1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

Sayın Meslektaşlarımız ve Değerli Öğrenciler,

Sizleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 22-23 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi” ne davet etmekten mutlu ve gururluyuz.

Kongremizin ana temasını, “Üreten Hemşire & Gelişen Bakım” olarak belirledik. Bu başlık altında hemşirelerin araştırıcı yönünün üretime katkısı ve kanıt temelli uygulamalara dikkat çekilecektir. Ayrıca değişen sağlık politikalarının bakıma yansıması, geçmişten geleceğe hemşirelik bakımındaki değişimler, gelecek için örgütlenme ve inovasyon konuları tartışılacaktır.
Temanın çeşitli boyutlarla tartışılacağı panellerde farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin konuşmacı olarak görev alması, kongremizi zenginleştirecektir. Konferanslarda yer alacak profesyonellerin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşması, kongremize katkı ve artı değer sağlayacaktır.

Büyük fikir alış verişi ve bilgi paylaşımı ortamında bir arada olmak, mesleki bilinç geliştirmede önemli bir fırsat oluşturacaktır. Bilimsel programın yanı sıra ilgi çekici sosyal etkinlikler ve sürprizlerle birlikte hoşça vakit geçirmeyi planlamaktayız.

Kongremiz Bezmialem Vakıf Üniversitesi Abdülhamit Han Oditoryumunda yapılacaktır. Özgün çalışmalarınız ile sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Kongre Başkanı
Öğrenci Güzin ÜNLÜ

Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr. Anayit M. Coşkun
Doç. Dr. Yazile Sayın

Ana Konular
‘’Üreten Hemşire & Gelişen Bakım’’ teması altında;
Hemşirelik disiplinin tüm alanlarında yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

Ödüller
Kongre Bildiri Ödülleri
Kongremizde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş olan 3 sözel ve 1 poster çalışmaya “1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi Sözlü/Poster Bildiri Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilecektir.

Olgu sunuları ve derlemeler değerlendirmeye alınacak olup, orijinal araştırmalara öncelik verilecektir. Ödül almaya hak kazanan bildiriyi, birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaktır. Ödül kazanan araştırmacılar, Kongre Kapanış Töreni’nde açıklanacak ve bu sırada ödülleri kendilerine verilecektir.

E-posta : bvuhemsirelikongre@gmail.com

http://kongre.bezmialem.edu.tr