1. EGE AR-GE ve TEKNOLOJİ GÜNLERİ

1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri – AreGE”, Üniversitelerin Topluma Katkısı ana temalı,  Ege Üniversitesi, TÜBİTAK ve Elginkan Vakfı’nın desteği ile 1-3 Aralık 2010 tarihleri arasında  düzenlemekte olan bir etkinliktir.

Amacı,
Üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak ve ülkemizin geleceğinde üniversitelerin yerini ve katkılarını vurgulamaktır.

PROJE YARIŞMASI
Elginkan Vakfı desteği ile 5 kategoride toplam 35,000 TL ödül dağıtılacak Yarışma “Araştırmalar” ve “Fikirler” olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.
“Araştırmalar” bölümünde lisansüstü öğrenciler ile akademisyenler tarafından tamamlanmış araştırmaları içeren projeler  yarışacaktır.
“Fikirler” bölümünde,  18-25 yaş arasındaki ön lisans ve lisans öğrencileri ürettikleri özgün çözümleri içeren fikirler yarışacaktır.
PROJE PAZARI
TÜBİTAK destekli olarak yürütülecek ve Tüm Üniversitelerden ve Sanayi – Hizmet Sektöründen gelebilecek Sanayiye Uygulanabilir ve Ticarileştirilebilir” projeler yatırımcılar ile tanıştırılacaktır.
PROJE SERGİSİ
Lisansüstü öğrenciler ile Akademisyenler tarafından yürütülmekte olan tamamlanmış veya tamamlanmamış araştırmaları içeren her türlü proje sergilenebilecektir.
BİRİM TANITIMLARI
Katılan araştırma grubu  veya bölüme 2×2 m2 boyutunda bir stand verilecektir.
Ege Üniversitesi’nin ve diğer Bölge Üniversiteleri’nin sanayiye ve topluma yaptıkları katkıları, sundukları hizmetleri tanıtan standlarda, bir araştırma grubunun veya birimin hizmetleri ile topluma  katkılarını içeren posterler sergilenecek, görsel destekler eklenebilecektir.
PANELLER
Seçkin ve konusunda ulusal düzlemde söz sahibi konuklarımız, “Yeni Nesil Üniversite Kavramı”, “Basının Gözünde Üniversite ve Sanayi”, “Sosyo-ekonomik Rekabet için Üniversite”, “Bilginin Korunması”, “Ar-Ge Destekleri ve Mekanizmaları” ve “2010’lu yıllarda Bilim ve Teknoloji Öngörüsü” gibi konuları tartışacaklar.
“Izmir için İzmir Üniversiteleri” ve “İzmir için İzmir’li Kurumlar” panellerinde ise tüm Ar-Ge paydaşlarının kent için yaptıkları ve yapabilecekleri vurgulanacaktır.

BİLGİ MASALARI
Bankalar açacakları standlarda Risk Sermayesi ve yatırım kredileri hakkında bilgi verecek, bölgede Ar-Ge ve inovasyonda etkin paydaşlar ise yine açacakları tanıtım standlarında ziyeretçilere tanıtılacaktır.
SERGİLER ve FİLM GÖSTERİLERİ
Yaratıcı düşünceye özgün yaklaşımları ile “Ankara Patent” ve  “Zihni Sinir” sergilerine yer verilecek,  farklı bilimsel ve teknolojik temalı sergiler ve film gösterileri de yer alacaktır.

 

Yarışma ve Sergilere Katılım için 50 TL depozit yatırılacak, Bu depozit, Etkinliğe kayıta iade edilecektir.