1. İnsan Hakları Öğrenci Kongresi

İnsan Hakları, Türkiye’de disiplinler arası akademik bir alan olarak gelişimini sürdürmektedir. İnsan hakları alanı akademik değerinin ötesinde her zaman hepimize dokunan bir yanı olduğu için hak mücadeleleri ve aktivizm boyutuyla öne çıkmıştır. Oysa bizler insan hakları ihlallerinin çok yoğun yaşandığı böylesi bir dönemde hak mücadelelerine üniversiteden eleştirel bir yaklaşımla katkı sunulmasının çok değerli olduğunu düşünüyoruz.

Üniversiteler, yalnızca eğitim verilen-alınan ve akademik çalışmaların yapıldığı yerler olarak görülemez. Üniversiteler yaşayan mekanlar olarak aynı zamanda toplum için bilgi üreten ve bilgiye erişimin kolaylaşmasına aracılık eden; dolayısıyla topluma dâhil ve müdahil olan; aynı zamanda sosyal-kültürel işlevleri de bulunan mekânlardır. Üniversiteler tüm bileşenleri ile parçası oldukları toplumsal gelişmelerin çatışmaların bizatihi deneyimlendiği birer mücadele alanı olmuşlardır. Bu haliyle üniversiteler her daim siyasal iktidarların doğrudan ve dolaylı baskılarına, biçimlendirme çabalarına maruz kalmıştır. Bu çabaların asıl amacı ve ayırıcı özelliği, Üniversite’de hakikatin araştırılıp, söylenmesinin önüne geçerek özgür öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yetişmesinin engellenmesidir. Türkiye Akademisi için konuşulması hala sıkıntılı olan Kürt Meselesi ve Ermeni Soykırımı ile ilgili bir konuda Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü’nün, sınav sorusu sorması; onu hedef haline getirebilmektedir.

Hukuk kurallarının; kuralı koyan tarafından dahi tanınmadığı bir dönemde şiddetin Üniversite’nin kapısından üniformasıyla girmesi, piyasalaşmanın kural, bilimsel özerkliğin ve akademik özgürlüklerin istisna haline gelmesi elbette şaşırtıcı değildir. Bizler açısından bu durum insan haklarını savunmanın acil bir gereklilik olduğunun işaretçisidir. Çünkü üniversitenin kendine özgü koşullarından kaynaklanan hak ihlallerinin çoğunun; toplumsal alandaki başka hak ihlalleri ve bu ihlallere karşı yürütülen mücadeleyle doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. 2014 yılı dahi tek başına hem ülke çapında hem de üniversitelerde pek çok hak ihlaline sahne oldu. Bunların arasında siyasi görüş, cinsel kimlik, etnik köken, dini inanç ve benzeri temellerden kaynaklanan ayrımcılık pratikleri akla ilk gelenlerdir. Ayrıca ifade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması yasaklarla ve yaptırımlarla engellenmeye çalışılıyor. Dr. Elifhan Köse’nin, Başbakan’a hakaret iddiasıyla yargılanmış ve ceza almış olması üniversitelere ve akademik özerkliğe yönelik saldırıların en taze örneklerinden biridir. Öğrenci ve akademisyenlerin haklarını kullandıkları için kolluk kuvvetlerince kampüslerden gözaltına alındığına, tutuklandığına ve şiddete maruz kaldığına yine son yıllarda giderek sık şahit oluyoruz. Onlarca öğrenci eğitim-öğretim hakkından maruz bırakılarak hala tutuklu olarak yargılanmaktadır. Bir o kadarı da şaibeli yargılama süreçleri sonucunda hüküm giymiştir. Diğer taraftan akademisyenler baskılar ve soruşturmalarla susturulmaya ve böylece eleştirel bilgi üretimi engellenmeye çalışılıyor. Öğrenciler anadillerinde eğitim alamamakta, örgütlenme hakları gasp edilmekte, fişlenmekte ve gözetlenmektedir. Üniversite öğrencilerine ve üniversite çalışanlarına yönelik mobbing, cinsel taciz ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık sürmektedir.

İlkini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyken; 1973’te hayatını kaybeden şair Arkadaş Z. Özger anısına, 22-23 Mayıs 2015’te düzenleyeceğimiz insan hakları öğrenci kongresinin bu yılki temasını tüm bu nedenlerle “Üniversite ve İnsan Hakları” olarak belirledik. Üniversiteyi hep birlikte bir mücadele alanı olarak baştan inşa etmenin yollarını aramak üzere, bu başlık altında toplanabilecek her konuda bildiri özetlerinizi bekliyoruz.

Bu kongrenin temel amacı, insan hakları alanında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin içinde bulunduğu bir ağ oluşturmak ve bu ağ içerisinde öğrenci ve akademisyenlerin birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmasını sağlamaktır. Bu ağ sayesinde gelecek yıllarda öğrenci kongresinin yeni temalarla devam etmesini umuyoruz.