1.ETAP YARIŞMASI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATEKNOKENT A.Ş.

“1.ETAP YARIŞMASI”

1.ERZURUM TEKNOLOJİK ATILIM PROJE YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

 

1-) AMAÇ

ATA Teknokent A.Ş.  Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, 4691 sayılı kanun kapsamında 05 Mart 2005 tarih 25746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur.  ATA Teknokent yeni ve ileri teknoloji alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firmalara destek ve hizmet vermek için kurulmuştur. ATA Teknokent; üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile hizmet ve ürün üreten sektörlerin iş birliğini sağlamakta; Ülke sanayinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasında etkin rol oynamaktadır.

ATA Teknokent bu görevleri kapsamında bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine destek vermek adına yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bunların desteklenmesi için proje yarışması düzenlemektedir.

 

2-) YARIŞMAYA BAŞVURACAK PROJELERİN KAPSAMI

Yarışma kapsamında belirtilen kategorilerde

a)                 Yeni bir ürün ve üretimle ilgili yeni bir teknoloji geliştiren,

b)                 Mevcut ürünlere yeni teknolojileri uygulayarak standardını yükselten,

c)                 Maliyetini düşüren,

d)                 Dünyada mevcut yeni teknolojileri Türkiye koşullarına uyarlayan,

e)                     Türkiye’de mevcut teknolojik alt yapının ve birikimin yükselmesine, gelişmesine katkıda bulunan,

f)                   Teknolojik bilginin ticari bir ürüne dönüşmesine öncülük eden,

Projeler değerlendirmeye alınır.

3-) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a)                 Yarışmaya, Üniversite akademisyenleri, genç girişimciler ve üniversite öğrencileri, özel veya tüzel kişiler katılabilir.

b)                 Yarışmaya kişisel olarak başvuru yapılabilir. Kuruluş olarak veya bir proje ekibi olarak da başvurulabilir.

c)                 Yarışmaya birden fazla proje ile başvuru yapılabilir.

d)                 Proje değerlendirme kurulu başkanı ve üyeleri ile danışmanlığını yaptığı kişiler veya projeler katılamaz.

e)                 Yarışmaya katılacak projenin daha önce üretilmemiş, piyasaya sürülmemiş ve herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından anlaşma yapılmamış olması gerekir.

f)                   İnternet sitemiz www.atateknokent.com.tr adresinden proje yarışması başvuru formu doldurularak belirtilen tarihler arasında ATA Teknokent yönetimine başvuru yapılmalıdır.

g)                 Başvuru formu doldurulurken proje türü ve kategorisi mutlaka işaretlenmelidir.

h)                Başvuru sırasında projenizi anlattığınız dokümanlar başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

 

4-) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a)                 Yarışmaya Genç Girişimci dalında katılacakların Üniversite öğrencisi veya 25 yaşını doldurmamış olması gerekir.

b)                 Yarışmaya Profesyonel Girişimci dalında katılacakların şirket sahibi, şirket ortağı, yönetici ya da idareci pozisyonunda olmaları gerekir.  

c)                 Akademisyenler Profesyonel Girişimci dalını seçmeleri gerekir.

d)                 Yarışmaya katılacakların proje dalı ve kategorileri, proje değerlendirme kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

e)                 Sunulan projelerin 7.Maddede belirtilen kategorilerden en az 1’ini ihtiva etmesi gerekmektedir. 

5-) BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER

a)                 Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.

b)                 Başvuru sahibinin/üyelerinin özgeçmişi ile birlikte kimlik fotokopisi.

c)                 Proje ile ilgili varsa Rapor, Deney sonucu gibi dokümanlar.

d)                 Proje ile ilgili varsa Video, Fotoğraf gibi verilerin olduğu CD/DVD

6-) DİĞER HUSUSLAR

a)                 Başvuru dosyası, Orijinali ile birlikte 4 takım halinde tek klasör ile teslim edilmelidir.

b)                 Klasör sırtlığına Proje ve yürütücüsünün ismi yazılmalıdır.

c)                 Projeler son başvuru tarihi olan 2 Mayıs 2011 mesai bitimine kadar ATA Teknokent Yönetimine teslim edilmelidir.

d)                 Başvuru dosyasının posta veya kargo ile gönderilmesi halinde, teslimattaki gecikmelerden ATA Teknokent A.Ş. sorumlu değildir.

7-) PROJE KATEGORİLERİ

a)                 Ar-Ge ve İnovasyon

b)                 Yazılım ve Bilişim

 

 

 

😎 PROJE DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULMASI VE İŞLEVİ

Her kategoride ayrı ayrı olmak üzere 2’şer üye ve 1 Başkandan oluşan Proje Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Değerlendirme Kurulları ve Kurul Başkanları ATA Teknokent Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Değerlendirme Kurulu üyeleri, başvuruların değerlendirilmesinde gerekli görmesi halinde uzman görüşlerine başvurabilir. Değerlendirme kurulu, projeleri değerlendirirken oluşturulan değerlendirme formunu doldurarak her bir üye ayrı ayrı imzalar.

 

9-) PROJELER DEĞERLENDİRİLİRKEN DİKKATE ALINAN KRİTERLER

a)                 Projenin genel özellikleri 

                                            I.                       Yapılabilirlik durumu

                                          II.                       Ar-Ge durumu

                                        III.                       Elde edilecek sonuç

b)                Projenin içeriği

                                            I.                       Yeni ürün olması

                                          II.                       Teknolojik tabanlı olması

                                        III.                       Ürün geliştirmeye yönelik olması

                                      IV.                       Yeni tasarımlar geliştirmeye yönelik olması

c)                 Proje sonucunun özellikleri

                                            I.                       Pazarlanabilme durumu

                                          II.                       Rekabet edebilme durumu

                                        III.                       Ulusal ekonomiye katkı sağlama durumu

Kriterler değerlendirilirken her bir kriter için 10 puan üzerinden puanlama yapılır. a) kriteri için verilen puanların toplamının %20’si alınır, b) Kriteri için verilen puanların toplamının %40’ı alınır, c) Kriteri için verilen puanların da %40’ı alınarak toplam puan oluşturulur. Toplam puan sıralamasına göre projelerin sıralaması belirlenir. Eşitlik durumunda Proje değerlendirme kurulu başkanının kararı sıralamayı belirler.

10-) ÖDÜL

Ödül miktarı ATA teknokent A.Ş. yönetimi tarafından belirlenir. Her bir kategoride ayrı ayrı olmak üzere;

Birincilik Ödülü :           2.000.-TL

İkincilik Ödülü :  1.000.-TL

Üçüncülük Ödülü :           500.-TL

Olarak belirlenmiştir.

 

11-) ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni 25 Mayıs 2011 Tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenecektir.

 

12-) YARIŞMA TAKVİMİ

Duyurunun Yapılması                                                       :15 Şubat 2011

Başvuruların Kabulü ve Son Başvuru Tarihi                :15 Şubat 2011 – 2 Mayıs 2011

Ödül Töreni                                                                         : 25 Mayıs 2011