1 Tema 1 Aktivite Proje Ürünü -Dergimiz

Projemizde her hafta bir temayı ele aldık. Hem Türkçe hem ingilizce kavramları eğlenerek öğrendik. Tüm üyelerin ve sevgili öğrencilerimizin aktif katılımıyla projemizin sonuna geldik. Projemizin ortak ürünü olan dergimizi iş birliği ile tasarlayıp bastırdık.