1.Matematik Olimpiyatı Özel Kardelen İlköğretim Okulu

Nevşehir İli İlköğretim Okulları 6, 7. ve 8.sınıflar arası Özel Kardelen İlköğretim Okulu 1.Matematik Olimpiyatı.

 

Amaç:

Madde 2: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Nevşehir İlindeki ilköğretim okulları 6. 7.ve 8. sınıfları arasında evrensel dil olan matematiği öğrencilere sevdirmek, matematik dersi kaygısını azaltmak, “hayatın her alanında matematik vardır” bilincini uyandırmak, bu alanda daha ileri çalışmalar yapabilecek gençleri birbirleri ile tanıştırmak, bunlar arasında bilgi ve beceri paylaşımına katkıda bulunmak, okulunu temsil etme fırsatı vermek, yarışma bilincini kazandırmak, yetenekleri olanları ve geleceğin bilim insanlarını teşvik etmek ve ödüllendirmek.

 

Kapsam:

Madde 3: Bu şartname Özel Kardelen İlköğretim Okulu’nun düzenlediği “Kardelen 1.Matematik Olimpiyatı” nın kural ve yöntemlerini kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde 4: Olimpiyat esasları 26. 02. 2002 tarih ve 24679 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ödül yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Katılım Şartları:

Madde 5: Olimpiyata Nevşehir ili ilköğretim okullarının 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında 6 . 7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler katılacaktır. Olimpiyata okul yönetimi, sınıf ve branş öğretmenleri tarafından seçilecek öğrenciler katılabilir. Her okul için bir danışman öğretmen yeterlidir.

Madde 6: Sınava her sınıf seviyesinden en fazla 5 öğrenci başvurabilecektir. Öğrencilerin seçimi okul yönetimine aittir.

Madde 7:        İlköğretim 6-7.ve 8. sınıflar düzeyinde yapılacak olan “Kardelen 1.Matematik Olimpiyatı” nda sınava girecek her öğrenci yarışmaya bireysel olarak katılacaktır.

Madde 8: Sınavla ilgili duyurular okulumuzun internet adresinden (www.kardelenkoleji.k12.tr)  temin edilebilir.

Madde 9: Sınava katılım ücretsiz olup katılanlar yarışma yeri olan Özel Kardelen İlköğretim Okuluna kendi imkânlarıyla geleceklerdir.

Madde 10: Yarışmaya katılacak öğrenciler nüfus cüzdanlarını ve onaylı sınav giriş kartlarını yanlarında getirmek zorundadırlar. Sınav giriş kartını getirmeyen öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

Başvuru yöntemi:

Madde 11: Sınava katılacak öğrenciler kendi okul müdürlüklerinde kayıt formunu doldurduktan sonra yine kendi okul müdürlüklerinden sınav giriş kartlarını alabileceklerdir.

Başvuru tarihi:

Madde 12: Yarışma için başvuru 28 Şubat–23 Mart 2011 tarihleri arasındadır.

Yarışmanın tarihi, yeri ve süresi:

Madde 13: Yarışma 26 Mart 2011 Cumartesi günü Saat 10:00 da Özel Kardelen İlköğretim Okulunda yapılacaktır. Yarışma süresi 120 dakikadır.

Yarışmanın şekli, Uygulanması ve Ödüller:

Madde 14: Olimpiyat soruları 6-7,ve 8. sınıf matematik müfredat konularından ve sayısal yetenek sorularından oluşacaktır.

Madde 15: Sınav tek oturumda yapılacak olup 50 test sorusundan oluşmaktadır. Sınavda her test sorusu 2 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.

Madde 16: İlk 30 dakika sonrasında gelen öğrenciler sınava katılamayacaklardır.

Madde 17: Test soruları 4 seçenekli olup, her 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

Madde 18: Test sorularının okunması sonunda her sınıfta, ilk 10’a giren öğrenciler değerlendirilerek yarışma derecelendirilmesi yapılacaktır.

Madde 19: Matematik Olimpiyat Sınav sonuçlarına göre sınavın 1. si, 2.si, ve 3. sü belirlenir. Sıralama her kategoriden bireysel olarak yapılacaktır. Puanların eşit olması durumunda nüfus cüzdanındaki doğum tarihlerine göre sıralama yapılır. (Yaşı küçük olana öncelik tanınır.)

Madde 20: Yarışmada yapılacak ödüllendirmeler aşağıdaki gibidir:

Her Kategoride Öğrenciye Danışman Öğretmene
Birinciye Bilgisayar Plaket
İkinciye Dijital kamera Plaket
Üçüncüye Mp 4 Plaket

Madde 21: Yarışmaya katılan tüm okul müdürlüklerine katılım belgesi ve yarışmada öğrencisi derece yapan danışman öğretmene başarı belgesi verilecektir

.

Madde 22: Sınavda hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç gereç kullanımına izin verilmez. Sınava cep telefonuyla girilemez.

Madde 23: Olimpiyat yarışma soruları Özel Kardelen İlköğretim Okulu Eğitim Öğretim Danışma Kurulu tarafından hazırlanacaktır. Özel Kardelen İlköğretim Okulu öğrencileri ‟Kardelen 1. Matematik Olimpiyatları‟na katılamaz.

Madde 24: Olimpiyat yarışma sonunda soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecektir. Olimpiyat yarışma soruları okulumuz web sitesinde yayınlanacaktır.

Madde 25: ”Kardelen 1. Matematik Olimpiyatları”, Nevşehir ilköğretim Okulları arasında yapılacaktır. Nevşehir dışından başvuru yapan okulların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sonuçların Duyurulması:

Madde 26: Yarışma sonuçları 29 Mart 2011 Salı günü Özel Kardelen İlköğretim Okulu web sitesinde duyurulacaktır.

Ödül Töreni:

Madde 27: İlk 3 dereceye giren öğrencilerin, okul ve danışman öğretmenlerin ödül töreni 9 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 14.00 Kapadokya Forum Alışveriş Merkezinde yapılacaktır. Yarışamaya katılan diğer öğrencilerin, okul ve danışman öğretmenlerin katılım ve başarı belgelerinin verilmesi bir kokteyl ile 13 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 14.00 de Kardelen Koleji spor salonunda yapılacaktır.

 İLETİŞİM :

ÖZEL KARDELEN EĞİTİM KURUMLARI

Adres: Ürgüp yolu 6. km. Uçhisar / NEVŞEHİR

Tel: 0384 219 28 Fax: 0384 219 28 25

www.kardelenkoleji.k12.tr