1. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu

1. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu (UBİCTUS 2016)

AmeliyathaneUBİCTÜS 2016 Konferansı 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü İstanbul, FSM Vakıf Üniversitesinde yapılacaktır.

Konferans İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Biyomedikal Elektronik Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyum Türkiye’de Biyomedikal Cihaz tasarımı, üretimi ve satışı ile ilgili kişi ve kuruluşlarla bu alanda araştırma yapan akademisyenleri bir araya getirmek, biyomedikal cihazların ülkemizdeki üretim imkanlarını araştırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

Bir gün sürecek toplantıda bildiri sunumları ve paneller yapılacaktır. Ayrıca davetli konuşmacılar konu ile ilgili görüşlerini açıklayacaklardır.

Konferans Takvimi:

18 Nisan 2016 Tam Bildirilerin Gönderilmesinin son günü
25 Nisan 2016 Katılımcılar için kayıtların son günü

Konferansın konuları:

Biyomedikal Cihaz Tasarımı
Biyomedikal Elektronik
Mekatronik Biyomedikal Uygulamalar
Biyomedikal Görüntü İşleme
Biyomedikal Sinyal İşleme
Biyosensörler
Biyomedikal Cihaz Üretimi ve Akreditasyonu
Biyomedikal Cihaz Kalibrasyonu
Ülkemizde Biyomedikal Araştırmalar
Diğer

FSM Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi
Siğnem Toraman
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A, Beyoğlu / İSTANBUL

storaman@fsm.edu.tr