1. Ulusal Safranbolu Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi

Geçmişten günümüze gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlarda girişimciliğin bir yaşam tarzı olduğu ve çok geniş kitlelere yayıldığı aynı zamanda geniş kitleler tarafından tartışıldığı görülmektedir. Öyle ki toplumların gelişmesinde girişimcilik önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle içinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında ise girişimci ve girişimciliğin önemi daha da artmaktadır. Çünkü girişimcilik ekonomik kalkınma, istihdam oluşturma, sosyal ve toplumsal gelişmenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de girişimciliği toplumun her kesimine yaymayı amaç edinen projeler ve uygulamalar hayata geçirilmektedir.

Bu bağlamda, 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Karabük Üniversitesinde özellikle öğrencilerin gelişimine ve onları bilime teşvik etmek amacıyla yapmayı planladığımız etkinliğimiz
“1. Ulusal Safranbolu Girişimcilik Ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi” adı altında yapılacaktır. Böylece birinci kongremizden itibaren girişimcilik ve sosyal bilimler kongresi bu isim ve içerikle devam edecektir.
Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde ve destekleri ile “Girişimcilik ve Sosyal Bilimler” olarak belirlenen ana tema kapsamında girişimcilik, inovasyon, işletme bilimi, ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgili konuların tartışılacağı “I. Ulusal Safranbolu Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi”ni onurlandırmanızı dileriz.
Konuya ilgi duyan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, öğretmenleri ve öğrencileri sempozyuma davet ediyoruz.

Başlıklar
Girişimcilik ve İnovasyon Alt Başlıkları
Tarihsel süreçte girişimcilik
Tarım, sanayi ve bilgi toplumunda girişimcilik
Sanal girişimcilik
Y kuşağı ve girişimcilik
Sosyal Girişimcilik
Ekolojik-Çevreci Girişimcilik
Kurumsal Girişimcilik
Girişimcilik nitelikleri
Girişimcilik ve yenilikçilik
Girişimcilikte yeni eğilimler
Başarı ve başarısızlık faktörleri
Girişimcilikte eğitim
Girişimcilik ve finansman
Girişimcilik ve yönetim
Girişimcilik ve pazarlama
Girişimcilik ve üretim
Girişimcilik ekosistemi
Destekler
Global markalar girişimciliği

İşletme Alt Başlıkları
Pazarlama
Yönetim Bilişim Sistemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Strateji ve Yönetim
Sağlık İşletmeciliği
Spor İşletmeciliği
Davranış Bilimleri
Yönetim ve Organizasyon

Ekonomi Alt Başlıkları
Gelir Dağılımı Adaletsizliği
Orta Gelir Tuzağı
Vergi ve Maliye Politikaları
Özelleştirme Uygulamaları
Sanayi Devrimi 4.0
E-Ekonomi Uygulamaları
Küreselleşmenin Getirdikleri
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Mülteci Ekonomisi
Genç İşsizlik
Bankacılık Sektörü
Ekonomik Krizler
2000 Yılı Sonrası Türkiye Ekonomisi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alt Başlıkları
Kamu Girişimciliği
Belediyecilik
Yerelleşme
Devlet İşletmeciliği
Kamu ve Özel Yönetim Etiği
Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları
Sivil Toplum
Siyaset, İktidar ve Devlet
Modernite ve Postmodernizm
Siyasal Katılma
Kamuoyu
İdeolojiler
Siyaset ve İktidar İlişkileri

Diğer Sosyal Bilim Alanlarından Başlıklar

İletişim İçin:
E-Posta : ugis2019@karabuk.edu.tr