1.Multidisipliner Yaklaşımlar Çerçevesinde Uluslararası Türkiye De Ve Dünyada Sosyal Sorunlar Kongresi

1.MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI TÜRKİYE DE VE DÜNYADA SOSYAL SORUNLAR KONGRESİ

“Uyuşturucu, Gıda Takviyesi Ürünler, Doping”

İlkini 2015 yılı 23/24 Ekim Tarihinde WELLBORN HOTEL KOCAELİ’de yapacağımız kongremizin bu seneki ana teması “Uyuşturucu, Gıda Takviyeli Ürünler, Doping ve Obezite”. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da önemli bir sorun haline gelmiş, uyuşturucu, sporda doping kullanımı, gıda takviyesi ürünler gibi sosyal sorunlara ilişkin çalışmalar değerlendirilecek ve ele alınacaktır. Günümüzün en önemli sorunlarının başında ciddi boyutlara ulaşmış olan uyuşturucu tüketiminin toplumsal açıdan oluşturduğu yara, sorun, hukuki problemler, ailevi sorunlar, bireysel sorunlar, ekonomik boyut, politik yaklaşımlar, sosyal bakış açısı, sağlık açısından önemi, alınması gereken önlemler gibi daha birçok alt faktör üzerinde yapılan araştırmalara ve çözüm önerilerine değinilecektir. Ayrıca bilinçsizce tüketilen, birçok merdiven altı hiçbir denetim ve kontrole tabi olmayan gıda takviyesi adı altında satılan ürünlerin toplumsal açıdan oluşturduğu sorunlar yine birçok farklı alt faktör ile başlık altında değerlendirilecektir. Uluslararası bir sorun ve hukuki açıdan yaptırımları olan sporcularda Doping kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan diğer olumsuzluklara ilişkin çalışmalarda kongremiz içerisinde değerlendirilecek üçüncü ana konu başlığımızı oluşturmaktadır. Kongremizi Trakya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Düzce Üniversitesi desteklemektedir.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

Kongre Eş Başkanı Kongre Eş Başkanı Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Emine DEMİRAY – Prof. Dr. Ümran SEVİL – Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

KONULAR
ANA KONU BAŞLIKLARI

UYUŞTURUCU
GIDA TAKVİYELİ ÜRÜNLER
SPORDA DOPİNG
OBEZİTE

ALT KONU BAŞLIKLARI

UYUŞTURUCU
1.1. Uyuşturucu Tüketiminin Ekonomik Boyutu

1.2. Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Alınan Kamu Önlemleri

1.3. Uyuşturucu Tüketimine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1.4. Uluslararası Uygulanan Politikalar ve Uygulamalar

1.5. Psikolojik Açıdan Yaklaşımlar

1.6. Akademik Açıdan Yaklaşımlar

1.7. Emniyet Açısından Yaklaşımlar

1.8. Hukuki Yaptırımlar ve Uygulamalar

1.9. Sosyal Medya ve Televizyonun Önemi

1.10. Aile ve Çevre

1.10.1. Merak

1.10.2. Bağımlılık

1.10.3. Farklılık

1.10.4. Şiddet

1.10.5. Bozuk Aile Yapısı

1.10.6. Kişilik ve Psikiyatrik Sorunlar

1.10.7. Eğitim

1.10.8. Okulöncesi Eğitim

1.10.9. Anne Babada Eğitimin Önemi

1.10.10. Toplumsal Eğitim

BESİN DESTEK ÜRÜNLERİ
2.1. Besin Desteği “SUPLEMANTASYON” Uygulamasının Gerekli Olduğu Durumlar

2.2. Besin Destekleri ve Yeterli-Dengeli Beslenme Örüntüsü

2.3. Besin Destekleri-Sağlık İlişkisi

2.4. Sporda Kullanılan Besin Destekleri

2.5. Çeşitli Durumlarda “Çocuk, Adölsan, Yaşlı v.b., Hastalık Durumlarında” Besin Destekleri Kullanımı

2.6. Besin Destekleri ve İlaç Etkileşimleri

SPORDA DOPİNG
3.1. Sporcu Eğitim Programı

3.2. Sporda Gen Dopingi

3.3. Tedavi Amaçlı Kullanımlar

3.4. Takviye Besin Maddeleri

3.5. Doping ve Fiziksel Zararları

3.6. Doping ve Uluslararası Sözleşmeler

3.7. Dopingle Mücadele ve İnterpol Wada İşbirliği

3.8. Doping ve Mücadele Taahhütleri Ülkeler Arası İş Birliği

3.9. Steroid Modül

3.10. Ergonojik Destekler ve Yaklaşımlar

3.11. Dünya Sağlık Örgütü WHO ve UNESCO nun Dopingle İlgili Çalışmaları

3.12. Bilinçli Sporcu Eğitimi

3.13. Sağlıklı Yaşam İçin Sportif Aktiviteler

3.14. Sporcu ve Toplumda Doping Algısı

3.15. Sporcu Sağlığı

3.16. Hijyenik ve Ergonomik Uluslararası Spor Standartları

3.17. Türkiye’nin Uluslararası Doping Durumu

3.18. BESYO Bölüm Yönetimlerinin Dopingle İlgili Uygulamaları ve Çalışmaları

3.19. Örnek Sporcu Profili ve Öneriler

3.20. Doping ve Hukuksal Mücadele – Uygulamalar

3.21. Doping ve Psikolojik Etkenler

3.22. Türkiye’de Spor Federasyonları ve Dopingle Mücadele Çalışmaları

3.23. Yaşanan Doping Olumsuzlukları ve Örnekleri

3.24. Doping ve Ekonomik Boyut

OBEZİTE
4.1. Çocuk ve Ergen Obezitesi

4.2. Kadın ve Obezite

4.3. Gebelik ve Obezite

4.4. Obezite ve Hastalıklar

4.4.1. Kalp Damar Hastalıkları “Dolaşım Sistemi Hastalıkları”

4.4.2. Solunum Yolu Hastalıkları

4.4.3. Ortopedik Hastalıklar

4.4.4. Jinekolojik Hastalıklar

4.4.5. Hormonel Hastalıklar “Endokrin Hastalıklar”

4.4.6. Hormonel ve Metabolik Hastalıklar

4.5. Yaşlılık ve Obozite

KONGRE TARİHİ

23/24 EKİM 2015

WELLBORN HOTEL KOCAELİNDE KONGREMİZ DÜZENLENCEKTİR

Kayıt Başlangıç Tarihi

01.01.2015

Bildiri Gönderim Tarihi

01.01.2015

Bildiri Gönderimi Bitiş Tarihi

15.09.2015

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

10.10.2015

Kayıt Bitiş Tarihi

15.10.2015

Kongre Dili

Türkçe ve İngilizce

Kongre Merkezi

Wellborn Hotel Kocaeli

http://www.toplumsalsorunlarkongresi.org/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.