1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

Tıp ve Sağlık alanında verilen bilgi hizmeti diğer bilim dallarına göre farklılıklar göstermekte olup bu alanda hizmet veren personellerde çok yönlü yetkinlikler aranmaktadır. Bu alanda sunulan bilgi hizmetleri farklı ve spesifik özellikler gerektiren, sürekli güncellenen ve yeni çalışmaların sıkça takip edilmesi gereken bir alandır. Bu alanda farklı sektörlerde iş süreçleri mevcuttur. Bunlardan biri de tıpta akademik bilgi yönetimini destekleyen bilgi ve belge yönetimi çalışmalarıdır. Bizler bu alanda hizmet veren tüm meslektaşlarımızı ve alandaki hizmet sektörü çalışanlarını aynı çatı altında toplayarak, alanda yapmış oldukları çalışmaları ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde ve ANKOS Derneği işbirliği ile sağlık alanında hizmet veren tüm Üniversitelerin kütüphanecilerinin, hekimlerin, araştırmacıların, akademisyenlerin ve yayın evi temsilcilerinin de katılım sağlayacağı bir sempozyum planlanmıştır.

Bu sempozyumda, alanında uzman sağlık çalışanları ve bilgi ve belge yönetimi konusunda hizmet veren tüm meslektaşlarımız ile alandaki yurt içi ve yurt dışından yayıncılık sektörü çalışanlarını aynı çatı altında toplayarak, bu alanda yapmış oldukları çalışmaları ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlamak, hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sempozyum kapsamında sağlık alanında hizmet veren tüm üniversitelerin kütüphanecilerinin, araştırmacıların, akademisyenlerin, hekimlerin, ve firma temsilcilerinin bu alanda mesleki bilgi ve tecrübelerine katkı sağlanması, bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlayarak mesleki dayanışmanın artması, yeni işbirliği ve ortak çalışma alanları oluşturması ve profesyonel iletişim ve işbirliğini arttırılması amaçlanmıştır.

Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik-Arşivcilik) mesleği kapsamında bizleri buluşturan birçok konferans, çalıştay, sempozyum, toplantı vb. etkinlikler düzenlenmektedir ve mesleki gelişim ve değişime ayak uydurmak için giderek bu etkinliklerin daha aratması gerekmektedir. Bu etkinliklerde mesleki tecrübe aktarımları ve bilgi paylaşımları önem arz eden konulardandır.

Aynı zamanda bu alandaki yetkili yayın evlerinin sağlamış oluğu ürünler akademik hayata sunmuş olduğu kaynaklar ile bilimsel çıktılara önemli etkiler sağlamaktadırlar.

Türkiye’de Sağlık teması ile eğitim veren ilk tematik üniversite olmasından dolayı bu organizasyonun gerçekleştirilmesini görev biliyoruz. Bu organizasyon Türkiye’deki bilgi hizmetleri alanında verilen hizmetlerin iyileşmesi, yenileşmesi ve gelişmesi anlamında yapılacak faaliyetlere destek verilecektir ve sempozyum çıktısı ANKOS Derneği tarafından bir yayına dönüştürülecektir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, sektörde öncü ve prestijli kurumlar arasındadır ve vakıf kültüründen gelen özel bir misyonu mevcuttur. ANKOS Derneği, Türkiye’de elektronik kaynakların üniversitelere sağlanması ve bu alandaki mesleki organizasyonları düzenleyen öncü bir oluşumdur. Yayınevleri ise, Türkiye’de mesleğimizin ve sektörün gelişmesine katkıda bulunan bir misyona sahiptir.

“1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu 2018”Bezmialem Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde ANKOS işbirliği ile 22-23 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM KONULARI:

-Sağlık
-Bilgi ve belge yönetimi
-Bilimsellik
-Uluslar Arası Sıralamalar (Rankings)
-Performans analizleri
-Bibliyometri
-Elektronik veri tabanları
-Kanıta Dayalı Tıp
-Tıp kütüphaneciliği
-Tıp ve sağlık okuryazarlığı
-Tıbbi dokümantasyon
-Hastane bilgi yönetim sistemleri
-Elektronik belge yönetimi
-Endüstri 4.0
-Arttırılmış gerçeklik
-Kalite Yönetimi
-Akreditasyon
-Afet yönetimi
-Etkili iletişim
-Kişisel gelişim
-İnovasyon

Kimler Katılabilir ?

• Bilgi ve Belge Yöneticileri
• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları/Direktörleri/Müdürleri/Uzman Personelleri
• Arşiv Uzmanları
• Tıbbi Dokümantalistler
• Akademisyenler
• Hekimler
• Kütüphaneciler
• Bilgi Profesyonelleri
• Bilgi Yöneticileri
• Uygulamacılar
• Araştırmacılar
• Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Eğitim Alan Tüm Öğrenciler
• Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik Alanında Eğitim Alan Tüm Öğrenciler
• Sağlık Alanında Eğitim Alan Tüm Öğrenciler
• Konu Alanına Yönelik Hizmet Veren Yayın Evi Temsilcileri ve Çalışanları
• Karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar)
• Sempozyum Konusuna Yönelik Hizmet Sağlayan Kurum Personelleri