1. Görsel Sanatlar Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı

1.Görsel Sanatlar Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı

Son yıllarda, ülkemizde üniversite sayısının hızla artmasıyla birlikte, önlisans -lisans ve yüksek lisans düzeyinde görsel sanatlar eğitimi veren öğretim programlarında çeşitlenme ve çoğalma olduğu gözlenmektedir. Bu durum, kültürel kentleşmenin ve buna bağlı olarak artan sanat eğitimi talebinin doğal bir sonucu olarak görülebilir. Uzun yıllar boyunca, bu talebi güzel sanatlar fakülteleri ile eğitim fakültelerine bağlı Resim-İş Eğitimi programları karşılamıştır. Buna, farklı fakültelerdeki mimarlık ve endüstriyel ürün tasarımı programlarını da ilave etmek olasıdır. Gelinen noktada, eski ve yeni alanlarla ilgili tartışmalar sürüp giderken, “görsel sanatlar” kavramı algıya dayalı bir sınıflama yaparak farklı plastik sanat alanlarını kapsayıcı ve yeni tekniklerle bütünleştirici bir yapı arz etmektedir.

Çoğul bir kavram olan görsel sanatlar, tümel ve aynı zamanda tikel yapısını özü itibariyle tüm plastik sanat alanları için geçerli olan “algı – biçimlendirme” ilişkisinden alır. Bu düzlemden bakıldığında resim, heykel, grafik, mimari, fotoğraf ve diğer tasarım alanları sadece birer anlatım tekniklerinden ibaret olarak görülebilir ancak yaratıcılık faktörüyle birlikte uzun yılların deneyimi ve düşünsel birikimi her alanı kategorik olarak özel (tikel) hale getirmiştir. Bu bağlamda, lisansüstü görsel sanatlar eğitimi, genç araştırmacılar tarafından deneyimlerin ve düşünsel birikimin en yoğun kullanıldığı ve paylaşıldığı süreçler olarak değerlendirilebilir.

Bu düşüncelerden hareketle, Pamukkale Üniversitesi 1. Görsel Sanatlar Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı, ülkemizde görsel sanatlarla ilgili çalışmalarını yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeyinde sürdüren öğrenciler arasında etkileşimi sağlayarak, özgün sanatsal ve bilimsel üretimi desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. Benzer ve farklı görsel sanat disiplinleri arasında üniversitelerarası akademik birlikteliğe katkı yapacağı düşünülmektedir. 2014 yılı itibariyle sadece resim alanında uygulama (workshop) yapılması öngörülmüştür. Uygulama süreci, konferans, panel, söyleşi ve sergi etkinlikleriyle desteklenecektir. Çalıştay boyunca üretilen eserler ve paylaşılan bilgi birikimi basılı ve dijital kataloga dönüştürülecektir.

Onursal Başkan
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ( Pamukkale Üniversitesi Rektörü)

KATILIM KOŞULLARI
Görsel sanatlar alanında lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) öğrenimini sürdüren öğrenciler çalıştaya başvurabilir.
Katılmak isteyen öğrencilerin www.pau.edu.tr/gorselsanatlarcalistayi web adresindeki katılım formunu doldurarak belirtilen iletişim (e-mail) adresine en az 10 adet çalışma örnekleriyle birlikte göndermeleri gerekir. Çalışma örnekleri jpg formatında uzun kenarı 1200px ölçüsünden kısa olmamalıdır. Küçültme yapılırken en-boy oranı korunmalıdır.
1. Çalıştay, sadece resim tekniğinde yapılacaktır. Sonraki çalıştaylarda iki ve üç boyutlu farklı tekniklere yer verilmesi düşünülmektedir.
Başvurular, danışma kurulu tarafından değerlendirilir, uygun görülen adaylar 03 Şubat 2014 tarihinde www.pau.edu.tr/gorselsanatlarcalistayi web adresinden duyurulur.
Seçilen katılımcıların çalıştay süresince yemek, konaklama ihtiyaçları ve kullacakları sanatsal (boya-tuval, vb) malzemeler, Pamukkale Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
Katılımcılar, çalıştay süreci içerisinde yapmış oldukları sanatsal çalışmalarını Pamukkale Üniversitesine hibe edeceklerdir. Eserlerin kullanım hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre Pamukkale Üniversitesine ait olacaktır. Bununla ilgili sanatçı ile kurum arasında yazılı sözleşme yapılır.
27 Şubat 2014 tarihinde Çalıştay sergisi yapılacaktır. Açılışta katılım belgeleri verilecektir
Çalıştay süresince üretilen çalışmalar, katalog şeklinde basılıp katılımcılara gönderilecektir.
Katılanlar bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Selahittin Özçelik (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Efe Akbulut (Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GSE Bölüm Başkanı)
Sedat Gökçe (Pamukkale Üniversitesi, GSE Yüksek Lisans Öğrencisi)
Erdal Kocabey (Pamukkale Üniversitesi, GSE Yüksek Lisans Öğrencisi)

Danışma Kurulu / Seçici Kurul
Prof. Dr. Tahsin Hancıoğlu ( Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nuray Mamur ( Pamukkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Safi Avcı ( Pamukkale Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Bekir İnce ( Pamukkale Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Feryal Beykal Orhun ( Pamukkale Üniversitesi)
Öğr. Gör. Ahmet Özer (Pamukkale Üniversitesi)
Öğr. Gör. Barış Bozok (Pamukkale Üniversitesi)
Öğr. Gör. Gülsen Turgut ( Pamukkale Üniversitesi)
Öğr. Gör. Serdal Yerli ( Pamukkale Üniversitesi)
Öğr. Gör. Yüksel Hancıoğlu ( Pamukkale Üniversitesi)

Sekreterya
Öğr. Gör. Dr. Bekir İnce ( Pamukkale Üniversitesi)
Arş. Gör. Ceren Tekin Karagöz ( Pamukkale Üniversitesi)
Arş Gör. Elif Çakıroğlu ( Pamukkale Üniversitesi)
Sedat Gökçe ( Pamukkale Üniversitesi GSE Yüksek Lisans Öğrencisi)
Şemsi Altaş ( Anadolu Üniversitesi GSE Yüksek Lisans Öğrencisi)

Grafik Tasarım
Öğr. Gör. Dr. Bekir İnce ( Pamukkale Üniversitesi)
Arş Gör. Ceren Tekin Karagöz ( Pamukkale Üniversitesi)

Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2014
Katılımcı Listesinin İlan Edilmesi: 03 Şubat 2014
Çalıştay: 24 – 27 Şubat 2013
Çalıştay Sergi Açılışı : 27 Şubat 2014 -Saat: 15.00 (Eğitim Fakültesi Zemin Kat)

Adres:
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş A.D./ Kınıklı Kampüsü- DENİZLİ
Katılım Formu Gönderimi:
Sedat Gökçe (Pamukkale Üniversitesi) 0542 762 86 23
Erdal Kocabey (Pamukkale Üniversitesi) 0536 386 57 04
Eposta: sedatgokce.tr@gmail.com
erdalkocabey@gmail.com
paugorselsanatlar@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.