1.BATEM Bilim Olimpiyatları

Okulumuz Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir ilke daha imza atıyor.

Bulancak’taki Ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 1.BATEM Bilim Olimpiyatları ile “Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimine destek vermek, öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini sevdirmek” amaçlanmaktadır.

Yarışma Fen Bilimleri ve Sosyal bilimler olmak üzere 2 kategoride düzenlenecektir. Yarışmaya başvurular 16 Mart-03 nisan 2020 tarihleri arasında okulumuz web sitesi http://www.batem.meb.k12.tr adresindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

Yarışma eserlerinin sergilenmesi 20-21-22 Nisan 2020 tarihlerinde okulumuz çok amaçlı salonunda yapılacaktır.

ÖDÜLLER: 1. ye Tablet bilgisayar, 2. ye Drone ve 3. ye akıllı saat olacaktır.

1.BATEM BİLİM OLİMPİYATLARI
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI PROJE YARIŞMASI KILAVUZU

Okulumuz Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimine destek vermek, öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini sevdirmek” amacıyla İlçemiz Bulancak’ta bulunan ortaokul 8. Sınıf öğrencileri arası yapılması planlanan proje yarışması, katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

YARIŞMADA KABUL EDİLECEK PROJE ALANLARI
FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER
Fizik
Kimya
Biyoloji
Matematik Türkçe
Tarih
Coğrafya

YARIŞMAYA BAŞVURU VE KATILIM
1-Yarışmaya Bulancak İlçesinde bulunan bütün ortaokul 8. Sınıf öğrencileri katılabilirler.
2-Yarışma başvuruları 16 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi web sitesinde (http://batem.meb.k12.tr) yayınlanacak olan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
3-Başvuru formu eksiksiz şekilde elektronik olarak doldurulup batembilim@gmail.com adresine mail atılacaktır. Başvuru sahibi öğrencinin okul müdürlüğü tarafından proje çıktısı onaylanarak matbu şekilde Bulancak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
4-Her projeye bir öğrenci ve bir danışman öğretmen şeklinde başvuru yapılmalıdır.
5-Bir öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
6-Her öğrenci yarışmaya bir proje ile davet edilecektir. Birden fazla proje başvuru yapan öğrencilerin sadece bir projesi fuarda yer alacaktır. Bu seçimi proje jürisi yapacaktır.
7-Yarışmaya katılan projeler ile ilgili yasal sorumluluk ve telif vb. haklar ilgili ortaokul müdürlüğüne aittir.
YARIŞMA BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Başvuru süresi bitiminde okulumuza ulaşan projeler proje jürisi tarafından incelenerek değerlendirilecektir.
2-Proje ön değerlendirmeleri 07-08 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Fuara davet edilecek projeler okulumuz web sitesinde 9 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacaktır.
3- Yarışmaya bütün alanlarda davet edilecek proje sayısı azami 40, asgari 20 tane olacaktır.
Katılım sayısının 10’un altına düştüğü kategoride sadece 1.olan proje ödüllendirilecektir.

