1. Gazi Öğrenci Projeleri ve Bilim Şenliği

Bilim Şenliği
Bilim Şenliği

Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Öğrenci Projeleri Kongresi ve Bilim Şenlikleri”, ön lisans ve lisans öğrencilerini araştırmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Öğrenciler, ön lisans ve lisans eğitimleri sırasında yer aldıkları projelerden elde ettikleri sonuçları sözlü sunumlar veya posterler aracılığıyla paylaşabileceklerdir. Ayrıca, Bilim Kurulu tarafından seçilen bildirilere ödüller verilecektir. Projelerini diğer katılımcılara tanıtmak isteyen öğrenciler için bilim şenlikleri kapsamında stantlar sağlanacaktır. Kongrede, öğrencilerin sosyal etkileşimlerine katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler de düzenlenecektir.

Öğrenci Projeleri ve Bilim Şenliği

Konu Başlıkları

Kongre, aşağıda belirtilen konuları kapsamakla birlikte, bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

Toplumsal Katkı Öncelikli Alanları

 • Çevre bilinci
 • İnsan hakları ve etik ilkeler
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Cinsiyet eşitliği
 • Enerji verimliliği
 • Sağlıklı Bireyler
 • Yeşil Kampus
 • İklim Değişikliği ile Mücadele
 • Genç Eğitimi
 • Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Farkındalığı
 • Üniversite Sanayi İş Birliği
 • Girişimcilik
 • Atık Yönetimi
 • Bağımlılıkla Mücadele
 • İnovasyon
 • Engelsiz Üniversite
 • Dezavantajlı Gruplar
 • Sosyal Sorumluluk Bilinci
 • Kapsayıcı ve Nitelikli Eğitim
 • Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Diğer (varsa açıklayınız…..)

Öncelikli Araştırma Alanları

 • Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Biyo ve nanomalzemeler dahil)
 • Biyoenerji
 • Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri
 • Eklemeli İmalat ve Toz Metalürjisi
 • Enerji ve Güç Dönüşümü
 • Enerji Verimliliği
 • Gıda Biyoteknolojisi
 • Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama (Pil Teknolojileri dahil)
 • Hesaplamalı Bilim
 • İnsan Beyni ve Nörobilim
 • Kataliz
 • Kuantum Teknolojileri
 • Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları
 • Moleküler Onkoloji ve Kanser Araştırmaları
 • Motor Teknolojileri, Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri
 • Okul Öncesi Eğitim
 • Optik, Elektrooptik ve Fotonik
 • Özel Eğitim
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Siber Güvenlik
 • Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Ölçme ve Değerlendirme ve Teknikleri)
 • Veri Bilimi ve Bulut Bilişim
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Katılım Koşulları

Katılımcı; Kongreye sözlü veya poster sunumu ile katılacak öğrenciler aşağıdaki çalışmalardan en az birisinde yürütücü, araştırmacı, bursiyer veya proje ortağı olarak yer almalıdır.

 • TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı,
 •  TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı,
 • Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Destekleri
 • Ulusal ve Uluslararası Kurumlardan sağlanan proje desteklerinden yararlanarak yürütülen veya tamamlanmış projeler.

Önemli Tarihler

Akademik Birim Yöneticileriyle Toplantı: 04 Mart 2024

Kongre Düzenleme Kurulu İçin Birimlerden Öğrenci ve Akademik Personel Talebi: 08 Mart 2024

Akademik Birim Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması: 08 Mart 2024

En Fazla Sayıda Projesi Olan Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi: 15 Mart 2024

Bildiri Başvurularının Kanıtlarıyla Birlikte Akademik Birimlerde Toplanması: 29 Mart 2024

Akademik Birim Değerlendirme Kurulunun Bildirilerle İlgili Yaptıkları Değerlendirme Sonucunun Kongre Düzenleme Kuruluna Gönderilmesi: 05 Nisan 2024

Kongre Tarihi: 13 Mayıs 2024

İletişim

Gazi Üniversitesi Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü

Gazi Üniversitesi Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü

Tel: 0312 202 20 00

E-posta:ogrencikongresi2024@gazi.edu.tr