1.Kanyon Millî Fotoğraf Yarışması

Kastamonu
Pınarbaşı Kaymakamlığı/Belediyesi
1.Kanyon Millî Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Adı
1.Kanyon Milli Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Amacı
Dünyada eşine az rastlanır nemli ve karstik ormanları, bitki türleri ve yaban hayatı zenginliğiyle ekolojik bakımından önemi milletlerarası seviyede kabul gören ender alanlardan biri olan “Küre Dağları Milli Parkı”, Dünya Tabiatı Koruma Vakfı tarafından (WWF), “Türkiye’nin dünyaya armağanı” olarak milletlerarası kamuoyuna tanıtılmıştır.
Küre Dağları Millî Parkı’nın kalbinde yer alan Pınarbaşı ilçesi, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası gibi tabii zenginlikleri sınırları içerisinde barındırmaktadır. Zengin kültürel kaynakları ve folklorik değerleri, otantik hayat öğeleri ve özgün ahşap mimarisini koruyarak günümüze taşıyabilmiş nadir yörelerimizin başında gelmektedir.
Bu faaliyetle amaçlanan, Pınarbaşı ilçesinin zengin tabii ve kültürel kaynaklarının, dört mevsim fotoğraf sanatının etkili görselliği ile tanıtılmasını, korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.
Yarışmanın Konusu
Kastamonu Pınarbaşı ilçesi sınırları içerisinde tabiat, tabii hayat, tarihi değerler, özgün mimari, mahallî hayat ve folklor değerleri bu yarışmanın konusu kapsamındadır.
Katılım Şartları
• Yarışma, Seçici ve Düzenleme Kurul üyeleri, Yarışma Sekreteri, TFSF Temsilcisi ve birinci derece yakınları dışında bütün amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır.
• Her katılımcı en fazla 5 eser ile yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya sadece renkli fotoğraflar kabul edilecektir.
• Fotoğraflar JPEG formatında, 300 piksel/inç, kısa kenarı en az 20 cm, uzun kenarı en çok 45 cm ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
• Fotoğrafların kenarında boşluk ve paspartu olmamalıdır.
• Fotoğrafçının anlatım biçimi özgündür, çekim aşamasında geleneksel veya dijital teknikler
uygulanabilir. Kolâj yapılmamalı, başkalaştırmaya gidilmemeli, olmayan bir unsur fotoğrafa
eklenmemelidir.
• Fotoğraflar, daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Ödül almış fotoğrafların
kadraj farklılığıyla tekrar katıldığı tespit edildiği zaman yarışma dışı bırakılır. Ödül almış ise
ödülü geri alınır. Bu durum diğer sıralamaları değiştirmez.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tamamen kendisine ait olduğunu ve bütün izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapanlar ile ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle
bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı eserlerle katılımda bulunan
kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
Eserlerin Gönderilmesi
• Fotoğraflar aşağıda tanımlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayıtlı olarak dijital ortamda
gönderilecektir.
• CD/DVD üzerine sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılacaktır.
• Fotoğraf adı olarak 6 rakamlı rumuz ve sıra numarası yazılacaktır (Örnek 123456-1, 123456-
2… 123456-5).
• Şartnamesinin son sayfasında bulunan katılım formu noksansız doldurulacak ve CD/DVD ile
birlikte bir zarf içine konulacaktır. Bu zarfın üzerine sadece 6 rakamlı rumuz yazılacaktır.
• Hazırlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aşağıdaki adrese
posta/kargo ile gönderilecektir.
Fotoğrafların gönderileceği adres:
Reşat ASRAK
Pınarbaşı Kaymakamlığı
Pınarbaşı / KASTAMONU
Telefon: 0505 751 99 16
Diğer Hususlar
• Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Ödül ve Sergileme almayan
CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Pınarbaşı Kaymakamlığı arşivine kalacaktır.
Kaymakamlık, kendi bünyesinde hazırlayacağı her türlü basılı yayın ve internet ortamında,
fotoğrafçının adını açık olarak belirterek kullanım hakkına sahip olacaktır.
• Yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2013’te yayınlanacaktır.
• Jüri toplantısı sırasında TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
• Katılımcılar yarışma formunu imzalayarak bütün şartları kabul etmiş sayılırlar. İmzasız katılım
formu ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
• Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eser tespit edilmesi halinde, yarışmacıya verilen
derece ve ödül geri alınır, yerine başka bir seçim yapılmaz ve yarışma iptal edilmez.
• Yapılacak itirazlar yarışma sekreterliğine yazılı olarak yapılmalıdır.
• Bu yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenmektedir.
• TFSF Onay No: 2013/82
Seçici Kurul
Tansu GÜRPINAR Fotoğraf Sanatçısı, Yaban Hayatı Uzmanı, Ankara
Adnan ATAÇ Fotoğraf Sanatçısı, Ankara
Cengizhan GÜNESEN KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği) YK Başkanı, Kocaeli
Suat Cumali GÜNGÖR KASFOT (Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği) YK Başkanı, Kastamonu
Utku KAYNAR BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) YK Başkanı, Bursa
Hüseyin TAŞKIN UFAD (Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği) YK Başkanı, Kayseri
Ahmet BOZKURT Fotoğrafçı, Ankara
Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 üyenin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta sonra yapılır.
TFSF Temsilcisi
Serdar AKYAY
Yarışma Sekretaryası
Reşat ASRAK
Telefon: 0505 751 99 16, e-posta: [email protected]
Düzenleme Kurulu
Ömer Faruk İLHAN Pınarbaşı Kaymakamı
Mehmet YILMAZ Pınarbaşı Belediye Başkanı
Sümer ÖZVATAN Fotoğrafçı, Ankara
Ödüller
1. lik Ödülü 2000 TL
2. lik Ödülü 1500 TL
3. lük Ödülü 1000 TL
Mansiyon (3ad) 500 TL
34 adet Sergileme 100 TL
Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi 05 Ekim 2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi 12 Ekim 2013
Sonuçların Açıklanması 20 Ekim 2013
Sonuçların açıklanmasından sonra 20 gün içerisinde ödüller yarışmacıların Banka hesap numaralarına yatırılacaktır. Daha sonra yapılacak sergi, yukarıda adı yazılı sitelerde ve katılımcılara e-posta yolu ile duyurulacaktır.
Yarışma sonuçları Pınarbaşı Kaymakamlığı’na ait (www.kanyon.gov.tr) ve TFSF (www.tfsf.org.tr) sitesinde duyurulacaktır.
2012/82
Kastamonu
Pınarbaşı Kaymakamlığı/Belediyesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin