1. Smyrna Öykü Yarışması

1. Smyrna Öykü Yarışması

Bayraklı Belediyesi, “Bir Gün/ Bir An Bayraklı” üst başlığıyla bir “Öykü Yarışması” düzenlemeyi kararlaştırdı. İlki 2011’de yapılacak olan öykü yazma yarışmasının yönergesi şöyledir:

1. Düzenleme Kurulu’nda şu adlar yer alır:

Yıldırım Ayaz – Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı

Umut Devrim Eryarar – Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Y. Bekir Yurdakul – Danışman, yazman

 

* Düzenleme Kurulu, her yıl kasım ayında toplanır; genel bir durum değerlendirmesi yapar, katılım koşullarını gözden geçirir, Seçici Kurulları belirler, yarışmayı duyurur.

* Yarışmanın yazmanlığını, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Y. Bekir Yurdakul birlikte yürütür.

* Sonuçlar, 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında Bayraklı Belediyesince düzenlenecek özel bir öykü-sanat etkinliğinde açıklanır.

* Yarışmada ilk üçe ödül verilir. Seçici Kurul uygun bulursa, özendirme ödülü ya da özel ödül önerebilir.

* Dereceye giren ve yayımlanmaya değer bulunan öyküler bir kitapta toplanarak ilçedeki kütüphanelerde, okullarda ve (kahvehaneler vb.) öteki buluşma yerlerinde yöre sakinlerine sunulabilir.

* Seçici Kurullarda görev alacak üyelere ve yazmana telif ücreti ödenir.

Amaç:

* Okur kitlesi gün geçtikçe artan öykü türünde yeni adların/ yapıtların ortaya çıkmasını özendirmek,

* “Bir gün”ü ya da “bir an”ıyla da olsa Bayraklı’nın bir öyküye konu edilmesi için fırsat yaratmak,

* Bayraklı sakinlerinin öyküyle daha çok buluşmasını, beldemizi (kendilerini) konu alan öykülerle tanışmasını sağlamak,

* Öncelikle İzmirli okurları/ öyküseverleri, Bayraklı öykülerinden oluşacak yepyeni yapıtlarla buluşturmaktır.

Katılım Koşulları:

1. 1. Yarışma, amatör-profesyonel, herkese açıktır. Yaş sınırlaması yoktur

1. 2. Gönderilecek yapıtların, yarışmanın özel vurgusunun bir gereği olarak, “Bir Gün/ Bir An Bayraklı” izleğini içerir olması beklenmektedir.

1. 3. Yarışma için gönderilen yapıtlar geri verilmez.

1. 4. Konu ve boyut sınırlaması da getirilmeyen öyküler, herhangi bir yarışmada ödül almış olmamalıdır.

1. 5. Bilgisayarda (tercihen Times New Roman, 12 punto, tek aralıklı olarak) yazılacak öyküler, yedi (7) adet çoğaltılmalı, bir CD kaydıyla birlikte yarışma adresine elden ya da kargo aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

1. 6. Çıktı ve CD üzerinde beş harfli bir rumuz yer almalı; yazarın kimliğine ilişkin herhangi bir kayıt ya da im (işaret) bulunmamalıdır. Yazarın kimlik ve iletişim bilgilerini içerir bir zarf, üzerine aynı rumuz yazılarak ve kapalı biçimde, öykünün kaydı ve çıktısıyla birlikte teslim edilmelidir.

1. 7. Bir öykücü, birden çok yapıtla başvurulabilir. Bu durumda her öykü için ayrı bir rumuz kullanılmalıdır.

1. 8. Ödemeli gönderiler kabul edilmez.

Başvuru:

1. 9. Başvuru için son tarih 31 Ocak 2011 Pazartesi 17.00’dir.

10. Başvuru adresi:

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1642 Sokak No: 4 Bayraklı / İzmir

( Başvurular elden ya da kargoyla yapılmaktadır.)

Ön Seçici Kurul:

11. Buket Akkaya, Hacer Kılcıoğlu, Handan Gökçek, Y. Bekir Yurdakul

Seçici Kurul:

1. 12. Seçici Kurul şu adlardan oluşmaktadır: Buket Akkaya, Ferda İzbudak Akıncı, Hüseyin Peker, Mehmet Atilla, Muzaffer İzgü

Sonuçlar ve Ödüller:

13. Birincilik: 3.000.00 TL, İkincilik: 2.000.00 TL, Üçüncülük: 1.000.00 TL’dir.

14. Sonuçlar, Bayraklı Belediyesince düzenlenecek “14 Şubat Dünya Öykü Günü” etkinliği kapsamında verilir.

15. Bayraklı Belediyesi, ödüle ve yayımlanmaya değer görülen yapıtları, telif hakları yasasına uygun olarak, yayımlayabilir. Öykünün, yazarınca bir kitapta yayımlanması durumunda, ödülün anılması beklenir.

16. Koşullara herhangi bir aykırılığın saptanması durumunda, aradan geçen süreye bakılmaksızın, ödül geri alınır.

İletişim ve Bilgi için:

Telefon: (0232) 371 61 63 (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

Web: http://www.bayrakli.bel.tr/

Mail: smyrnaoykuyarismasi@bayrakli.bel.tr