1. Araştırma Yöntemleri Semineri

1. Araştırma Yöntemleri Semineri
03 – 06 Şubat 2016 – Limra Hotel & Resort – Kemer ANTALYA

Sayın Hocam,

Antalya Kemer’de bulunan 5 yıldızlı Limak Limra Otelde 03-06 Şubat 2016 tarihleri arasında Araştırma Yöntemleri Semineri gerçekleştirilecektir. Seminerin amacı, özellikle sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin ve sosyal bilimlerde lisansüstü eğitim-öğretimlerine devam etmekte olan lisansüstü öğrencilerinin, ihtiyaç duydukları istatistiksel analiz teknikleri ile ilgili kuramsal bilgi birikimlerine katkı sağlanması ve uygulama becerisi kazandırılmasıdır. Semineri başarıyla tamamlayan katılımcıların; istatistiksel analiz programlarını belli seviye kullanabilmeleri beklenmektedir.
Seminer, akademik fayda üretmenin ötesinde, sosyal ağ oluşturma ve ilişkileri güçlendirme ortamı da sağlamaktadır. Seminerimize; üniversitelerimizin İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Turizm, İletişim Fakülteleri gibi sosyal bilimlerle ilgili fakültelerinde görev yapan başta araştırma görevlileri ve yardımcı doçent hocalarımız olmak üzere, lisansüstü öğrenciler davetlidir. Seminere, eş ve çocuklarla da gelmek mümkündür. 2015-2016 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin sonuna rastlatılan seminerimize katılanlar, çok uygun fiyatlarla 5 yıldızlı bir otelde “her şey dahil” konseptinde konaklayacak, bu anlamda otelin sunduğu tüm olanaklardan boş zamanlarında yararlanabilecek ve böylece sürekli yaşadıkları yere, bir miktar dinlenerek zindelik kazanmanın yanı sıra akademik gelişim göstererek de dönmüş olacaklardır.
Öncelikli hedefi akademik fayda yaratma olan seminerimizde görüşmek dileği ile saygılar sunarım.

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
METİOD adına – Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

SEMİNER KONULARI
1. Temel istatistik ve hipotez testleri
Ölçme düzeyleri, veri girişi, kayıp veri analizi, kayıp veri tamamlama, verilerin sınıflandırılması, grafikler, dağılımları tanımlayıcı ölçüler, standartlaştırma, normal dağılım, örneklem dağılışları, hipotez testlerinin aşamaları, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri, korelasyon katsayıları, geçerlik ve güvenirlik.

2. Çok değişkenli istatistik teknikler
Kayıp veri analizi, kayıp veri tamamlama, çok değişkenli sapan analizi, çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testleri (çift yönlü ANOVA, tekrarlı ölçümlerde ANOVA, tek ve çift yönlü MANOVA), faktör analizi, kümeleme analizi, uyum analizi, çoklu doğrusal regresyon, lojistik regresyon, ayırma analizi, kanonik korelasyon.

3. Yapısal eşitlik modellemesi
Yapısal eşitlik modellemesine ilişkin temel kavramlar, yapısal bir modelin oluşturulması, modelin belirlenmesi, model testi, uyum indeksleri, model modifikasyonu, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi.

Önemli bilgiler:
Web adresi: www.arastirmayontemlerisemineri.com
e-posta: yontemsemineri@gmail.com

Seminer tarihi: 03-06 Şubat 2016
Son başvuru tarihi: 18 Ocak 2016