1. Oyun Yazarlığı Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar,

2009 yılının Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 1. Oyun Yazarlığı Sempozyumu, “Oyun Yazarı ve Sorumluluğu”, “Dün Bugün Yarın”, “Yazarın Eğitimi” ve “Oyun Yazarlığı Mesleği” başlıkları altında, otuz bildiri ile tamamlanmıştı. İlk sempozyumumuz, tüm sorunlara rağmen Türk Tiyatrosu’nun belli bir dinamizm, çaba ve fedakârlık ile gelişmeye; her şeyden önemlisi de yenilenmeye devam ettiği saptaması ile son bulmuştu.

Bugün, işte bu saptamanın ışığında hala gelişen ve yenilenen fakat aynı zamanda yeni sorunlarla da karşı karşıya olan tiyatromuza dair farklı alanlarda değerlendirmeler yapmak amacıyla 2. Oyun Yazarlığı Sempozyumu’nu düzenlemiş bulunuyoruz. Aradan geçen beş yıl bize bu alanlarda söz söyleme, değişimleri vurgulama ve değişmez olanları tespit etme imkânı sunuyor. Başlıklarımızı bu bakış açısı belirliyor.

Geçmişten Günümüze Türk Tiyatrosu’nda Söylem, dramatik tasarımın bütün temel kavramlarının işlemesiyle, bir oyun metninde açığa çıkan nihai anlamı; dolayısıyla Türk Tiyatrosu’nun dünyaya, topluma ve kendine bakışını; bu bakışın ifade biçimlerini kapsıyor. Amacımız tiyatro sanatının içinde yer alan bireyler olarak geçmişten günümüze, güncel ya da tarihsel bir çerçeve yaratmak. Bu çerçevenin çizdiği -çizeceği- alanda ise Çağdaş Oyun Yazarının Yeni Kavramları’nı saptamak ve tartışmak.

Bütün sanatlar gibi tiyatro sanatı da sanatçısı da kaçınılmaz biçimde farklı yaratıcılık sorunları ile karşı karşıyadır. Bu sorunlardan bazısı tümüyle bireysel kaynaklı olmakla birlikte bir bölümü genel, toplumsal, daha açık bir söyleyişle “içinde bulunulan koşullarla” ilgilidir. Oyun Yazarı ve Yaratıcılık Sorunları sadece özel değil tarihsel dönemden kaynaklanan, genellenebilir her tür sorunu saptamayı ve tartışmayı amaçlar.

Yeni Oyun Yazarının Mirası; yazan, yazmakta olan ve ürünleri ile gelecekteki Türk Tiyatrosu’nun mimarları olacak olan yeni yazarların sanatsal mirasının değerlendirilmesi tartışmasıdır. Bu miras başlangıçtan günümüze tiyatro sanatının fikrini, estetik çizgisini, tercihlerini bir kaynak olarak ele alarak, etkileri bakımından tartışmayı hedefler. Miras; yenilenme çabasının üstünde yükseldiği bir zemin, elinden bırakmadığı geçmişidir.

Oyun yazarlığı alanında Türk Tiyatrosu tarihinde ikinci kez bir sempozyum düzenlenmektedir. Kocaeli Üniversitesi olarak, ilkinde olduğu gibi ikincisinde de bu görevi üstlenmekten onur duyuyoruz.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

SEMPOZYUM ANA BAŞLIKLARI
1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK TİYATROSUNDA SÖYLEM
2. ÇAĞDAŞ OYUN YAZARININ YENİ KAVRAMLARI
3. OYUN YAZARI VE YARATICILIK SORUNLARI
4. YENİ OYUN YAZARININ MİRASI

ÖNEMLİ TARİHLER

15 Nisan 2015: Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün
24 Nisan 2015: Onaylanan bildiri özetlerinin duyurulması
30 Nisan 2015: Kayıt için son gün
28 – 29 Mayıs 2015: Sempozyum

E-posta:
[email protected]

Tel:
0 262 303 44 02
0 262 303 44 04
0 262 303 44 05
0 262 303 43 96

Faks:
0 262 303 44 03

Posta Adresi:
Kocaeli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Anıtpark Yerleşkesi
43800 İzmit- Kocaeli

gsf.kocaeli.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.