1.Isparta Bilim Şenliği

Isparta Bilim Şenliği Hakkında
Projemizin en önemli hedefi, bilimsel çalışmaların tanıtılması, farklı yönlerinin gösterilmesi ve bunlar hakkındaki yanlış algıların düzeltilmesidir. Isparta Bilim Şenliği projesi birbirinden çok farklıymış gibi görülen bilim ve eğlence kavramları arasındaki gizemli ilişkinin planlanan hedef kitle tarafından bireysel deneyimleriyle keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle projede bilim ve şenlik kavramları bir arada düşünülerek, bilimi ve bilimle uğraşmayı eğlenceli hale getirmek, bilim ve öğrenmenin eğlenceli bir dünya olduğunu ağırlıklı hedef kitlemize eğlendirerek kavratmak amaçlanmıştır.

Atölyeler, bilim gösterileri, yarışmalar ve tüm yaş gruplarının katılabileceği eğlenceli bilim temelli oyunlar ile topluma bilim sevgisini kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Isparta Bilim Şenliği Projesi çok disiplinli (arkeoloji, biyoloji, coğrafya, deprem, fizik, güzel sanatlar, kimya, matematik, sağlık ve teknoloji) ve bu disiplinlerin uyumlu harmonisinden oluşmuş, hedef kitlenin gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırlanmış toplam 84 farklı atölye etkinliği ve birçok aktiviteyi içeren bilim ve eğlenceyi “eğlenerek öğrenme” anlayışıyla sunan bir proje olarak planlanmıştır.

Isparta Bilim Şenliği planlanırken 6-18 yaş grubu aralığında olan, derslerinde başarılı, bilime ve bilimsel faaliyetlere ilgi duyan öğrencilerin katılımının yanı sıra özellikle de bu tür etkinlere erişim olanağı olmayan öğrencilere dönük olmasına ilişkin görüşler doğrultusunda projenin daha uzun süreli ve etki düzeyi daha yüksek olabilecek dezavantajlı grupların da katılması gerekliliğini doğurmuştur. Projenin ağırlıklı olarak katılımcıları, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde etkinliklerinin gerçekleştirileceği tarih itibariyle (23-26 Mayıs 2016) 5142 öğrencinin katılımı olarak planlanmıştır. Diğer katılımcılarla beraber toplamda 8431 kişinin katılımının sağlanması hedeflenmiştir.

Isparta Bilim Şenliğinin en önemli katma değeri dört tamgün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlikler, gösteriler ile neşeli bir gün geçirmesini sağlamak olacaktır. Bilimsel deneylerden konserlere, sergilerden gösterilere, söyleşilerden oyunlara kadar çok çeşitli aktivitelerle her yaşa hitap eden bu özel etkinlik ile beklenen sonuç topluma bilimi sevdirmek ve bir bilim kültürü yaratabilmektir.

Isparta Bilim Şenliği Hedef Kitle

Projenin içerisinde oluşturulan ve eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler ile öncelikle 7-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin merak duygularının tetiklenmesi, yaratıcılıklarının ve hayal dünyalarının genişletilmesi, bilimin eğlenceli olduğu konusunda farkındalık yaratılması için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından gerekli tanıtım faaliyetleri planlanacaktır.

Projenin hedef kitlesi 7 den 77’ye geniş bir kitleyi içermektedir. Proje geniş bir toplumsal kitleyi kapsamış olduğundan her yaştaki hedef kitleye ulaşmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik özel tanıtım programları uygulanacaktır.

AKTİF ATÖLYELER
Arkeoloji Atölyesi
Biyoloji Atölyesi
Coğrafya Atölyesi
Deprem Atölyesi
Fizik Atölyesi
Güzel Sanatlar Atölyesi
Kimya Atölyesi
Matematik Atölyesi
Sağlık Atölyesi
Teknoloji Atölyesi