1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Fark Yaratan Yapılar”

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği(TGÜB)  İFSAK
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Fark Yaratan Yapılar”

GİRİŞ:
“Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) 25. Yılı” kutlamaları çerçevesinde, ülkemizde
fotoğraf sanatı ve sanatçılarına katkıda bulunmak ve yaşadığımız, çalıştığımız, her gün
önünden ya da yanından geçtiğimiz ve fakat fark edemediğimiz hayata renk katan yapılara
dikkat çekmek amacı ile “Fark Yaratan Yapılar” Fotoğraf Yarışması düzenliyor.
Üstün özellikleri ile yapılarda fark yaratan malzeme gazbetondan esinlenerek gerçekleştirilecek
yarışmada, fotoğraf sanatçıları kendi bakış açılarından objektife yansıyacak nitelikte, fark
yaratan yapıları ele alacaklar.
Günlük hayatta fark edemediğimiz yapıları fotoğraf sanatçılarının gözünden görmemizi
sağlayacak olan “Fark Yaratan Yapılar” Fotoğraf Yarışmasının Sergisi, 19 Kasım 2015
Perşembe günü İstanbul Deniz Müzesi’nde sergilenecek.

YARIŞMANIN KONUSU:
2015 Ulusal Fotoğraf Yarışmasının teması; “Fark Yaratan Yapılar”dır.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğrafçıların
katılımına açıktır TGÜB Yönetimi, Soviro çalışanları ve İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri bu
yarışmaya katılamazlar.

KATILIM ŞARTLARI:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
– Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
– Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar
yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin
çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz.
Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir
yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
– Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu
iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı,
TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden
yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D)
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto” gibi…
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde; kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olmalı; dosya
boyutu 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı geçmemelidir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümü için kullanılacaktır. Bu adrese
fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TGUB ve İFSAK sorumlu
olmayacaktır

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
– Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve
sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte TGÜB’e ait olacaktır. Bu eserler TGÜB’ün
arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler TGÜB tarafından kitap,
reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek
koşuluyla kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden
başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
– Planlanan sergi için ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar TGÜB tarafından
bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra TGÜB arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu
olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr/ ve
sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak
2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– TGÜB, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların asıl dosyalarını isteyebilir.
– Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Cengiz KARLIOVA – Fotoğraf Sanatçısı
Esin KOÇ – İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi
Gülay ÖZDEMİR – Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Genel Sekreteri
Merih AKOĞUL – Fotoğraf Sanatçısı
Tanju AKLEMAN – İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya
gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.
TFSF TEMSİLCİSİ: Çetin KAYA

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 3000 TL
2.lik Ödülü : 2000 TL
3.lük Ödülü : 1000 TL
Mansiyon (5 adet) : 300 TL
Sergilemeler (En fazla 32 adet) : 150 TL
TAKVİM:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 01 Ekim 2015
Son Başvuru tarihi : 02 Kasım 2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 07 Kasım 2015
Sonuçların Açıklanması : 09 Kasım 2015
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : 19 Kasım 2015, Perşembe

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, ,
www.ifsak.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri
düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen
sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser
bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 1807
E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2015/094) numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.