1 Kasım 2018
Özet Kabülü Son Tarihi: 15 Şubat 2019
Erken Kayıt Son Tarihi: 1 Nisan 2019
Kabul Mektuplarının Gönderimi: 15 Mart 2019

http://isbr2019.comu.edu.tr