1. Bilecik Bilim Şenliği

Bilim Şenliği
Bilecik Bilim Şenliği

Her geçen gün teknolojik gelişmeler karşımıza farklı bir yenilik çıkarmaktadır. Yeni teknolojiler, yeni cihazlar, yeni uygulamalar bunların hepsi hayatımızın kolaylaşmasında ve refahının artmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu gelişmelerden insan hayatı o kadar etkilenmiştir ki artık teknoloji vazgeçilmezimiz olmuştur. Teknolojinin bu baş döndürücü hızından eğitim modellerinin etkilenmemesi düşünülemez. Üniversitelerde birçok akademik çalışma yeni teknolojik alanlarda yapılmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Bütün insanlık bu yeni teknolojik gelişmelerin eğitim ve öğretimi nasıl etkileyeceği konusunda fikir yürütmektedir. Başta anne ve babalar olmak üzere birçok birey teknoloji ile geleneksel eğitim modelinin nasıl harmanlanacağını merak etmekte ve bu alandaki gelişmeleri takip etmektedir. Günümüzde gençler için deney ve gözlem temelli birçok sosyal ve bilimsel eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Bu bağlamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz gençlerimize bilimi farklı bir metot ile daha anlaşılır bir şekilde sunmak için 1.Bilim Şenliğini düzenlemeyi hedefine koymuştur. Üniversitemiz tarafında düzenlenecek olan . Bilecik Bilim Şenliğimiz; Gelişen teknoloji ile birlikte Bilim kültürünü toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin yeni bir öğretim modeli ile ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin çeşitli aktivite ve etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır. Bilim Şenliğimiz, çeşitli aktiviteler yoluyla güncel konular üzerinde bilimsel farkındalık oluşturmayı, misafirlerimizin bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 1.Bilim Şenliği “İlim Bil, İrfan Bil, Söz Bil” sloganıyla yola çıkarak birçok bilim dalının gençlerimiz tarafından daha güzel anlaşılmasını ve böylece onlara bu bakış açısıyla yeni ufuklar çizmeyi hedeflemektedir.

26 – 28 Mayıs 2022
http://w3.bilecik.edu.tr/bilecikbilimsenligi