1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Değerli Eğitim Araştırmacıları,
 
06 – 09 Aralık 2012 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs, Girne’de gerçekleştirilecek 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde (CICER’12), Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği olarak sizleri ağırlamaktan büyük kıvanç duyacağız. Eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki yeni bilgi ve düşünceler ile son yıllarda yapılan araştırma bulgularının tartışılıp paylaşılacağı kongremizin ana temasını “Eğitimde Disiplinlerarası Çalışmalar ve Yeni Yaklaşımlar” olarak belirledik.
 
Kongremizde, eğitim bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının uluslararası bir platformda buluşmaları, eğitim araştırmalarının bulgularını tartışmaları ve alana yeni katkılar getirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak kongremizde eğitimbilimci araştırmacıların yaptıkları araştırmaları sözlü ya da poster bildiri olarak İngilizce veya Türkçe dillerinin birinde sunmalarına ve araştırma bulgularının tartışılmasına ortam hazırlanacaktır. Ayrıca kongrede çeşitli bilimsel ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilecek ve katılımcılara bilimsel bir şölen yaşatılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, eğitim bilimleri alanında uzman kişilerin özel sunumlarına, belli sorunların ele alındığı panellere, özel konulardaki çalıştaylara yer verilecektir.
 
Kongremiz aşağıdaki program çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.
Eğitim Yönetimi ve Eğitim Politikaları
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Teknolojisi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Fen Bilimleri Eğitimi
Matematik Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Sağlık ve Çevre Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Din Eğitimi
Özel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi
İlköğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Yükseköğretim
Öğretmen Yetiştirme
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çok Kültürlü Eğitim
Yaşam Boyu Eğitim
Uzaktan Eğitim
Halk Eğitimi
Kadın Araştırmaları
Yetişkin Eğitimi
Kongremizde görüşme dileklerimizle, katılımızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan BATMAN
                                                                                                                 Başkan

Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih  15 Mayıs 2012
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi       15 Haziran 2012
Kongre programının duyurulması  20 Eylül 2012
Erken kayıt için son tarih  05 Kasım 2012
Tam metin gönderilme tarihi  15 Kasım 2012
 Geç kayıt için son tarih  30 Kasım 2012

KEAB – Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği
Adres: KTOEÖS Binası, Abdullah Parla Sokak, Lefkoşa / KIBRIS
E-mail:  keab@kibriseab.org