1. ULUSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA için EĞİTİM KONFERANSI

15 Kasım 2012, Ankara
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında ulusal ve uluslararası süreç; tüm paydaşların  uygulama alanlarına yönelik örnek çalışmalar;  kavramın ulusal olarak hayata geçirilmesi için  atılması gereken adımlar Birinci Ulusal  Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim  Konferansı’nda tartışılacak.
Konferansta, yeni bir kavram olan “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” konusunu  tartışmak adına karar vericilerin bir araya gelmesi hedefleniyor. Aktif katılımın sağlanacağı  tartışma platformları, sergi alanları ve eş zamanlı oturumlar ile konferans, kamu kurumlarında,  yerel yönetimlerde, hükümetlerarası ve ulusal – uluslararası kurumlarda görevli ve  ilgili politikaların düzenlemesinden sorumlu çalışmalar yürüten kişiler ile  medya kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiriyo.

1st NATIONAL CONFERENCE on
EDUCATION for SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

15 November 2012, Ankara

The conference focuses on the following topics:
•National and international ESD processes
•Best practices from stakeholders
•Roles and responsibilities of formal and non-formal education institutions
•Steps to be taken at the national level for implementing ESD

The decision makers from public institutions, local governments, NGOs and representatives from media are invited to participate at the conference to discuss and share knowledge and views on education for sustainable development (ESD). The interactive sessions will be accompanied with exhibitions and side events.
 
[email protected]
http://www.ske-turkiye.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.