1. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi

21 – 22 Mayıs 2015

Bingöl Üniversitesi, Konferans Salonu

İş sağlığında temel amaç; çalışma hayatında çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek hususların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, güvenli bir ortamda çalışmanın sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışan sağlığının korunmasıdır. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle sorun çözümüne yönelik oldukça ilerlemiş durumdayken, sanayileşme açısından gelişimini tamamlamamış ülkelerde problemler artarak devam etmektedir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğinden devlet asli sorumludur. İş yaşamında devlet, çalışanlar, işverenler ve sendikalar ile birlikte işyeri hekimleri – iş güvenliği uzmanları ve onların meslek örgütleri bu alanın sosyal taraflarıdır . Önlem alındığı takdirde iş kazalarını engellemek mümkün olmasına rağmen, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO, 2009) yaptığı açıklamalara göre dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana gelmekte, her 15 saniyede bir işçi yaralanmakta ve her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Maddi kayıplar telafi edilebilse kaybedilen hayatları geri getirmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler, bir maliyet olarak değil iş yerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için öncelikli olarak görülmelidir.

Çalışma yerlerinde meydana gelen iş kazalarının insan odaklı olduğu düşünülse de, bireyin çalışma ortamı, insan–makine, makine–insan uyumunun sağlanması gibi etkenler göz önüne alınarak tehlikeli olabilecek durumlar, çalışma alanları ve ortamları belirlenmelidir. Bununla birlikte ülkemizde mevzuatlarla işçi sağlığı ve güvenliği çalışmaları yürütülmekte, toplum bilincini artırma yönünde kamu spotları yayınları yapılmaktadır. Her geçen gün yadsınmayacak ilerlemeler kaydedildiği bir gerçektir.

Akademik anlamda, İş sağlığı ve güvenliği anlamında yapılan çalışmalar, uygulamanın hukuki boyutunu irdelemeli, yönetmeliklerin uygulanabilirliği varsa boşluklar tespit edilmelidir. İnsan hakları evrensel beyannamesi 23, maddesinde “herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği iş yerinde adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” denilmektedir, işçi sağlığı ve güvenliğinin sürdürebilmesi açısından, akademik çalışmaların önemi büyüktür. Bu anlamda yapılan çalışmaların sonuçları ilgili bakanlıkla da paylaşılmalı daha güvenli bir iş ortamına sahip Türkiye ye ulaşmalıyız.

Amaçlarımızı gerçekleştirme adına bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen kurum, kuruluş, firma ve kişilere Kongremiz düzenleme, Yürütme ve Danışmalar kurulları ile Kongre Sekretaryasına teşekkür ederiz.

DÜZENLEME KURULU

BİLDİRİ KONULARI

Ulusal İSG Politikaları ve Stratejileri

Uluslararası İSG Politikaları ve Stratejileri

İSG Kurumsal Yapısı

İş Kazaları

Meslek Hastalıkları

Sağlık Gözetimi

Çalışan Ortamı Gözetimi

Güvenlik Kültürü

Risk Değerlendirmesi

Önleme ve Koruma Faaliyetleri

Fiziksel Risk Faktörleri

Kimyasal Risk Faktörleri

Biyolojik Risk Faktörleri

Ergonomik Risk Faktörleri

Psikososyal Risk Faktörleri

Genç Çalışanlar ve İSG

Yaşlı Çalışanlar ve İSG

Kadın çalışanlar ve İSG

Özürlü Çalışanlar ve İSG

Göçmen Çalışanlar ve İSG

Kobilerde İSG

İnşaat Sektöründe İSG

Metal Sektöründe İSG

Maden Sektöründe İSG

Asbestten Korunma Gıda Sektöründe İSG

Tozdan Korunma

Sosyal Sorumluluk

6331 Sayılı İSG Kanunu ve uygulanması

Sağlık Politikaları ve İSG

İSG Profesyonelleri

İSG Hizmetleri

İSG Eğitimi

Kayıt dışı Çalışanların Korunması

Sosyal Koruma

İSG Alanında Yaptırımlar

İSG ve Rehabilitasyon

İş Kazalarının İstatistiksel Yorumu

Epidemiyoloji ve İSG

Taşeronlaşma

Yeni Mesleklerde İSG

İSG Alanında Ortaya Çıkan Yeni Riskler

İSG ve İnovasyon

Nano Parçacıklarla Çalışma

Havalandırma ve Aydınlatma

Ergonomi

Tekstil ve Deri Sektöründe İSG

İSG’nin Ekonomik Boyutu

Ulaşım Sektöründe İSG

Tarım Sektöründe İSG

Hizmet Sektöründe İSG

İş Hukuku

İş Teftiş Yaklaşımı

Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde İSG

İSG’de Sosyal Diyalog,

Endüstriyel Toksikoloji

İSG Yönetim Sistemleri

İletişim adresi

Selahaddin-i Eyyubi Mah. Aydınlık Cad. No:1 Bingöl / TÜRKİYE

Tel:+90 426 216 00 12-13-14-15 / Dahili: 1757

Fax:+90 426 215 10 20

E -Posta:[email protected]

E -Posta:[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seven + 4 =