1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi

Merhaba,

Şiddet, global ve yerel olarak yaşamda çok hissedilen ve problem yaratan bir olgudur. Her alanda ve her boyutta karşılaştığımız şiddetin ne olduğunu, nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını tespit etmek çözümün ilk adımını oluşturur.

Bu noktadan hareketle “Şiddeti Anlamak” temalı bir kongre yapmaya ve tüm bu süreçte de şiddeti anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye karar verdik.

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve MEF Üniversitesi’nin düzenlediği kongrede, konusunda önemli çalışmalar yapmış uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan konferanslar, paneller, sözlü ve yazılı bildiriler yer alacaktır.

Kongre kapsamında ayrıca, 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde “Çocukla Görüşme Teknikleri” konulu bir kurs düzenlenecektir. Bu kurs, konusunda uzman psikolog, psikiyatrist, hukukçu ve adli tıp uzmanı akademisyenlerin öğreticiliğinde gerçekleşecektir. Kurs sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilecektir.

Sağlık, tıp, hukuk, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişim uzmanları ve diğer tüm meslek gruplarına yönelik olan bu kongrede multidisipliner çalışma prensibi temel olarak ele alınanmaktadır. 1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi’ne şiddetle ilgili tüm meslek grupları ve konuyla ilgilenen herkes davetlidir.

Şiddeti her boyutuyla değerlendirerek anlamaya çalışmak, çözümün ilk aşamasını oluşturmaktadır. Şiddetin yaşandığı her durumda şiddetin değerlendirilmesi kadar neden meydana geldiği, saldırganın durumu, şiddetin başkalarına olan etkileri ile özellikle de mağdurun yaşadıklarının ve bundan sonraki süreçte yaşayabileceklerini anlamak çözüm analizinde çok önemlidir.

Şiddeti yaşamak kader değildir. Her bireyin kendisine olan saygısı, kendisine yapılan davranışların sınırlarını çizmektedir. Bu yüzden de şiddeti anlamaya çalışmak belki de birey olmaya giden yoldaki en önemli adımlardan biri olacaktır. Bu kongrede yapılacak çalışmalar da bunu hedeflemektedir.

Ulusal Şiddeti Anlamak kongresinde sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız.

 

Saygılarımızla;

Prof. Dr. Oğuz POLAT                                                                   Prof. Dr. Havva KARAGÖZ

İmdat Derneği Başkanı                                                                   MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

TARİHLER
Erken kayıt: 30.09.2015
Son bildiri gönderme tarihi: 07.10.2015
Kabul edilen bildirilerin yayınlama tarihi: 25.10.2015