1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu

Eğitim Sempozyumu

Değerli Katılımcılar, 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana teması Öğretmen Yetiştirmede 21. Yüzyıl Vizyonu olarak belirlenmiş olup çalışmaların bu tema ekseninde ele alınması beklenmektedir.

Bilim insanlarını, eğitimcileri, yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencileri ve eğitime gönül verenleri anlamak, onlara katkı sağlamak ve konuyu derinlemesine ele almak için sizleri sempozyumumuza davet ediyoruz. Bilim ve doğanın birleştiği Buca Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda katılımcılar açılış konuşmalarından, sözlü sunumlardan, çalıştaylardan ve panellerden yararlanma imkânı bulacaktır.

Hakemler tarafından incelenerek kabul edilen bildiriler sempozyum web sitesinde özet kitapçık olarak yayımlanacak, sempozyum sonrasında ise 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu Bildirileri kitabında tam metin olarak basılacaktır.

Sizleri Ege’nin incisi İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Mayıs 2019’da İzmir’de buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ercan AKPINAR
Dokuz Eylül Üniversitesi

Amaç ve Kapsam
Öğretmen Yetiştirmede 21. Yüzyıl Vizyonu” temasıyla yola çıkan sempozyumumuzun amacı öğretmen eğitiminde küresel ölçekte ve ülkemiz özelinde ortaya çıkan güncel eğilimler ve sorunlar bağlamında geleceğe dönük öngörüler ve çözüm önerilerine ilişkin etkileşimli bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Bu sayede eğitimciler, araştırmacılar, öğrenciler ve uygulayıcılar için çalışmalarını sunacakları bir platform oluşturarak bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulması sağlanacaktır. Ayrıca sempozyumumuzda eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında iş birliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına üst düzeyde katkı sağlamak ve öğretmen eğitiminde yeni bakış açılarının oluşmasına zemin hazırlamak hedeflenmektedir.

Sosyal değişimlerin çok yoğun yaşandığı ve hem ülkemizin hem de dünyanın yeni gelişmelerle ve değişimlerle karşılaştığı günümüzde, eğitim sistemlerinin de çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Söz konusu güncelleme ihtiyacı, en genel anlamıyla eğitim politikalarını daha özelde de öğretmen yetiştirme programlarını kapsamaktadır. Eğitim politikaları öğretmen yetiştirme programlarını şekillendirmekte, bununla birlikte öğretmen eğitimi alanındaki çalışmalar da eğitim politikalarına yön vermektedir. Bu nedenle 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu planlanırken “Öğretmen Yetiştirmede 21. Yüzyıl Vizyonu” teması seçilmiş ve bu ana tema çerçevesinde aşağıdaki alt temalar belirlenmiştir. Sempozyumun kapsamı aşağıda sunulan temalarla sınırlı olmayıp öğretmen eğitimine ilişkin diğer konular da sempozyum kapsamına dahildir.

Sempozyumumuzun konu başlıkları:

· Bilim Eğitimi

· Dil Eğitimi

· Eğitim Teknolojileri

· Eğitim ve Etik

· Eğitimde Kültürel Yaklaşımlar

· Eğitim Programları ve Öğretim

· Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Ruh Sağlığı

· Göçmenlere Yönelik Eğitim Çalışmaları

· Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi

· Öğretmen Eğitiminde Gelişmeler ve Yenilikçi Uygulamalar

· Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Programlar

· Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Eğitimi

· Sanat Eğitimi

· Sınıf İçi Etkili Uygulama Örnekleri

· STEM

https://www.bestsempozyum.org/BEST2018

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof.Dr. Ercan AKPINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRLERİ

Doç.Dr. Cenk KEŞAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. İlyas YAZAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Ferda AYSAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. İlhan SILAY, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Mustafa EROL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Recep YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Şule Nergiz ŞAKİRZADE SARI, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Aslı UZ BAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Bülent ÇAVAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Diğdem Müge SİYEZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Elif TÜRNÜKLÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Feryal ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Gamze SEZGİN SELÇUK, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Nevzat GÜMÜŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Rukiye Günseli YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Şenol ALPAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Vladimir SIMOVİC, Zagreb University, CROATIA

Doç.Dr. Ali Ekber GÜLERSOY, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Banu ÇULHA ÖZBAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Banu ÖZEVİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Ersen YAZICI, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Gülten ŞENDUR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Işıkhan UĞUREL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. İbrahim Seçkin AYDIN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. İdris ŞAHİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. İlkay Ebru TUNCER BOON, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. İrem ÇOMOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Kadir BEYCİOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Nalan AKKUZU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Ricardo LOZANO, Monterrey Universitesi, MEXICO

Doç.Dr. Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Yeşim BEKTAŞ ÇETİNKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Zafer TANEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe DOLUNAY SARICA, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Aslı AVCI AKÇALI, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Bahar DİNÇAKMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Buket ÖZÜM BÜLBÜL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Elif Buğra KUZU DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Elsav Brina LOPAR, Prizren University, KOSOVO

Dr.Öğr.Üyesi Joanna KİC-DRGAS, Adam Mickiewicz University, POLAND

Dr.Öğr.Üyesi Lindsay REITEN, University of Northern Colarado, USA

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖZER, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Melis Arzu UYULGAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Namık ÖZTÜRK, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Semiha KULA ÜNVER, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Şerife FAYDAOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Tuncay CANBULAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Zekavet KABASAKAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Aysun Nüket ELÇİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Emre EV ÇİMEN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

ORGANİZASYON KURULU

Prof.Dr. Duygu ÖZTİN PASSERAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Fatma Ebru İKİZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Fatma Feryal ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Serap Kaya ŞENGÖREN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Prof.Dr. Süha YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Bahar BARAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Hale SUCUOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. İrfan YURDABAKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Mümtaz Hakan SAKAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Serap ÇALIŞKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Suat TÜRKOĞUZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Doç.Dr. Tuba GÜLTEKİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Murat ELLEZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Behlül GÜLER, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Berna GÜRYAY, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Kürşat ASLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Dr.Öğr.Üyesi Tuncay CANBULAT, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Öğretim Görevlisi Ferit Serkan AKDOĞAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Dr. Yağmur SOYLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Ayşe BÜBER, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Canan AKYOL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Çiğdem ŞENYİĞİT, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Dilek İZGİOL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Eda CEYLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Emine ÇAVDAR ATAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Erkan ÖZCAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Esra BEYHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Esra USLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Filiz KARADAĞ MABA, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Özdemir DİKİCİGİL, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Peyruze Rana ŞİMŞEK, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Sebahat Sevgi UYGUR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Sıla BALIM, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Tolga GÜNDOĞDU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Yasemin KAHYAOĞLU ERDOĞMUŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Yurdagül KILIÇ GÜNDÜZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Yusuf ERKUŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ

Dr.Öğr.Üyesi Esin KUMLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Dr. Kadir DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

Arş.Gör. Dr. Zekiye ÖZGÜR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

10 + three =