1.Fen Bilimleri Proje Yarışması ve Bilim Şenliği

ALKEV ÖZEL ORTAOKULU 1.Fen Bilimleri Proje Yarışması ve Bilim Şenliği

YARIŞMANIN KONUSU
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Fen Bilimleri müfredatını temel alan
öğrencinin seçtiği bir konu

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencileri; çevrelerini gözlemlemeye, sorgulamaya, bilimsel araştırma basamaklarını doğru kullanarak alternatif çözüm yolları üretmeye teşvik etmek ve il genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri, bu etkinliklere ilgiyi ve
katılımı artırmaktır.

YARIŞMANIN HEDEFLERİ
• Öğrenciyi “öğrenme”ye yönlendirecek en büyük güç “merak” duygusudur. Çünkü öğrenme soru sormak, sorularına cevap almak, cevap alınamayan sorulara cevap bulmaya çalışmakla başlar.
Öğrencileri soru sormaya ve bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak sorularına cevap aramaya teşvik etmek.

• Biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında öğrenilen bilgileri anlamlandırarak öğrencilerin yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamak.

• Elde edilen tecrübe ve bilgilerin yazılı, sözlü ve görsel olarak paylaşılması ile öğrencilerin iletişim ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek.

YARIŞMANIN TÜRÜ
Fen Bilimleri Proje Yarışması

YARIŞMA KAPSAMI
ALKEV Özel Ortaokulu öğrencileri hariç, İstanbul ili dâhilindeki resmî ve
özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecek.

YARIŞMA TAKVİMİ
• 7 Ocak 2019: Yarışmanın duyurulması
• 7 Ocak 2019 – 5 Nisan 2019: Başvuruların gerçekleştirilmesi
• 8 Nisan 2019: Katılan projelerin okulumuz web sitesi www.alkev.k12.tr duyurular sayfasından duyurulması
• 20 Nisan 2019: Proje sunumları ve ödül töreni

KATILIM ŞARTLARI
• Proje konuları Fen Bilimleri müfredatı kapsamında olmalıdır.

• Yarışmaya katılan proje 1 (bir) öğrenci tarafından hazırlanmış olmalı ve sunulmalıdır.

• Her projenin 1 (bir) danışman öğretmeni olmalıdır.

• Aynı öğretmen en fazla iki (2) projeye danışman öğretmenlik yapabilir.

• Projelerin başka bir yarışmada dereceye girmemiş olması gerekir.

• Öğrencilerin sunumları en az 5 dakika, en çok 10 dakikalık olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• Bilimsel araştırma basamaklarını dikkate alarak 70 cm x 100 cm boyutunda projenin posteri hazırlamalıdır.

• Öğrenciler proje sunumlarını poster üzerinden anlatımı planlamalı. Sunumunu; video, maket, deney gibi projeyle ilgili çalışmalarından yararlanarak desteklemelidir.

• Okullar her seviyeden (5. 6. 7. ve 8. sınıflar) en fazla ikişer proje ile yarışmaya katılabilecektir.

• Bir öğrenci sadece 1 (bir) proje ile yarışmaya katılabilir.

• Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru tarih aralığının dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Okulumuz web sitesi www.alkev.k12.tr duyurular sayfasında yayınlanacak olan link aracılığıyla başvuru formu doldurulacaktır.

ÖDÜLLER
• 5. ve 6. Sınıflar düzeyinde Birincilik Ödülü
1.lik Plaketi ve Sertifikası, Tablet
• 7. ve 8. Sınıflar düzeyinde Birincilik Ödülü
1.lik Plaketi ve Sertifikası, Tablet

• 5. ve 6. Sınıflar düzeyinde İkincilik Ödülü
2.lik Plaketi ve Sertifikası, Akıllı Saat
• 7. ve 8. Sınıflar düzeyinde İkincilik Ödülü
2.lik Plaketi ve Sertifikası, Akıllı Saat

• 5. ve 6. Sınıflar düzeyinde Üçüncülük Ödülü
3.lük Plaketi ve Sertifikası, Dijital Mikroskop
• 7. ve 8. Sınıflar düzeyinde Üçüncülük Ödülü
3.lük Plaketi ve Sertifikası, Dijital Mikroskop
Dereceye giremeyen projelere ise katılım sertifikası verilecektir.

ALKEV ÖZEL ORTAOKULU 1. FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

ALKEV ÖZEL ORTAOKULU 1.FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ÖDÜL TÖRENİ
TARİH: 20 NİSAN 2019 CUMARTESİ
YER: ALKEV ÖZEL OKULLARI

PROGRAM:
09.00-09.50 Karşılama
(Ana Güvenlik Kapısı)
Sergi Alanına Projelerin Yerleştirilmesi
(Lise Üst Bahçe)
10.00-10.55 Açılış
(Konferans Salonu)
Bir Konuk ile Bilimsel İçerikli Sohbet
(Konferans Salonu)
11.00-12.00 Projelerin jüri üyeleri tarafından gezilmesi
(Lise Üst Bahçe)
12.00-12.30 Projelerin ziyaretçiler tarafından gezilmesi
(Lise Üst Bahçe)
Projelerin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi
(Kütüphane)
12.30-13.20 Yemek Arası
(Yemekhane)
13.20-14.20 Fen Atölye Çalışmaları
(Arka Bahçe)
14.30-15.30 Ödül Töreni
(Konferans Salonu)

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ALKEV ÖZEL ORTAOKULU
Didem AKYOL- Fen Bilimleri Zümre Başkanı
E-mail adresi: didem.akyol@alkev.k12.tr
Okul Adresi: Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Bulvarı No:7 34500 Büyükçekmece/ İSTANBUL
Okul Tel: +90 212 886 88 40 [Dahili: 126]