1. Türk Eğitim Kongresi

Eğitim Kongresi

1. Türk Eğitim Kongresi

Türkiye’de son yıllarda eğitim konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir: Eğitim programları yenilenmiş, eğitim kurumları yapısal ve fiziksel olarak iyileştirilmiş, eğitim ortamları teknolojik imkânlarla donatılmıştır. Bu sayede eğitim göstergelerinde niceliksel artışlar sağlanmıştır. Ancak eğitimin istikametini belirlemek hala çözülmesi gereken bir meseledir. Temelde bu meseleden kaynaklanan ve bu meselden nemalananlar hariç kimseyi memnun etmeyen, merkezi sınavlar, öğretmen yetiştirme, teknoloji kullanımı vb. meseleler de hala çözülmeyi beklemektedir. Bu meselenin çözülmesi eğitimin nicelik göstergelerindeki pozitif artıştan çok daha önemlidir. Bu meselenin çözümü için nerdeyse hiçbir girişim yoktur. Bu aymazlık hali Türkiye’nin geleceğini tehdit etmektedir.

Eğitim temelde bir kimlik inşa etmektir. Eğitimde Milli Kimlik ve İdeal İnsan Modeli Arayışları temalı kongremizde temelde şu iki sorunun cevabı aranacaktır:

Türk medeniyetini inşa eden ve bu medeniyetin yaratmak istediği ideal insan kimdir?
Milli eğitim sistemi bu ideal insanı yetiştirmek için nasıl dönüşmelidir? Ne öğretelim?

Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si için eğitim alanındaki gelişme ve ilerlemelerin hayati derecede önemli olduğunu düşünen bu meseleleri kendine dert edinen ilim adamlarımızı yukarda bahsi geçen soruların cevaplarını aramaya davet ediyoruz.

Kongrede tartışılacak konular şu şekildedir(*):

1. Orhun Yazıtlarında İdeal İnsan-İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Karakter Eğitimi-

2. Kutadgu Bilig’de İdeal İnsan

3. Hoca Ahmet Yesevi. Divanı Hikmet’te İdeal İnsan

4. Selçuklu’da İdeal İnsan -Atabeylerin Eğitim Müfredatı-

5. Ahilik ve Eğitim

6. Osmanlı’da İdeal İnsan. Laların Eğitim Müfredatı/bir şehzade nasıl yetişir? Enderun’da eğitim müfredatı

7. Fatih, Yavuz ve Abdülhamit Han’ın Kişiliği

8. Atatürk’ün Kişiliği – Nutuk’ta İdeal İnsan

9. Farabi, Gazali ve İbn-i Sina’nın Eğitim Anlayışı

10. Yunus Emre, Hacı Bektaş ve Hacı Bayram Veli’de İdeal İnsan

11. Fuzuli, Baki ve Şeyh Galip’te İdeal İnsan

12. Mehmet Akif, Nurettin Topçu ve Cemil Meriç’te İdeal İnsan

13. Seyit Ahmet Arvasi, Necip Fazıl ve Erol Güngör’de İdeal İnsan

14. Atilla İlhan, Kemal Tahir ve Hasan Ali Yücel’de İdeal İnsan

15. Türk Eğitiminde Reform Hareketleri-Büyük Kırılmalar-

16. Eğitim Sistemlerini Dönüştürmenin Stratejik Önemi

17. Millî Eğitim, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

19. Geleneksel Türk Ailesinde Şahsiyetin İnşası

20. Millî Eğitimde Millî Değerlerin Öğretimi

21. Millî Sanat Anlayışımız: Nasıl İnşa Edilir, Nasıl Öğretilir?

22. Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinin İçeriği Millileştirilebilir Mi?

23. Türkçe Dersi Millî Hedeflere Uygun Hale Nasıl Getirilir?

24. Yeniden Millî Tarih ve Millî Coğrafya

25. Fen ve Matematik Eğitiminde Millîlik

26. Din Eğitimi, İHL: Din Kültürü Mü? Din Eğitimi Mi? Ahlak Bilgisine Sahip Kişiler Ahlaklı Bireyler Olur Mu?

27. Anaokulu Düzeyinde Hangi Karakter Özellikleri Nasıl Kazandırılır?

28. İnsan-ı Kâmil kimdir? Türkler İnsan-ı Kâmili Nasıl yetiştirmiştir?

29. Osmanlı’dan Cumhuriyete Eğitim Kahramanları: Emrullah Efendi, Ahmet Cevdet Paşa, Kazım Karabekir ve Samiha Ayverdi

30. Türk Dünyasının Siyasi, İlmi ve Edebi Şahsiyetlerinde İdeal İnsan: Ali Şir Nevai, Babür Şah

31. Dil Bilinci ve Tarih Şuuru ile Mili Kimlik İlişkisi

32. Halk Kültürünün İdeal İnsan Yetiştirmedeki Rolü

(*) Bu konular dışında kongrenin temel hedefine hizmet edeceğini düşündüğünüz konular varsa lütfen bize bildiriniz. Öneriniz bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve en kısa süre içinde size dönüş yapılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özetlerin sisteme yüklenmesi: 05.08.2018-30.11.2018
Kongre programının duyurulması: 07.12.2018
Kongre: 27-29.12.2018
Tam metin bildirilerinin sisteme yüklenmesi: 01.09.2018-31.01.2019

http://www.turkegitimkongresi.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin