1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisini

1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da yapılacaktır.

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkilemiş, özellikle son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) yaygınlaşmaya başlamıştır. AUS, iletişim ve enformasyon sistemlerinin ulaştırma sektörüne uygulaması olarak tanımlanan bilişime dayalı sistemlerdir. Bu sistemler günümüzde karayolu trafiğinde karşılaşılan farklı sorunların çözümünde önemli bir araç olma konumuna gelmiştir.

Bu alandaki ilerlemeler gelecekte otonom araçlarla ulaşımın mümkünolmasıyla karayolu ulaştırmasına yepyeni bir boyut kazandırabilecektir. AUS yapısı gereği disiplinler arası çalışma gerektiren bir alandır. Başarı için uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile ayrıca teknoloji ve bilim geliştiren kurumların bir arada çalışması gerekmektedir. AUS uygulamaları için gerektiğinde İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belediyeler, TÜBİTAK, üniversiteler, özel sektör ve otomotiv sektörü vb. kurum, kuruluş ve firmalar iletişim içinde olmalıdırlar. Bu da Akıllı Ulaşım Sistemlerinin, kurumlar arası işbirliğini zorunlu kılan bir boyuta geldiğini göstermektedir.

Bu gelişmeler ışığında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yoğun çaba harcayarak ülkemiz için eylem planı hazırlığı içerisindedir. Buna paralel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü de karayolu ağında AUS uygulamalarını yaygınlaştırmayı önüne hedef olarak koymuştur. Vizyonu “Karayolu ulaştırması alanında Türkiye’de ihtiyaç duyulacak her konuda ilgili paydaşları bir araya getirebilecek ve bilimsel gelişmeler ışığında çözüm aranmasını sağlayacak itici güç olmak” olan Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) kendi üzerine düşen katkıyı verebilmek için 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Hotel & Convention Center’ da, Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte “1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisini (K-AUS 2014)” düzenlemeye karar vermiştir.

YTMK düzenlenecek K-AUS 2014 Kongresi ile karayolu AUS konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında bilgi akışına aracı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda karayolu ulaştırması alanındaki AUS uygulamalarından edinilen tecrübelerin ve bilimsel araştırmaların bizzat zmanlarınca anlatılması, işbirliği yapan ya da yapabilecek paydaşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından alanında deneyimli davetli konuşmacıların yapacağı sunumlarda, AUS alanındaki geçmiş tecrübeler ve geleceğe yönelik beklentiler ve eğilimler çerçevesinde halen ülkemizde geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ve tecrübelerinin paylaşılabileceği teknik ve bilimsel bildiri sunumları olacaktır. Sektörde bu alanda var olan ya da geliştirilmekte olan ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı bir sergi ile kurum ve kuruluşların çalışma alanına hitap eden konuların tartışılacağı çeşitli paneller düzenlenecektir. Karayollarındaki AUS uygulamalarının önemli bir kısmı da kentsel ulaşım yönetimine yönelik olduğundan bu kongrede öncelikle büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere bütün ilgili belediyelerin dahil olabileceği oturumlar düzenlenecektir.

Yollar Türk Milli Komitesi olarak, karayolu ulaştırmasının geleceğini yakından ilgilendiren AUS uygulamalarının farklı boyutlarda ve ortamlarda ele alınacağı 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi’ne üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarından, kurum ve kuruluşların konu ile ilgili birimlerinden ve ülkemizin bilişim sektöründen, otomotiv sektöründen tüm tarafları bildiriyle, dinleyici olarak veya sergide yer almak üzere davet ediyor, katılımlarınızı bekliyoruz.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONULAR

1. Karayolu Trafik Yönetimi ve Bilgilendirme Sistemleri
• Trafik yönetimi
• Sürücü bilgilendirme sistemleri
• Seyahat öncesi ve esnasında bilgilendirme
• Olay, trafik sıkışıklığı yönetimi
• Kavşak yönetimi
• Tali yol-anayol katılımı
• Kontrol merkezi

2. Karayolu Trafik Güvenliği ve Denetimi
• Olay algılama
• Acil durum yönetimi
• Trafik kaza analizleri
• Sürücü uyarı sistemleri
• Elektronik denetleme sistemleri
• Hız denetimi
• Yol çalışma alanı güvenliği

3. Karayolu İşletmesinde AUS
• Elektronik ücret toplama sistemleri
• Finansal işlemlerde yeni teknolojiler
• Park ödeme ve yönetim sistemleri

4. Karayolu AUS Altyapısı
• AUS’ta mimari ve standartlar
• Protokoller
• Algılama teknolojileri

5. Karayolu Ulaştırma Politikaları ve AUS
• AUS’ta politikalar
• Sürdürülebilir ulaşım
• AUS finansmanı
• AUS stratejisi ve planı
• Kurumsal düzenleme

6. Karayollarında Akıllı Ulaşım
• Akıllı araçlar
• İşbirlikli (cooperative) sistemler ve araçlar
• Altyapı-araç haberleşmesi
• Araç-araç haberleşmesi
• AUS destekli karayolu yük taşımacılığı
• Akıllı filo yönetimi
• Ticari araç yönetimi

7. Kentiçi Ulaşımda AUS
• Yolcu bilgilendirme sistemleri
• Toplu taşıma ve sürdürülebilir ulaşım için AUS

Yukarıda yer alan konular başta olmak üzere “Karayollarındaki Akıllı Ulaşım Sistemleri” konulu her türlü bilimsel veya teknik bildiri gönderilebilir.

KURULLAR
DÜZENLEME KURULU
Başkan
M. Cahit TURHAN (KGM-YTMK)

Üyeler
İhsan AKBIYIK (KGM)
H. Hüsnü DOĞAN (NUROL-YTMK)
Doç. Dr. H. Berk ÇELİKOĞLU (İTÜ-YTMK)
Yrd. Doç. Dr. Hediye T. YAMAN (ODTÜ-YTMK)

YÜRÜTME KURULU
Başkan
Erol ALTUN (KGM)

Üyeler
A. Gürkan GÜNGÖR (KGM-YTMK)
Emin ENER (KGM-YTMK)
Yrd. Doç. Dr. Hediye T. YAMAN (ODTÜ-YTMK)
Prof. Dr. M. İlhan GÖKLER (ODTÜ-BİLTİR)
Prof. Dr. Nejat TUNCAY (Okan Ü)
Erol YANAR (UDH)
Özhan YILMAZ (Kalkınma Bakanlığı)
Hüseyin ŞİMŞEK (EGM)
Enver İSKURT (KGM)
Yasin ALTUNYUVA (KGM)
Mahmut ERGENE (KGM)
M. Dursun BARUT (KGM)
Mehmet KELEŞ (KGM)
Mehmet ÇETİN (KGM)
Ramazan YÜKSEL (KGM)
Ş. Özcan EROL (YTMK)

BİLİMSEL VE TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULU
Mustafa ABUT (KGM)
Doç. Dr. Mehmet AKAR (BÜ)
Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ (Okan Ü)
Nihal ARICA (KGM)
Yrd. Doç. Dr. Cumhur AYDIN (Atılım Ü)
M. Dursun BARUT (KGM)
Resul BÜYÜKGÜÇLÜ (KGM)
Prof. Dr. Halim CEYLAN (PAÜ)
Doç. Dr. H. Berk ÇELİKOĞLU (İTÜ-YTMK)
Prof. Dr. H. Şebnem DÜZGÜN (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Dilruba Ö. ERTEKİN (ODTÜ)
Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Ilgın GÖKAŞAR (BÜ)
Prof. Dr. M. İlhan GÖKLER (ODTÜ-BİLTİR)
Prof. Dr. Mustafa ILICALI (BAU)
Mustafa IŞIK (KGM)
Tuğba KİPER (E-KGM-YTMK)
Ayşegül KİZİROĞLU (KGM)
Doç. Dr. Y. Şazi MURAT (PAÜ)
Prof. Dr. Kaan ÖZBAY (Rutgers U)
Doç. Dr. Halit ÖZEN (YTÜ)
Doç. Dr. İlkay Ulusoy PARNAS (ODTÜ)
Dr. Onur PEKCAN (ODTÜ)
Doç. Dr. Ece Güran SCHMİDT (ODTÜ)
Oğuz SEHTİYANCI (KGM)
Prof. Dr. A. Coşkun SÖNMEZ (YTÜ)
Yıldız TERZİOĞLU (KGM)
Özgenç USLU (KGM)
A. İrfan ÜNAL (KGM)
Dr. Leyla ÜNAL (KGM)
Yrd. Doç. Dr. Hediye T. YAMAN (ODTÜ-YTMK)
Prof. Dr. Nadir YAYLA (E-İTÜ)
Özhan YILMAZ (Kalkınma Bakanlığı)

İLETİŞİM
Ş. Özcan EROL
Yollar Türk Milli Komitesi
Karayolları Genel Müdürlüğü
F-Blok Kat: 1
Yücetepe 06100 ANKARA
Tel : 0 312 418 79 05 – 417 24 02 – 415 88 10
Faks : 0 312 425 82 10
E-posta : [email protected]
Web : www.ytmk.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.