YARIŞMA SÜRECİ VE PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Proje fuarı 20-21-22 Nisan 2020 tarihlerinde Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda yapılacaktır.
2- Proje fuarı açılışı 20 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 11.00’da yapılacaktır. Proje fuarında yarışacak öğrenciler stantlarını en geç saat 9.45’e kadar hazırlayacaktır.
3-Proje fuarı 20 Nisan Pazartesi günü saat 13.00-17.00 ve 21 Nisan Salı günü saat 09.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır, ilçemiz merkez-köy-belde ortaokulları fuarı ziyaret edecektir.
4-Fuar süresince ilgili öğrenciler projelerini sergiyi ziyarete gelen misafirlere anlatacak ve kendilerine ayrılan proje sunum alanından ayrılmayacaklardır.
5-Fuarın 2. Günü (21 Nisan 2020) proje jürisi tarafından stantlar gezilecek ve mülakatlar yapılacaktır.
6-Yarışma sonuçları 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10:30’da okulumuz çok amaçlı salonunda düzenlenecek törende açıklanacak ve dereceye giren öğrencilerin ödülleri verilecektir.
7-Fuarda projesi olan öğrenci ve danışmanların öğle yemeği okulumuz tarafından ikram edilecektir.
8-Fuarda jüri tarafından uygun görülen projeler Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Geleneksel Bilim Fuarında sergilenecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Tarih-saat Etkinlik
16 Mart 2020 – 3 Nisan 2020 Başvuruların Alınması
07-08 Nisan 2020 Proje Ön Değerlendirme
20 Nisan 2020 10:30-11:00 Açılış
20 Nisan 2020 12:15-13:00 Öğle Yemeği İkramı
20 Nisan 2020 13:00-17:00 Öğrencilerin Fuar Ziyaretleri
21 Nisan 2020 09:00-16:00 Öğrencilerin Fuar Ziyaretleri
21 Nisan 2020 09:00-16:00 Proje Jürisi Tarafından Stantların Gezilmesi
Mülakatların Yapılması
21 Nisan 2020 12:15-13:00 Öğle Yemeği İkramı
22 Nisan 2020 10:30 Ödül töreni – Kapanış

ÖDÜLLER
Proje jürisi tarafında yapılacak değerlendirmeler neticesinde her kategoride birer tane 1., 2. ve 3. seçilecektir.
Verilecek ödüller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Derece Ödül
Birinci Tablet Bilgisayar
İkinci Drone
Üçüncü Akıllı Saat

ÖRNEK PROJE ŞABLONU
PROJENİN ADI Projeyi Tam Olarak İfade Etmeli
PROJENİN ALANI Yukarıda Belirtilen Alanlardan Biri Yazılacaktır.
PROJENİN AMACI Max 50 Kelime
PROJENİN YÖNTEMİ Max 150 Kelime
PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ Max 150 Kelime

ÖRNEK PROJE
PROJENİN ADI 18. Yüzyılda Avrupa’da Türk hayranlığı: TURQUERIE (TÜRKÖRİ)

PROJENİN ALANI TARİH
PROJENİN AMACI Osmanlı’da batılılaşma denildiği zaman hep Osmanlı’nın Batı’ya hayran olduğu sanılır. Halbuki Batı da Osmanlı’yı merak etmiş ve birçok alanda onu taklit etmiştir. Amacımız etkileşimin tek taraflı değil karşılıklı olduğunu vurgulamaktadır.

PROJENİN YÖNTEMİ Projede nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Konu ile ilgili önce literatür taraması yapılmış, elde edilen kaynaklar okunup incelenerek konu ile alakalı veriler bir araya getirilmiştir. Yazın tekniklerine uygun olarak yazılan eser özgün bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Yazılan eserde kaynaklar iyice analiz edilmiş ve dipnot gösterilerek yazılmıştır. Böylece etkileşim süreci belgeleriyle ortaya çıkarılmış ve kültürel alışverişin nasıl olduğu okuyucuya gösterilmiştir.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ Yapılan çalışmada kaynakların bize gösterdiği durum şöyle özetlenebilir. Sadece Osmanlı veya Türkler Batılılaşmadı. Batılılarda Doğuyu, Türk dünyasını merak etti. Onları örnek aldı, onlar gibi giyindi. Türkleri kitaplarına, saatlerine, süs eşyalarına koydular. 1921’de Paris’e giden 28 Mehmet Çelebi burada Türk modası başlatmış ve Türklerin hoşgörüsünü Avrupa’ya tanıtmaya başlamıştır. Sonuç olarak Avrupa’da Türk imgesi merak edilmeye başlanmıştır.

BİLGİ NOTU:
– Yarışma şartnamesi, yarışma ile ilgili bilgi almak için Okulumuz Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni arayabilirsiniz.
– Yarışmayı düzenleyen kurum yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İLETİŞİM:
Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Adres: Bahçelievler mah. Naci Karaibrahim cad. No:26 Bulancak/GİRESUN
e-posta: batembilim@gmail.com