1.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması

İBB, MSGSÜ, İFSAK
1.Ulusal “İstanbul” Temalı Fotoğraf Yarışması
“Dört Mevsim İstanbul”
YARIŞMANIN KONUSU:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve İstanbul
Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) bu kez İstanbul için bir araya geldiler ve teması
“İstanbul” olan ulusal fotoğraf yarışmalarının ilkininin konusunu “Dört Mevsim İstanbul” olarak
belirlediler.
Bu birlikteliğin sonucu olarak bu ilk yarışmamızda,dünyanın en büyük ve en önemli megapollerinden
birisi olan İstanbul’umuzun, yılın Dört mevsiminde çekilmiş fotoğraflarından oluşacak seçkileri bir
anlamda kayda geçecek, tarihe not düşülecek. Bu doğrultuda amacımız İstanbul’un güzelliğini
mevsimler üzerinden dünyaya bir kez daha sunmak ve görsel belleği oluşturmak adına İstanbul’da
dört mevsimi göstermektir.
YARIŞMANIN KATEGORİLERİ
İstanbul’un kendine özgü “kent karakteristiği”ni ortaya koyan ve dört mevsimini (kış,
ilkbahar, yaz, sonbahar) anlatan fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir kategori olarak
değerlendirilecektir.
A) Kış; İstanbul’da Kış aylarının kadrajlanacağı fotoğraflar.
B) İlkbahar; İstanbul’un İlkbahar hallerini kadrajlayan fotoğraflar,
C) Yaz; İstanbul’da Yaz ayını betimleyen fotoğraflar,
D) Sonbahar; İstanbul’da Sonbaharın esintilerini içeren fotoğraflar,
KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınlarıile TFSF Temsilcisi, İBB Kültürel ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığınabağlı Müdürlüklerin yöneticileri,
MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Yöneticileri ile İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece
yakınları dışında ülkemizde yerleşik tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmacılar belirtilen katagorilerin tümüne veya sadece bir tanesine veya birden
fazla katagoriye başvurabilirler. Katagori sınırlaması yoktur.
• Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara
istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.
• Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı her kategori için en fazla dört (4) eser ile yarışmaya
katılabilecektir.
• Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.
• Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi
çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
• Fotoğraflara verilecek isim;
o Kategori İndisi (A veya B veya C veya D),
o 6 Rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345),
o Fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır.
o Örneğin; A-012345-1.jpg, A-012345-2.jpg,…, D-012345-4.jpg.
• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
• Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen
bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin
eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
• Teslim edilen fotoğrafların çekim tarihi 01.01.2010tarihinden eski olmamalıdır.
• Daha önce başka yarışmalarda derece almış (birinci,ikinci, üçüncü, mansiyon,
özel ödül) fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır ve
katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
o Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya
yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan,
o Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle
bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı
yapıtlarla katılımda bulununan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF
Yarışma İlkeleri gereğince bir (1) yıl kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmişkısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
• Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.
• CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır.
Üzerinde “katılımcı rumuzu” yerine “katılımcı ismi”yazılan CD/DVD’ler yarışma
dışı bırakılacaktır.
• Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formununeksiksiz olarak
doldurulması, CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfıniçerisine konulması, zarfın
üzerine sadece 6 rakamlı rumuzun yazılması gerekmektedir.

• CD/DVD ve katılım formunun içinde bulunduğu zarf, postada hasar görmeyecek
şekilde paketlenip aşağıdaki adrese posta/kargo ilegönderilecek veya elden teslim
edilecektir:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
Sayın Çetin Kaya,
İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 42 01
DİĞER HUSUSLAR:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler
TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
• Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser
sahipleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan
eserler ile satın alınan eserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap,
katalog, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı
belirtilmek koşuluyla kullanılabilinir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF
yayını olan Almanak 2013 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde
kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da
maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
• Plananlanan sergi için derece alan fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil
edilmeyecektir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivine kaldırılacak
ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
• Yarışma sırasında TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
• Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
SEÇİCİ KURUL:
Alfabetik sıra ile;
Ara Güler
Ersin Alok
İzzet Keribar
Öğr. Üys. Kamil Fırat
Ömer Altan
Şevket Dedelioğlu
Prof. Yusuf Murat Şen
Seçici Kurul en az Beş (5) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Beş seçici kurul üyesinin bir araya
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu birhafta ertelenir.

TAKVİM:
Son Başvuru tarihi: 15.11.2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23.11.2013
Sonuçların Açıklanması: 26.11.2013
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl: Aralık 2013
YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.ibb.gov.tr, www.msgsu.edu.tr, www.ifsak.org.tr,
www.tfsf.org.tradreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri
düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık
görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye
layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 18 07
E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr