1. ULUSAL “FARK ET” ÖYKÜ YARIŞMASI

FARKINDALIK YARATMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ( A-FARK ) ÖYKÜ YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı: 1. ULUSAL “FARK ET” ÖYKÜ YARIŞMASI

AMAÇ: “FARK ET ” sloganı ve edebiyatın bütünleştirici etkisi ile halkımızın farkındalık gerektiren konulara karşı ilgisini ve duyarlılığını arttırmak amacı ile düzenlenmiştir.

Yaşamda yeri olan tüm öğelere; insanlara, doğaya, hayvanlara ve bu öğeler arası, aksaklık, haksızlık, tehdit ve risk oluşturan eylemlere karşı bakışımız ve davranışlarımız doğanın akıl sahibi varlıkları olarak sorumluluklarımızın ne kadar farkında olduğumuzu gösterir.

Bu kapsamda;

YARIŞMA KONUSU

* Maruz kalınan tehlikelere, risklere, aksaklıklara ve haksızlıklara karşı toplumun bilinç düzeyini arttırmak

* Bireylerin; doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı hassas ve duyarlı olmalarına katkı sağlamak

* Kişilere sorumluluk duygusu aşılamak

*Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gereği, kanayan yaralara, yüreklere dokunmak gibi farkındalık gerektiren konulardır.

KATILIM KOŞULLARI

*Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır.

*Öyküler daha önce basılmamış, yayınlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

*Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Her yarışmacı bir adet öykü ile katılabilir.

*Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumluluğu kabul eder.

*Yarışmaya, A-FARK Derneği üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

*Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

*Öykünün konusu ‘’FARK ET ’’ sloganı ile alakalı olmalıdır. Türkçe ve Türk dilinin özgünlüğü korunarak yazılmalıdır.

*Yarışmaya katılacak öyküler; 12 punto, 1.5 satır aralığı, Times New Roman fontu ve A4 boyutu ile 5 sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmalıdır.

*Öykülerin üzerinde yazarın adı olmamalıdır. Sadece öykünün adı ve sol üst köşeye 5 harften oluşan rumuz yazılmalıdır.

ESERLERİN TESLİMİ

*Öyküler 6 nüsha ve bilgisayar çıktısı olarak bir zarfa konacaktır.

*Yazarın kısa öz geçmişi ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu kağıt ise ayrı bir zarfa konarak üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

*Yarışmaya katılacak eser dosyası, 6 nüshalık öyküler, öykünün cd kaydı ve iletişim bilgi zarfı ayrı olarak hazırlandıktan sonra tek bir zarfa konarak; Enfa / Barbaros Mh. Atatürk Cd. No: 149 Çanakkale adresine posta yolu ile teslim edilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son başvuru tarihi: 17.06.2020’dir

Yarışma sonuçları; 14.09.2020 tarihinde açıklanacaktır.

Ödül Töreni; 2020 Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü : 3.000,00 TL.

İkincilik Ödülü : 2.000,00 TL.

Üçüncülük Ödülü: 1000.00 TL.

Mansiyon : 500.00 TL.

Yurtdışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişiye ödül verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.

Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen A-FARK Derneği, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile yarışmaya katılan öyküleri kendi süreli, süresiz yayınlarında basabilir.

SEÇİCİ KURUL

Sevinç ÖZER – Prof. Dr.

Necmi AKYALÇIN- Dr. Öğr. Üyesi

Mahir Ünsal ERİŞ- Yazar

Münevver İZGİ – Yazar

Cevdet COŞKUN- Türk Dili ve Edb. Yüks. Lis. Öğr.