1. Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Sındırgı, bulunduğu coğrafya ve temsil ettiği kültürel değerler açısından, ülkemizin yaşadığı sosyal ve ekonomik değişmeleri yansıtan önemli bir ilçedir. Bununla birlikte, üniversitelerimizdeki akademisyen ve araştırmacılar tarafından hak ettiği ölçüde ele alınıp incelenmemiş ve bilimsel çalışmalar yapılmamıştır.

Ege Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenecek olan I. Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu bu konuda bir ilk adım olacaktır. Bu bilimsel etkinliğin daha sonra yapılacak çalışmalar için bir başlangıç teşkil etmesi beklenmektedir.

Sempozyumun amacı, Sındırgı’yı; fiziki çevresi, jeotermal zenginlikleri, tarihi ve sosyal yapısı, yerleşim özellikleri ve kültürel varlıkları gibi çeşitli yönleriyle ele alacak çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışan araştırmacıları bir araya getirerek araştırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamaktır.

Ayrıca bu sempozyumda; Sındırgı halkının, ilçelerini geçmişi ve bugünüyle daha iyi kavramalarını; kentlerinin ve kırlarının tarihi ve kültürel özelliklerinin, çevresel ve sosyal yapısının farkına varmalarını sağlayarak ilçelerine bağlılık ve hemşehrilik duygusunu geliştirmeye, Sındırgı’ya sahip çıkma bilincini oluşturmaya ve yaşadıkları kente sahip çıkmalarına katkıda bulunması beklenmektedir.

Üniversite açısından bu tür sempozyumların düzenlenmesi, toplumsal sorumluluğun gereğidir. Üniversiteler, ülke genelinde ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan evrensel ölçekteki sorunlarla ilgilenmenin yanı sıra, içinde yer aldıkları toplum ve coğrafyaya özgü konularda da bilimsel çalışmalar yapmak durumundadır. Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemekle yetinmeyip bölgesel kalkınma ve toplumla bütünleşme anlayışı içinde yerel ve bölgesel ölçekte bilimsel toplantılar düzenlemesi, öncelikle görevleri arasında yer almaktadır.

Değerli bilim insanlarının ve araştırmacıların 05-07 Ekim 2017 tarihleri arasında Sındırgı’da gerçekleştirilecek olan bu sempozyuma katılarak destek vermesi bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla…

DÜZENLEME KURULU


SEMPOZYUM PROGRAMI

Çevre ve coğrafya
Jeotermal kaynaklar
Arkeoloji, tarih ve sanat tarihi
Sosyoloji ve halk bilimi
Dil ve edebiyat
Kültür, etnografya ve müzecilik
Tarım ve hayvancılık
Sanayi ve ticaret
Coğrafya ve Turizm
Turizm (İşletme, pazarlama, konaklama vb.)
Bölgesel kalkınma
Koruma ve planlama
Peyzaj ve mimari

ADRES
Cumhuriyet Meydanı No:1 Sındırgı / Balıkesir
Tel: 0 266 516 11 24
Fax: 0 266 516 11 24
E-posta:
bim@sindirgi.bel.tr