1.ULUSAL DENİZLİ BELEDİYESİ VE DEFSAD FOTOĞRAF YARIŞMASI

1.ULUSAL DENİZLİ BELEDİYESİ VE DEFSAD FOTOĞRAF YARIŞMASI

1-YARIŞMANIN ADI: “DENİZLİ’DE KÜLTÜR VE YAŞAM”

2-YARIŞMANIN AMACI:
Fotoğraf yarışmasının amacı, Fotoğraf sanatının belgesellik gücünü kullanarak, Denizli
İl sınırlarında ki doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanıtımını sağlamak, ve fotoğraf
sanatına katkıda bulunarak, Denizli’nin tanıtımı için arşiv oluşturmaktır.

3-YARIŞMANIN KONUSU:
Denizli ili sınırları içinde ki doğal, tarihi, kültürel
güzelliklerinin ön plana çıkarılmasıdır. Denizli sınırları içinde düzenlenen; deve güreşi,
eren günü gibi sosyal aktiviteler, doğal yasamdaki canlılar, su sarnıçları, termal su,
antik şehirler ve tarihi yapıtlar da yarışmanın konusunu kapsamaktadır.

4-GENEL KURALLAR:
Yarışma, secici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında tüm amatör ve
profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Denizli Belediyesi ve
DEFSAD katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
• Yarışma “renkli sayısal” kategoride düzenlenmektedir.
• Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
• Her katılımcı en fazla 4 (Dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
• Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak
kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir.
• İnternet ortamından katılımların gerçekleştirileceği yarışmada, sergilemelerde
bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan
fotoğrafların, Denizli Belediyesi ve DEFSAD tarafından gerekli görülen
büyüklükte baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri
boyutlarda sergilenebilecektir.
• Başvuru formuyla birlikte mail kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu
ettiği kadrajda, büyük baskıya uygun olacak şekilde (kısa kenarı en az 2300
pix.) ve 300 dpi/inç çözünürlükte, JPEG formatında gönderilecektir.
• Baskı sırasında bu kurala uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine
başka bir fotoğraf konmayacaktır.
• İnternet ortamından gönderilecek olan her fotoğrafın adlandırılmasında
sırasıyla; 5 rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların basında aynı rumuz
kullanılacaktır), sıra numarası ve eser adı mutlaka bulunmalıdır. (Örnek:
12345-1-eser adı ).
• Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
• Eserler internet ortamından başvuru formu ile birlikte son katılım tarihi olan 09
Kasım 2012 cuma günü saat 24.00’e kadar gönderilmelidir. Bu zamandan
sonraki müracaatlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
• Başvurular, http://www.denizli.bel.tr/yarisma adresinden yapılacaktır. Buradaki
başvuru formu doldurulacak fotoğraflar yüklenebilecektir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul
edilmeyecektir.
• Ödül ve sergileme alan fotoğrafların içindeki insan unsurlarından doğacak olan
maddi ve manevi sorumluluklar eser sahiplerine aittir. Bu konuda denizli
Belediyesi’nin ve DEFSAD’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
• Temel düzeltmeler dışında photoshop müdahalesi ile ekleme/çıkarma yapılmış,
manuple edilmiş fotoğraflar diskalifiye edilecektir. Birden fazla fotoğrafın yan
yana getirilmesi ile elde edilen panoramik fotoğraflar kabul edilebilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının
kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur
olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı
TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda
açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.

5 – KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Denizli
Belediyesi ve DEFSAD yayınlarında şartnamede belirtilen miktarda bedelini ödeyerek
isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin
çoğaltma, isleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı
için Denizli Belediyesi’ ne ve DEFSAD’a izin / verdiğini kabul eder. Bu şekilde
kullanılan eserler işin, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin /
muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rucu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- YARIŞMA TAKVİMİ
SON KATILIM : 09 Kasım 2012 Cuma
JURİ TOPLANMA : 17 Kasım 2012 Cumartesi
SONUÇ BİLDİRİMİ : 19 Kasım 2012 Pazartesi
SERGİLEME VE ÖDÜL TÖRENİ : 01 Aralık 2012 Cumartesi
Sergi ve Ödül töreni 01 Aralık 2012 günü yapılacak olup, ödül ve sergileme alanlara
ayrıca e-mail ve telefon yoluyla duyurulacaktır.
Sonuçlar Denizli Belediyesi, DEFSAD ve TFSF’ nin web sayfası üzerinden, ayrıca basın
aracılığıyla açıklanacaktır.
7-SEÇİCİ KURUL:
1- Nevzat Çakır (Fotoğraf sanatçısı-AFIAP)
2- Reha Bilir (Fotoğraf sanatçısı AFIAP-HON.FBPS)
3- Atilla Ağırbaş (Defsad Başkanı)
4- Mehmet ÇAKIR (Fotoğraf Sanatçısı-DEFSAD)
5- Mehmet Çağrı SEBZECİ
Secici kurul en az üç kişi ile toplanır.

8-ÖDÜLLER :
Birincilik : 5.000.- TL
İkincilik : 3.000.- TL
Üçüncülük : 2.000.- TL
Mansiyonlar : 500.- TL (3 adet)
Denizli Belediyesi. Ö.Ö. : 1000.- TL
Defsad Özel Ödülü : 750.- TL
Sergileme / Satın Alma : 100.-TL (44 adet)
“Ödül alan ve sergilenen ve satın alınan eserlerin kullanım hakları yukarıda belirtilen
tutar karşılığında Denizli Belediyesi, DEFSAD ve eser sahibine ait olacaktır.”
9-Yarışmaya katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
10- Fotoğrafların gönderilmesi: Başvurular, http://www.denizli.bel.tr/yarisma
adresinden yapılacaktır. Buradaki başvuru formu doldurulacak fotoğraflar
yüklenebilecektir.

11- YARISMA SEKRETERYASI
Yarışma Sekretaryası: Levent KALKAN
Tlf: 554.588 23 10
Adres: DEFSAD, İncilipınar mah. 3374 Sok. No:12/A (Demokrasi parkı
arkası) DENİZLİ
E-Posta: [email protected]
TFSF Temsilcisi: ZAFER GAZİ TUNALI.
(Yarışma suresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin